eng

Döşem Terimleri Sözlüğü (Su, Gaz, Isıtma vb.)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Ağaç Vidası :
Ağaca kolay girmesi için uca doğru sivriltilmiş bir vida türü.
ağırlıkla yükleme :
Yakıtın ağırlığı nedeniyle kendiliğinden yanma yerine akması (ya ...
akaç :
Pissu, kirli su, yağış suları v.b. suları zararsız hale getirmek ...
akaçlama :
Yeraltı sularını toplayan döşem.
alçak basınçlı buharlı döşem :
Buhar basıncı 0.5 kg/cm2 den az olan ısıtma döşemi.
alev gürlemesi :
Sıvı yakıt kullanılan kazanlarda, alevin gürültülü yanma hali.
alev lambası :
Ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurşun boru işlerinde kulla ...
alım musluğu :
Şehir borusundan kol alma yerine konan musluk.
alın basıncı :
Akışkanın hızı nedeniyle kazanacağı basınç.
alt sınır denetimi :
Sıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilen en küçük değerin üstü ...
altçene :
Mengenenin boruyu sıkıştıran, V biçimli ve üzerinde yivle setler ...
altlık parçası :
Pis ve kirli su kolonlarının yağmur borularının altına konan özel ...
alttan dağıtım :
Suyun yapıya alt kattan dağıtılması.
alttan dağıtmalı döşem :
Suyu ya da buharı alt kattan yukarı doğru dağıtan döşem.
ana denetici :
Basınçlı havayla çalışan denetim düzeninde, bir noktada ölçtüğü s ...
anahavalık :
Pissu kolonuna koşut olarak döşenen ve katlardan gelen havalıklar ...
anahtar kolu :
Boru anahtarının gövde görevi yapan ve aynı zamanda sıkma işini k ...
anma çapı :
Boruyu tanımlayan çap.
artık hava :
Kazan ya da sobanın yanma odasına giren ve burayı soğutarak yanma ...
Asbest :
Isı yalıtımında kullanılan ateşe dayanıklı lifli madde.
asbestli çimento boru :
Asbest ve çimento karışımının yüksek basınç altında biçimlendiril ...
aşamalı denetici :
İki ya da daha çok aşaması olan denetim aygıtı.
ateş düzenleyici :
Sıcak su ve buhar kazanlarında ateşin yanma şiddetini ayarlayan a ...
Ateşleme :
Yakıtı tutuşturma, yakma.
ateşlemede zorluk :
Yağ yakıcılarında ateşlemenin gecikmesi ya da hiç ateşleme olmama ...
atnalı boru :
Boruların uzamasına kolaylık olmak üzere kullanılan atnalı biçimi ...
avlu süzgeci :
Avlu ve bahçelerdeki yerüstü sularını akaca akıtan ağızlık.
ayaklı lavabo :
Fayanstan bir ayak üzerinde oturan lavabo.
ayarlı boru desteği :
Yüksekliği ayarlanabilen boru desteği.
ayna :
İnsanın kendisini görmesini sağlıyan cam ya da maden levha.
ayna tırnağı :
Aynanın duvara tutturulmasını sağlayan, nikel ya da kromla kaplan ...
ayrı eksenli daraltıcı :
Boruların eksenlerini değiştirerek çaplarını daraltan bağlantı pa ...
baca :
Yanma sonucunda oluşan gaz ve dumanları binanın dışına ileten ve ...
baca çekişi :
Baca içinde oluşan eksi basınç nedeniyle gazların yükselmesi olay ...
bağılnem :
Hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı koşullardaki hava ...
bağlama ağızlığı :
Lavabo, bulaşık teknesi v.b. araçların kirli su döşemesine bağlan ...
bağlantı borusu :
Katlardaki pis ve kirli suları toplayan ve kolona ileten boru.
bağlantı parçaları :
Boruların birbirlerine eklenmelerini kolaylaştıran özel parçalar.
bahçe musluğu :
Bahçe sulamakta kullanılan ağzı hortum takılabilir biçimde yapılm ...
bakır boru :
Bakırdan yapılmış boru.
bas :
Bir kol ya da düğmeye basılarak çalışan ve basınçlı suyla helâtaş ...
basaç :
Havayı sıkıştırarak bir basınç veren aygıt.
basınç düşürme vanası :
Akışkanların basıncını düşürmekte kullanılan vana.
basınç düzenleme vanası :
Basıncın değişmesini önleyen vana. Bu vana istenilen basınca göre ...
basınç sınırlayıcı denetim :
Basıncın belli alt ve üst sınırları aşmasını önleyen düzen.
basınçlama deposu :
Suya yapının üst katlarına çıkacak basıncı veren depo.
Basınçlı Filtre :
Suyu temizlemekte kullanılan bir filtre türü.
basınçlı sıcak su deposu :
Sıcak su elde etmekte kullanılan silindir biçimli büyük depo.
basınçölçer :
Akışkanlıkların basıncını ölçen aygıt.
benzin ayırıcı :
Garajlarda kirli suya karışan benzin, yağ ve benzeri maddelerin a ...
besleme borusu :
Kent temiz su borusu ile su sayacı arasındaki boru bölümü.
besleme deposu :
Kazanı beslemek için kullanılan suyun biriktirildiği depo.
besleme suyu :
Kazanı beslemekte kullanılan su.
besleme tulumbası :
Kazanı beslemekte kullanılan tulumba.
bez bağlantı :
Üfleç titreşiminin hava kanallarına geçmesini önlemek amacıyla ya ...
bezir yağı :
Keten tohumundan çıkarılan ve vidalı boru eklemelerine kullanılan ...
bide :
Bedenin belden aşağı kısımlarını yıkamakta kullanılan bir araç.
bilezikli askı :
Boruyu asmakta kullanılan bir askı türü.
birleşik havalık :
Sırt sırta duran iki sifonu birden havalandıran boru..
birleşme borusu :
Yapının çeşitli bölümlerine giden ya da gelen boruları birleştire ...
bodrum süzgeci :
Bodrum katına konan ve döşemedeki kirli suları pissu döşemine ile ...
boru :
çeşitli akışkanların taşınmasında kullanılan, silindir biçimli, i ...
boru ağı :
Döşemi oluşturan boruların tümü.
boru anahtarı :
Yivli, setli çeneleri ile boruyu sıkıca kavrayarak sökülüp takılm ...
boru askısı :
Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri ya da çelik ç ...
boru bükme makarası :
Boru mengenesinin oturağına bağlı olan ve boru bükmekte kullanıla ...
boru bükme makinesi :
Boruyu bükmekte kullanılan makine, (bk. Şek. 3)
boru bükmek :
Boruya doğrultu değiştiren bir biçim vermek.
boru dayanığı :
Yatay borunun üzerine oturduğu destek.
boru desteği :
Boru işçiliği sırasında borunun üzerine konduğu dayangaç (destek) ...
boru kelepçesi :
Boruyu duvara saptamakta kullanılan gereç.
boru keskisi :
Kesici makaraların boru üzerinde yaptığı iz yardımıyla boruyu iki ...
boru kovanı :
Duvar ve düşemeden geçen boruların serbest kalmasını sağlayan, da ...
boru macunu :
Boru eklemelerinde kullanılan bir çeşit macun.
boru mengenesi :
Kesme, diş açma v.b. işlemler için borunun sıkıca bağlandığı aygı ...
boru nipeli :
Boru parçasının iki ucuna diş açılarak yapılan nipel.
boru pensi :
Silindir biçimli parçaları tutabilecek ağızları bulunan bir pense ...
boru yivaçarı :
Boruya diş açmakta kullanılan aygıt. (bk. Şek. 4)
boşaltma musluğu :
Döşemenin bir bölümündeki suyu boşaltmakta kullanılan musluk.
boynuz :
Kurşun borudan, kol alma işleminde kullanılan, demirden yapılmış ...
Boyunduruk :
Mengenenin üst yanındaki kemer biçimli bölüm. (bk. Şek. 3)
bölge denetimi :
Yapıda, ısınma koşullarını aynı bölümlere ayırıp, herbirini ayrı ...
bölüm havalığı :
Havalandırılamıyan bir odanın kirli havasını dışarı atan boru.
Buğu :
1. Maddenin gaz hali. 2. Soğuk yüzeylerde oluşan yoğuşma.
buğulaşma :
Sıvı halden gaz haline geçme.
buğulaştırıcı :
Soğutma sıvısını buğu haline getirerek çevresini soğutmaya yaraya ...
buğulaştırmalı yağ yakıcısı :
Sıvı yakıtı, sıcak bir kap içerisinde buğulaştırarak yakan aygıt.
Buhar :
Suyun, ısı etkisiyle gaz halini almış biçimi.
buhar borusu :
İçinden buhar geçen boru.
buhar denetir :
Buhar basıncına göre denetim sağlıyan aygıt.
Buhar Kazanı :
Buhar elde etmekte kullanılan kazan.
buhar kurutucusu :
Buhar içerisindeki su damlacıklarını ayıran ve kuru buhar elde ed ...
buhar süzgeci :
Buhar borusundaki kirlerin aygıtlara girmesini önleyen süzgeç.
buhar tutucusu :
Suyun geçmesini sağlayarak buharı ayıran aygıt.
buharlı döşem :
Buhar kullanılarak yapılan ısıtma döşemi.
buharlı ısıtıcı :
Buharla ısıtan ısıtıcı.
buharlı ısıtma :
Buharın taşıdığı ısıdan yararlanarak yapılan ısıtma.
bulaşık teknesi :
İçinde bulaşık yıkanan tekne.
Burgu :
Kurşun boruya delik açmakta kullanılan aygıt.
büklümboru :
Borularla yapılmış ısıtıcı.