eng

Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Ackerman yönlendirmesi :
Dönmekte olan bir taşıtın tekerleklerinin yana kaymasını önleyebi ...
açılır tavan :
Körük ya da kapak biçiminde açılabilen taşıt tavanı.
açkı :
Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp ka ...
ağırşaklı durduraç :
Bir ağırşağın yan yüzlerine sürtünerek çalışan durduraç.
ağıryağ :
Yeryağının yüksek sıcaklık derecesinde damıtılmasından elde edile ...
ağıryağ süzgeci :
Akıcılığı az olan yağları süzen süzgeç.
akım çekme :
Elektrik akımını tüketme.
akım düzenlemesi :
Üreteçten akımsakara giden akımı denetleyerek aşırı akım yüküne k ...
akım yeğinliği :
Elektrik akımının gücünü belirten nicelik.
akımölçer :
Bir elektrik çevriminin akımını ölçüp gösteren araç.
akımsaklar :
Elektrik gücünü kimyasal güce çevirip biriktiren ve gerektiğinde ...
akımsaklar bölme kapağı :
Bakınız: bölme kapağı
akımsaklar dizisi :
Akımsakların dizisel ya da koşut olarak bağlanmasıyla oluşan takı ...
akımsaklar kabı :
Araçlarda akımsakları koruyan metalden yapılma kutu.
akımsaklar ucu :
Akımsaklarda elektriksel bağlantıyı sağlayan, biri (+), öbürü (-) ...
akımsaklarlı ateşleme :
Ateşleme için gerekli erkenin akımsakiardan sağlandığı bir ateşle ...
akışkan çevrimi :
Kapalı bir çevrimde çalışarak işlev yapan bir akışkanın akma yolu ...
aktarma dingili :
Hız kutusunu ayıraca bağlayan değişmez hız eklemli dingil.
aktarma dişlileri :
Hız kutusu içindeki dişlilerin oluşturduğu dizge.
aktarma zinciri :
Devinen iki dingil arasında güç aktarmaya yarayan özel yapılı zin ...
Alaşım :
Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra e ...
alçak basınç :
Bir yerdeki hava basıncının ortamın havayuvarı basıncından düşük ...
alçak kesitli lastik :
Kesit oranı 0.9'dan küçük lastik türü.
alıştırma :
Motor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal ...
alt ölünokta :
Tokacın yuvgu içinde en büyük oylumu oluşturduğunda vardığı uç no ...
altboşluk :
Bir aracın altının çarpmadan geçebileceği en üst yükseklik.
altsalıncak :
Bağımsız askı düzeninde tekerleği tutan kollardan altta olanı.
alttan kavrayan dişli :
Kesişmeyen dingillerde gücü aktarmak için kullanılan dişli türü.
altyükseklik :
Bakınız: altboşluk
amyant-metal sızdırmaz :
Amyant-metal karışımı, yanmaya dirençli sızdırmaz türü.
anadingil :
Tokacın git gel devinimini dönel devinime çeviren ve motorun üret ...
anadingil gezinti yatağı :
Anadingil üzerindeki eksenel yükleri taşıyan yatak.
anadingil kolu :
Anadingil üzerinde tokaç kolunun bağlandığı boyun.
anadingil yatağı :
Anadingili taşıyan, motor gövdesine bağlı yatak.
anakat :
Yaprak yaylarda en üstteki, en uzun dilim.
anameme :
Karaçlı motorlarda, orta yükte çalışma sırasında, motora giden ya ...
anayatak :
İçinde dingilin, dingil muylularının döndüğü yatak.
anayatak başlığı :
Anayatağın, motor gövdesine saplamalarla bağlanan, yarım çember b ...
anma hızı :
Bir motorun güvenlik sınırları içinde dönebileceği en yüksek hız.
araç :
Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takı ...
araç kutusu :
El araçlarının topluca konulduğu kutu.
aradingil :
Devinimi düzentekerden alıp hız kutusuna ileten dingil.
aradişli takımı :
Anadingil üzerindeki aradişlilerin, dingil ile oluşturduğu bir bü ...
arka dingil :
Arka tekerlekleri ve ayıracı taşıyan dingil ya da bağımsız askı d ...
arka dingil kovanı :
Arka dingili taşıyan dış koruyucu.
arka köprü :
Arka tekerlek dingillerini barındırıp, tekerlekleri taşıyan, üzer ...
artı dingil :
Ağır yük tipi ayıraçlarda, ayıraç dişlilerini taşıyan dört kollu ...
artı yaprak :
Akımsaklarda artı ucu oluşturan, kurşunoksit hamuru ile sıvanmış ...
askı kıskısı :
Tümseklerde askının çok yukarı kalkmasıyla tekerleğin gövdeye değ ...
askı üçgen kolu :
Bağımsız önaskı düzeninde, tekerlek dingiline yuvarsı bir eklemle ...
askılama :
Gövdenin yoldan gelen titreşimlerden yalıtılması, aracın devimsel ...
aşırıdoldurma :
Yüksek güç almak amacıyla, motora doğal hava basıncından daha yük ...
aşırıdoldurtıcu :
Motora doğal hava basıncından daha yüksek basınçta hava göndermey ...
aşırtma :
Bir çevrim içinde akan bir akışkanın, çevrim üzerindeki bir öğeye ...
Ateşleme :
Ateşlikte oluşturulan kıvılcımla yanma odası içindeki karışımın t ...
ateşleme açkısı :
Ateşleme çevirgecini açıp kapayan açkı.
ateşleme çevirgeçi :
Motorun ateşleme, yol verme çevrimlerini yöneten çevirgeç.
ateşleme donanımı :
Ateşleme işleminde görev yapan öğelerin oluşturduğu bütün.
ateşleme düzenlemesi :
Patlamalı motorların iyi çalışmasını sağlamak için ateşleme süres ...
ateşleme kıvılcımı :
Ateşlik tırnakları arasında oluşarak yanıcı karışımı ateşleyen kı ...
ateşleme öndeliği :
Ateşlemenin üst ölünoktadan ya da gereken en uygun zamandan önce ...
ateşleme sargısı :
Birincil çevrimdeki alçak gerilimi ateşleme için gerekli yüksekli ...
ateşleme sargısı kapağı :
Ateşleme sargısının üstünü örten yüksek gerilim çıkış iletecinin ...
ateşleme sırası :
Yuvguların ardı ardına ateşlendiği sıra.
ateşleme yoğunlacı :
Ateşleme dizgesinde çevrim kesicilerin çabuk aşınmasını önleyen, ...
ateşlik :
Elektrik erkesiyle kıvılcım oluşturan yuvgudaki karışımı ateşleye ...
ateşlik göbek teli :
Ateşliğin ortasında bulunan, yüksek gerilimi tırnak aralığına taş ...
ateşlik iletkeni :
İkincil çevrimdeki yüksek gerilimi dağıtıcıdan ateşliğe ileten te ...
ateşlik sızdırmazı :
Yanma odasındaki basınçlı gazların dışarı sızmasını önlemek için ...
ateşlik tırnağı :
Ateşliğin ucunda kıvılcım sağlayan iletkenlerden toprak çevrimine ...
ateşlik yalıtkanı :
Ateşliğin orta elektrodunu çepeçevre saran porselen yalıtkan.
ateşlik yalıtkanı burnu :
Ateşliğin ortasındaki yalıtkanın yanma odasına açık olan uç bölüm ...
ayak çevirgeci :
Eskiden taşıtlarda, yakın, uzak ve yön ışıtaçlarının ayakla yönet ...
ayaklık :
Kimi örgenleri ayakla yönetmek ya da onların gücünü artırmak için ...
ayaklık boşluğu :
Durduraç ayaklığının, durağanlıktan durduraçları çalıştırmaya geç ...
ayar başlığı :
Bir burmaç üzerinde oturan, sıkılmak ya da açılmak yoluyla düzenl ...
ayar burmacı :
Sıkılma, açılma yoluyla bir düzenleme ve denetim sağlayan sarmal ...
ayıraç :
Aktarma dingilinin devinimini itici tekerleklere aktaran, gerekti ...
ayıraç kafesi :
Ayıracı oluşturan dişlileri kapsayan, ayna dişliyi taşıyan gövde.
ayıraç kutusu :
Ayıracı kapsayan, köprü üzerindeki şişkin bölüm.
ayna dişli :
Aktarma dingilinden gelen devinimi ayıraca aktaran ve tekerlek ek ...
bağımsız askılı tekerlek :
Kendi düzlemi içindeki devinimleri başkalarını doğrudan etkilemey ...
bağımsız önaskı :
Ön tekerleklerin, birbirlerinden bağımsız olarak gövdeye bağlandı ...
bağlantı çubuğu :
Bakınız: yöneltme çubuğu
bağlı :
İki parçanın, aracın vb. birbirine eklenmiş olma durumu.
bakım :
Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için ...
bakım gideri :
Bir araç ya da aygıtın bakımı için gerekli gider.
bakım yeri :
Motorlu taşıtların, bakım ve onarımının yapıldığı yer.
basaç :
1. Bir akışkanın basıncını büyük oranda yükseltebilen, düşük verd ...
basaç kabı :
Basacı kapsayan koruyucu kab.
basaç zarı :
Kimi basaçlarda, git gel devinimiyle oylum değişimini sağlayan es ...
basınç besleme borusu :
1. Basınçlı yağ, yakıt ya da hava ileten boru. 2. Patlamasız moto ...
basınç kapacı :
Püskürtme basacı çıkışında bulunan ve basınç besleme borusundaki ...
basınç öndelemesi :
Emme döşemi içindeki basınçtan motor yükünü sezen ve buna göre at ...
basınç yardımlı durduraç :
Durduraç ayaklığındaki ayak kuvveti gereksinmesini azaltan durdur ...
basınçlı hava birikimliği :
Basınçlı hava biriktirmeye yarayan birikimlik.
basınçlı yağlama :
Yağlama yağının yağlanacak yerlere basınçlı olarak gönderilmesi.
basınçlı yönetme :
Hava ya da sıvıların sıkıştırılması yoluyla kimi dizgelerin çalış ...
basınçölçer :
Havanın basıncını ölçmeye yarayan aygıt.
basıölçer :
Akışkanların basıncını ölçmeye yarayan aygıt.