eng

DHMİ Havacılık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A grubu çalışma ruhsatı :
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygu ...
absorpsiyon :
Bir katı veya sıvının çözünme ya da bileşik oluşturarak kütlesind ...
acil durum :
Hava alanlarında, normal hizmet akışı dışında, personel, araç, ge ...
acil durum planı :
Hava alanlarında her türlü acil durumda, bu duruma uygun olarak, ...
acil durum safhaları :
Şüphe hali, alarm hali ve tehlike hali anlamında kullanılan genel ...
aciliyet :
Hava aracı veya diğer araçlar ile içlerindeki ya da civarındaki i ...
ADS-C anlaşması :
ADS-C veri raporlama koşullarının (örneğin; hava trafik hizmetler ...
adsorpsiyon :
Moleküllerin bir katı veya sıvı yüzeyinde tutunması.
agrega :
Kırmataş; oldukça sert, kum, çakıl, veya kırmataş gibi çimento ve ...
ağır agrega :
Birim ağırlığı 2600 kg/m3'ten daha büyük olan agregadır.
AIM hizmeti :
Uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinl ...
AIP düzeltmeleri :
AIP' de yer alan bilgilerde yapılan kalıcı değişiklikler.
AIP eki :
AIP'de yer alan kalıcı bilgilere ek özelliği taşıyan, 3 ay veya d ...
AIRMET bilgisi :
Alçak irtifa hava aracı uçuşlarının güvenliğini olumsuz etkileyeb ...
AIS birimi :
Hava seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini artırma ...
air starter aracı :
Bazı uçakların motor ilk hareketi için gerekli olan yüksek basınç ...
akaryakıt hidrant aracı :
Apron üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposu ile irtibatı buluna ...
akış kontrolü :
Sektörler arası bilgi akışının kontrolünü sağlar.
akışkanlaştırıcı :
Betonda aynı kıvamın veya iş-lenebilirliğin daha az su ile elde e ...
akrobatik uçuş :
Bir hava aracının genel durumunda istenilerek yapılan manevralarl ...
aktif NOTAM :
Gün ve saate göre aktif hale gelen NOTAM.
aktif yol-noktası :
Seyrüsefer kolaylığı sağlamak amacıyla belirlenmiş yol - noktası.
alarm hali :
Bir hava aracı ve içindekilerin emniyetinden endişe edilmesi hali ...
alarm hizmeti :
Arama - Kurtarma çalışmaları için kurulan ünite tarafından verile ...
alçalma hız ayarlamaları :
Meydan varış zamanını belirlemek amacıyla yapılan hız azaltma hes ...
aldis (sinyal) lambası :
Kule operatörü ile uçak pilotu arasındaki iletişimi sağlayan sist ...
aletli (uçuş) meteorolojik koşulları :
Görerek meteorolojik koşullar için belirtilen en düşük değerlerde ...
aletli iniş sistemi :
Yaklaşma işlemi boyunca pilota dikey ve yatay rehberlik yapan ve ...
aletli meteorolojik şartları :
Görerek meteorolojik şartlar [VMC] için tespit edilen asgari değe ...
aletli pist :
A) Hassas olmayan yaklaşmapisti; direkt bir yaklaşma için yeterli ...
aletli uçuş kuralları :
Aletli meteorolojik şartlar altında uçuşun idaresini sağlayan kur ...
aletli uçuş süresi :
Pilotun başka bir harici referans noktası almaksızın yalnızca ale ...
aletli yaklaşma usulü :
Uçağı ilk yaklaşma Aksinden veya tanımlanmış geliş yolunun başınd ...
aletli yaklaşma ve uygulamaları :
VFR ve/ veya IFR uçaklar tarafından pilot eğitimi veya profesyone ...
aletli yaklaşma yol noktası :
Yaklaşma prosedürleri tanımında kullanılabilen pozisyon fiksleri, ...
aletsiz pist :
Görerek yaklaşma prosedürleri kullanılarak hava araçlarının opera ...
alevlenme noktası :
Standart bir kapta hazırlanan bitümlü malzemenin belirli bir hızl ...
alıcı uluslararası NOTAM ofisi :
Bir NOTAM işleme birimi tarafından sağlanan hizmetlere abone olan ...
alkali agrega reaksiyonu :
Portland çimentosundan veya bazı agrega bileşimlerinden gelen alk ...
alkali karbonat reaksiyonu :
Karbonat reaksiyonları; kalsi-tik kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ...
alkali silika reaksiyonu :
Genellikle çimentodan kaynaklanan alkali oksitlerle (Na2O, K2O) r ...
altimetre :
Hava basıncını (havanın ağırlığını) ölçen bir çeşit madeni barome ...
alt-üst işlemi :
Dış işaret ve komutlarla aktivi-te kontrolü yapmak. Ayrıca gelen ...
alt-üst yaklaşma :
Tek bir bileşim nedeniyle başlayan yada her bir tekrarında artara ...
alüvyon :
Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçaları ...
ana pist(ler) :
Şartlar müsait olduğunda diğerlerine nazaran kullanılması tercih ...
analog sinyal :
Genliği, zamanla değişen sürekli sinyaller.
anlaşıldı :
" Son mesajınızın tamamını aldım " anlamında kullanılır. Ancak bu ...
anlaşma mektubu :
Komşu hava trafik kontrol üniteleri arasında, kontrol sorumluluğu ...
Anten :
Radyo frekans enerjisini bir hüzme içerisine odaklayan elektromek ...
antrasit :
Yüksek karbon içerikli kömür.
antrepo :
Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla hava a ...
apron :
Bir kara havaalanında hava araçlarıın yolcu, posta ve kargo indir ...
apron kartı :
Havaalanlarında, havaalanı personeli tarafından, terminal ve büro ...
apron taksi yolu :
Apron üzerinde, aprona geçiş için kullanılan taksi yolu sistemini ...
apron yönetim hizmeti :
Apron üzerindeki hava araçları ve taşıtların etkinlik ve hareketl ...
ara bekleme pozisyonu :
Araçların ve taksi yapan hava araçlarının durup, havaalanı kontro ...
ara yaklaşma bölümü :
Aletli yaklaşma usulünün ara ve son yaklaşma fiksi veya noktası a ...
araç yol bekleme pozisyonu :
Araçların beklemeleri gerektiğinde, beklemeleri için tayin edilmi ...
arama :
Gayri kanuni eylem yapmak üzere kullanılabilecek silah, patlayıcı ...
araştırma :
Yaşanan yasadışı bir olay veya olumsuzluklar nedeniyle, uluslarar ...
arazi engeline doğru kontrollü uçuş :
Normal fonksiyonlu bir uçağın yere, suya yada bir engele doğru ya ...
arındırılmış (steril) alan :
Hava alanlarında, yolcu ve kabin bagajlarının son kontrol edildiğ ...
arka lob :
Bir antenin arkasına yayılan enerjinin lobu.
artırma :
Temel uydu bilgisi ile birlikte sistem performansının artırılması ...
Asfalt :
Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karı ...
asgari alçalma irtifası :
Elektronik süzülüş hattı bilgisinin sağlanmadığı standart alet ya ...
asgari algılama irtifası :
Bir kavşak noktasının tanımlanabileceği en düşük irtifa.
asgari bekleme irtifası :
Bir bekleme paterni için seyrüsefer ve iletişim sinyal kapsaması ...
asgari katediş irtifası :
Asgari yol IFR irtifası (MEA) daha yüksek olan bir yola doğru ile ...
asgari sektör irtifai :
Acil durum şartlarında kullanılabilecek, bir radyo seyrüsefer yar ...
asgari seyrüsefer performans şartnamesi :
MNPS dizaynlı hava sahasında operasyon yapabilmesi maksadıyla, bi ...
asgari yakıt :
Bir uçağın kabul edilebilir bir miktarda gecikmeli veya gecikmesi ...
aşınma :
Beton yüzeyinde sürtünmeye bağlı olarak gelişen yıpranma.
aşma sahası :
Üzerinde bir uçağın belirli bir yüksekliğe kadar ilk tırmanışının ...
ataletsel seyrüsefer sistemi :
Geniş kapsamlı bir seyrüsefer için hava aracında bulunan bilgisay ...
ATC sistemi uyumluluğu :
Ünitelerdeki standart uygulamalarla, sistem performansının karşıl ...
ATM çalışma pozisyonları için temel gereksinimler :
Çalışma pozisyonu gelişimi için metotlar ve araçlardır. Temel pro ...
ATS yolu :
SID, STAR, havayolu, tavsiyeli yol ve kontrolsüz yollar da dâhil ...
atterberg limitleri :
Kıvam limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ...
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) :
Avrupa seyrüsefer emniyetini sağlamak üzere kurulan ve Türkiye'ni ...
Avrupa Hava Trafik Yönetim Sistemi :
ECAC üyesi ülkelerin hava trafik sistemlerini eşgüdümlü hale geti ...
Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi :
15 Temmuz 2002 tarihinde hizmete geçen, Avrupa hava shası ile ilg ...
Avrupa Küresel Seyrüsefer Kaplama Hizmeti :
Avrupa'da uydu seyrüseferi sağlamak amacıyla 1984 de çalışmaların ...
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı :
1955'ten beri faaliyetlerine devam eden uluslararası bir organiza ...
ayırma :
Uçakların seviye ve pozisyon olarak birbirlerine tehlike teşkil e ...
ayırma minimumu :
Hava trafik kontrol usullerinin uygulanmasına yönelik, uçaklar ar ...
ayrılmış paralel operasyonlar :
Bir pistin yalnızca yaklaşmalar için ve diğerinin yalnızca kalkış ...
azaltılmış dikey ayırma miniması :
Hava sahası kapasitesinin artırılması amacıyla, uçuş seviyesi 290 ...
azaltılmış dikey ayırma miniması çıkış noktası :
Bir hava aracının RVSM (azaltılmış dikey ayırma minimumu) sahasın ...
azaltılmış dikey ayırma miniması giriş noktası :
Avrupa RVSM hava sahasına girmeden önce, girdiği sırada yada heme ...
azaltılmış dikey ayırma miniması onayı :
Ilgili Devlet otoritesi tarafından belirli kriterler göz önüne al ...
azami kalkış ağırlığı :
Hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasında, uçuş el kitabınd ...
B grubu çalışma ruhsatı :
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygu ...
Bagaj :
Operatörün izniyle, uçakta taşınan ya da uçağa yüklenen yolcu ve ...
bagaj arabası :
Uçak ve terminal arasında bagaj, kargo ve posta naklinde kullanıl ...
bagaj ayırma alanı (şutaltt) :
Bagajların ilgili uçaklara yüklenmek üzere tasnif edildiği alan.
bagaj depo alanı :
Güvenlik kontrolünden geçen ve check-in'e verilen bagajın hava ar ...
bagaj kontrolü ve el tipi metal arama dedektörü operatörü :
Sertifikalı havaalanı emniyet şube müdürlüğü personeli veya ilgil ...
bağımlı paralel yaklaşmalar :
Birbirine komşu, uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçak ...