eng

TDK Tıp Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abazi :
yürüyemezlik
Abdomen :
Bakınız: karın
abdominal :
Bakınız: karın
abdominokardiyak refleks :
karın-yürek tepkesi
abdüksiyon :
dışa çekim, uzaklaştırma
abdüktör :
dışaçeken, uzaklaştırıcı
aberan :
sapmış, normal dışı
aberasyon :
Bakınız: sapma
ablaktasyon :
sütten kesilme
ablasyon :
Bakınız: yok edim
ablatio placenta :
erken döleşi ayrılması
ablefaron :
göz kapağı yokluğu
abondan :
Bakınız: aşırı
abortif :
düşürtücü, tamamlanamamış
Abortus :
Bakınız: Düşük
abortus imminens :
düşük tehdidi
abortus insipiens :
kaçınılmaz düşük
abraki :
kolsuzluk
abraziv :
sıyırıcı
abrazyon :
Bakınız: sıyrık
absans nöbeti :
dalma nöbeti
absolü :
tam, mutlak
absolü refrakter periyot :
mutlak duyarsız dönem
absorban :
soğuran, emici
absorbans :
Bakınız: soğurganlık
absorpsiyon :
soğurma, emilim
abstinans :
Bakınız: yoksunluk
abstinans sendromu :
yoksunluk belirgisi
adaktili :
parmaksızlık
Adale :
Bakınız: Kas
adamantin :
Bakınız: Mine
adaptif :
Bakınız: uyarlayıcı
adaptör :
uyargaç
addüksiyon :
içe çekim, yaklaştırma
addüktör :
içeçeken, yaklaştırıcı
adenalji :
bez ağrısı
adenektomi :
bez çıkartılması
adenit :
akkan beze yangısı
adenohipofiz :
Bakınız: ön hipofiz
adenoit :
geniz eti
adenokarsinom :
kötücül bez uru
adenom :
iyicil bez uru
adenomatöz :
bez urumsu
adenomegali :
bez büyümesi
adenomiyom :
bez-kas uru
adenomiyoz :
bez-kas uruna ilişkin
adenomiyozis uteri :
döl yatağı kası iyicil uru
adenopati :
beze hastalığı
adermi :
Bakınız: derisizlik
adeziv :
Bakınız: yapışkan
adezyon :
Bakınız: yapışma
adinami :
devinimsizlik
adipoz :
yağ doku
adipöz doku :
Bakınız: yağ dokusu
aditif etki :
katma etki
adiyadokokinezi :
ardışık devinimsizlik
adjuvan :
arttırgan
adneks :
Bakınız: Ek
adneksit :
adneks yangısı
adölesan :
Bakınız: ergen
adölesans :
Bakınız: ergenlik
adrenal :
Bakınız: böbrek üstü bezi
adrenarş :
ergenlik başlangıcı
adsorban :
Bakınız: yüzergen
adsorpsiyon :
Bakınız: yüzerme
adventisya :
dış katman, dış zar
advers :
ters, istenmeyen
Aerobik :
oksijenli, oksijensever
aerofaji :
Bakınız: Hava Yutma
aerop :
oksijensever
Aerosol :
Bakınız: püskürtü
afaji :
yutamamazlık
Afaki :
merceksizlik
Afazi :
lisan yitimi
afebril :
ateşsiz
aferent :
getirgen
aferez :
ayırseç
afetal :
dölütsüz
afinite :
çekim gücü
afokal :
Bakınız: odaksız
Afoni :
Bakınız: ses yitimi
afterload :
artyük
agalakti :
süt yokluğu, süt gelmemesi
agastri :
mide yokluğu
agenezi :
doğuştan yokluk
aglosi :
dil yokluğu
Aglütinasyon :
kümeleşim
agnati :
çene yokluğu
agonadizm :
cinsiyet bezleri yokluğu
agoni :
Bakınız: can çekişme
agonist :
etkidaş
Agorafobi :
açık alan korkusu
agrafi :
Bakınız: yazma yitimi
agregan :
yığıştırıcı
agregasyon :
Bakınız: yığışım
agregat :
yığışan
agresif :
saldırgan
agrometre :
yığışımölçer
aguzi :
tat duymazlık
ajitasyon :
huzursuzluk, çalkalama