DHMİ Havacılık Terimleri Sözlüğü

DHMİ

Türkiye Havaalanlarının işletilmesi ve Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ile kontrolü görevini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yerine getirmektedir.

Ancak; havacılık camiasının, tam entegre olmuş bir bütün olduğunu düşünecek olursak; bu sektöre hizmet veren tüm tarafların, hizmette herhangi bir yanlış anlama ve aksamaya sebep olunmamasını teminen, ortak havacılık terminolojisine hakim olmaları, tüm sözlü ve yazılı iletişimde uluslararası terminolojinin yanı sıra Türkçe karşılıkları üzerinde de mutabakata varılması ve kullanılması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.


Bu çerçevede hazırlanan ve üç bölümden meydana gelen bu çalışmanın birinci bölümünde, Türkçe Terimler, İngilizce karşılıkları
ve açıklamaları alfabetik bir sıra izlemektedir. İkinci bölümde ise, İngilizce Terimler ve Türkçe Karşılıkları ile açıklamaları yer almaktadır. Üçüncü bölümümüzde ise havacılıkta olmazsa olmaz uluslararası kısaltmalara yer verilmekte olup; her üç bölüm de ilgili Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon kurulmak suretiyle gerçekleştirilen titiz bir çalışmanın sonucunda derlenmiştir.

Bu gün, basılı ortamda ilk baskısı kullanıma sunulmuş bulunan “Havacılık Terimleri Sözlüğünün”, ayrıca www.tdk.gov.tr ve www.dhmi.gov.tr web sayfalarında da yayınlanması planlanmaktadır. Bu itibarla; bu çalışmaya ilişkin görüş ve önerilerinizin, hem bu çalışmanın kusursuzluğunu ve güncel kalmasını sağlayacağı, hem de gelecek yıllardaki baskılarına altlık oluşturacağı değerlendirilmektedir.


21. Yüzyılın, havacılık açısından da ülkemizde büyük atılımlar sağladığı; havacılığın, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu günlere gelirken kat edilen mesafenin büyüklüğü ve zorluklarından yola çıkarsak; bu sözlüğün, Türk Sivil Havacılık Sektörüne ışık tutan, gelecek nesillere güzel bir kültürel miras olacağına inanmaktayız.

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü