eng

Gümrük Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık bölge :
Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe den ...
açık değişme bölgesi :
Kendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkilerinin tümünde ya da ...
Açık Liman :
Gümrük sınırı dışında sayılan ve belli ölçülerde gümrükçe denetle ...
ağırlık ilkesi :
Gümrük bildirmeliğinde, mal ağırlığının vergiye temel alınması. ( ...
akçalı bildirmelik :
Bakınız: akçalı vergi
akçalı vergi :
Devlete gelir sağlamak amacıyla konulan gümrük vergisi
aktarma :
Gümrüğün deneti altında, yabancı bir ülkeden getirilen malları, g ...
aktarma bildirgesi :
Aktarma eşyasına ilişkin gümrük işlemleri için kullanılan özel bi ...
aktarma gümrük işlemleri :
Aktarma yönteminde uygulanan gümrük işlemleri.
alt başlık :
Gümrük bildirmeliklerinde, bir numaraya giren malların, o numara ...
ambar :
Bakınız: gümrük ambarı
ana çıkar iyesi :
Bir ödünü geri çekmek ya da değiştirmek isteyen GATT üyesi bir ül ...
antlaşmali bildirmelik :
Vergi oranları, uluslararası antlaşmalarla belli edilmiş olan mal ...
ara korunacak :
Gümrük vergisi ödenmemiş malların konulduğu yer. (Bunlar gümrükle ...
arı ağırlık :
Malın tüm sarmalaçları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığı.
arı olmayan ağırlık :
Malın, tüm iç dış sarmalaçları, kırılıp bozulmaması için bunların ...
Avrupa Toplulukları :
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ...
ayrımcı :
Gümrük vergilerinde ya da bildirmelik dışı önlemlerde, mallar ya ...
ayrımcı giriş kısıntıları :
Ülkeler ya da yurda sokulacak mallar arasında ayrım doğuracak biç ...
ayrımcı gümrükler :
Kimi ülkelerden gelecek malları, öteki ülkelerden geleceklere gör ...
ayrımlı işlem :
Mal giriş ve çıkışlarında, özellikle bildirmelik dışı önlemler yö ...
bağışık :
1. Gümrük bildirmeliğinde sıfır olan vergi oranı. 2. Yurda, kesin ...
Bağışıklık :
Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine b ...
bağlı mal :
Uluslararası antlaşmalarla başka bir ülkeye verilen ödün sonucu, ...
başlık sayısı :
Bakınız: bildirmelik sayısı
başsatıcı ülke :
GATT üyesi ülke sataklarında (pazarlarında), ödün görüşmelerinden ...
bildirge :
1. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin yapılması için ...
bildirilen değer :
Gümrük bildirgesinde, vergi hesaplamasına temel alınmak üzere gös ...
Bildirim :
Eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasında, gümrük için gere ...
bildirimci :
Yöntemine uygun olarak malı gümrüğe bildiren kişi.
bildirmeliğin uygulanmasına ilişkin genel kurallar :
Brüksel Mal Bölümleme Çizelgesi'ne dayanan gümrük bildirmelikleri ...
bildirmelik :
Bakınız: gümrük bildirmeliği
bildirmelik açıklama notları :
Gümrük bildirmeliğindeki not yargıları ile, başlıklarında ve bu b ...
bildirmelik ayrımları :
1. İki ülkenin bildirmelik düzeyleri arasındaki ayrım. 2. Aynı ma ...
bildirmelik başlığı :
Gümrük bildirmeliklerinde, bir bildirmelik sayısı altında belirti ...
bildirmelik benzeri engeller :
Malların girişinde alınan gümrük vergisinden başka vergiler gibi, ...
bildirmelik bölümleme çizelgesi :
Gümrük bildirmeliklerinde yer alan malların düzen ve bölümlendiri ...
bildirmelik dışı engeller :
Giriş, kısıntı ve yasakları, tekeller, giriş işlemleri, giriş izn ...
bildirmelik düzeyi :
Gümrük bildirmeliklerinde, bir mal vergisinin ve tüm bildirmelikt ...
bildirmelik görüşmeleri :
Gümrük vergilerinde ödün sağlanması amacıyla, gümrük bildirmelikl ...
bildirmelik indirimi :
Gümrük bildirmeliğindeki vergi oranının, uluslararası görüşmeler ...
bildirmelik indirimleri :
Uluslararası görüşmeler sonunda, belli malların gümrük bildirmeli ...
bildirmelik nitelendirmesi :
Malların, bildirmelikteki bölümlemeye göre nitelendirilip adlandı ...
bildirmelik ödünü :
Gümrük bildirmeliklerinde, gümrük vergileri üzerinden verilen ve ...
bildirmelik payı :
Bir ülkenin belli mallarına, belli ölçüler için bildirmelikte yap ...
bildirmelik savaşı :
İki ülkenin, karşılıklı tecimlerinde gümrük bildirmeliklerini baş ...
bildirmelik sayısı :
Bildirmelik başlıklarına verilen sıra sayısı.
bildirmelik yeğlemeleri :
Bir ülkenin, belli kimi ülke mallarına ve "ençok kayrılan ulus ku ...
bildirmelik yükseltimi :
Gümrük bildirmeliğindeki vergi oranının, yürürlüktekinden daha yu ...
bildirmelikte belirtilmemiş mal :
Gümrük bildirmeliğinde, adı yer almamış, giderek belirtilmemiş ol ...
boşaltma :
Malı, gemiden ya da getiren başka taşıttan boşaltma.
boşaltma limanı :
Bir ülkeye gelen gümrüklü malların boşaltıldığı liman.
brüksel mal bölümleme çizelgesi :
Gümrük bildirmeliklerinde yazılı malların bölümlendirilmesinde te ...
çıkış bildirgesi :
Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. bk. bildirge.
çıkış gümrüğü :
1. Malların yurttan çıkışlarına ilişkin gümrük işlemlerini yapan ...
çıkış kapısı :
Yetkililerce, yolcu ve malların yurt dışına çıkmasına izin verilm ...
çıkış kısıntıları :
Güvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının yurt dışına çıkışının önlen ...
çıkış primi :
Belirli malların yurt dışına çıkarılmasını isteklendirmek için, g ...
çıkış vergisi :
Yerli malın, başka bir ülkeye gönderilmesinde alınan gümrük vergi ...
çıkış yasağı :
Güvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının ülkeden çıkarılmalarının ön ...
çok yanlı antlaşma :
İkiden çok ülke arasında yapılan antlaşma.
çok yanlı görüşmeler :
İkiden çok hükümetin temsilcileri arasında yapılan uluslararası g ...
damga vergisi :
Kimi ülkelerce, mal girişlerinde gümrük vergisinden ayrı ve ona e ...
değer bildirimi :
Gümrük bildirgesinde yer alan malların değerlerine ilişkin bildir ...
değer bildirmeliği :
Malların, değer üzerinden vergiye bağlı tutulduğu gümrük bildirme ...
değer ilkesi :
Gümrük bildirmeliklerinde, mal değerinin vergiye temel alınması.
değer vergisi :
Gümrük bildirmeliklerinde, malların değeri üzerinden alınan vergi ...
denet :
Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi.
deniz gümrük bölgesi :
Bir ülkenin, kendi yasalarına göre gümrük deneti altında bulunan ...
deniz taşıtları deneti :
Yabancı ülkelerden gelen ya da oralara giden deniz taşıtlarında, ...
Dışalım :
Bakınız: mal girişi
dışalım tecimi :
Bir ülkenin, mal girişlerine ilişkin toplam tecimi.
dışalımcı :
Bakınız: mal sokan
dışbildirmelik :
Gümrük birliklerinde, birliğe üye olmayan ülkelerden gelen eşyaya ...
Dışsatım :
Bakınız: mal çıkışı
dışsatım tecimi :
Bir ülkenin, dışsatımına ilişkin toplam tecimi.
dışsatımcı :
Bakınız: mal çıkaran
dıştecim :
Bir ülkenin, başka ülkelerle dışalım ve dışsatımı ile bunların dü ...
dıştecim düzeni :
Dış tecimi düzenlemek üzere konulan kural ve koşullar.
dıştecim siyasası :
Dış tecimi etkilemek amacıyla hükümetlerce alınan önlemlerin tümü ...
dondurma :
Gümrük vergisinin, uluslararası antlaşma ve görüşmeler sırasındak ...
dökme mal :
Gümrüğe sarmalaçsız gelen mal.
düşürüm :
Bir malın, dış ülkelere içerdekinden daha düşük ederle (fiyatla) ...
düzgeçiş :
Yabancı ülke mallarının, bir ülkeden geçerek geldiği ülkeye ya da ...
düzgeçiş bildirgesi :
Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük işlemleri için düzenlenmiş fo ...
düzgeçiş düzeni :
Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük yöntemi, a. bk. düzgeçiş gümr ...
düzgeçiş gümrük işlemleri :
Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük işlemleri, a. bk. düzgeçiş.
düzgeçiş inancası :
Düzgeçiş yönteminde, olağan düzgeçişten alınan inanca (para, bank ...
düzgeçiş limanı :
Mal düzgeçişinin yapıldığı liman.
düzgeçiş tecimi :
Bir ülkenin, düzgeçiş mal giriş ve çıkışlarına ilişkin toplam tec ...
düzgeçiş vergisi :
Düzgeçiş mallarından alınan gümrük vergisi. (Çağımızda hemen heme ...
düzgeçiş yasağı :
Bir ülkeden kimi malların düzgeçirilmesine ilişkin yasak.
düzgeçiş yöntemi :
Demiryolundan başka taşıtlarla taşınan mallara uygulanan düzgeçiş ...
e. c. s. karneleri :
E.C.S. Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesi'ne eklenen ve tecimse ...
eğitici gümrük vergileri :
Ulusal ürünlerin daha ucuz, daha iyi nitelikte olmalarını ve yaba ...
en çok kayrılan ulus bildirmeliği :
Bir ülkenin kimi başka ülkelere tanıdığı ve En çok Kayrılan Ulus ...
en çok kayrılan ulus işlemi :
Bir ülkenin başka bir ülke kökenli ya da o ülkeden gelen bir mala ...
engelleyici gümrük vergileri :
Yabancı malların girişini güçleştirmekle kalmayıp, onu olanaksız ...
eşit işlem :
Uluslararası tecimde, vergi ve bildirmelik dışı önlemler yönünden ...
ev eşyası :
Yurda giren ya da çıkan yolcuların, göç nedeniyle getirdikleri ya ...