Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler

AB üyeliğine başvuru Aday ülke Ankara Anlaşması Araçlar Avrupa (Birliği) Konseyi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Müktesebatı Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu Avrupa Topluluğu Programları Avrupa Toplulukları Bütünsel Yaklaşım Cinsiyet Cinsiyet Analizi Cinsiyet Eşitliği Çerçeve Programlar Çerçeve Sözleşme değerlendirme Değerlendirme Aşaması Değerlendirme Komitesi Doğrulama Kaynakları eşleştirme Etki Etkililik EUROPA EuropeAid İşbirliği Ofisi Faaliyetler Faydalanan - Faydalanıcı Finansal İşbirliği Komitesi Finansman Anlaşması Finansman Aşaması Finansman Sözleşmesi Gannt Çizelgesi Genel Hedefler Genel Müdürlük Gösterge Programlar Gümrük Birliği Gümrük Birliği Ortak Komitesi Hedef Hedef Ağacı Hedef Kitlesi Hedefler Hiyerarşisi Hedeflerin Analizi Hibeler Hizmetler Hükümetlerarası Hükümetlerarası konferans IPA koordinatörü İhale Dosyası İhale usulü İhale verme usulü İhaleye davet İlerleme Raporu İlgi, İlişki İş Sözleşmeleri İş Tanımı izleme Karma Parlamento Komisyonu Katılım Katılım Antlaşması Katılım Ortaklığı Katılım Öncesi Mali Yardım Kaynak Planı Kıyaslama Kilometre Taşları: Konsey Kopenhag kriterleri Kurum oluşturma Kültür Programı 2007–2013 Maliyet Mallar Mantıksal Çerçeve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı MEDA Merkezi Finansman ve İhale Birimi Merkezi Olmayan Yönetim Sistemi Müdahale Mantığı Müktesebat Başlıkları Müktesebat taraması Müzakere çerçevesi Nihai (ex-post) kontrol Nitelik Faktörleri / Sürdürülebilirlik Kriterleri Nitelikli çoğunluk oylaması Olabilirlik Operasyonel Programlar Ortak İzleme Komitesi Ortaklık Anlaşması Ortaklık Komitesi Ortaklık Konseyi Oybirliği Ön (ex-ante) onay ön değerlendirme Ön Değerlendirme Aşaması Ön Fizibilite Çalışmaları Ön Koşullar Özümseme kapasitesi Paydaş Analizi Paydaşlar program Programlama Aşaması proje Proje Amacı Proje Döngüsü Proje Döngüsü Yönetimi Raporlar Riskler Sınır ötesi işbirliği Sonuçlar Sorun Ağacı Sorun Analizi Stratejik uyum çerçevesi Stratejilerin Analizi sürdürülebilirlik SWOT Analizi Tanımlama Aşaması Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge teklif Teklif Çağrıları teknik şartname Teknik Yardım Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi Temsilcilik Topluluk Müktesebatı Topluluk programları Ulusal Fon Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Uygulama Ajansları Uygulama Aşaması Uzman Üye devlet Varsayımlar Verimlilik Yapısal Fonlar Yararlanıcı Ülke Yaşam Boyu Öğrenim Programı Yıllık Ulusal Program Yinelenen Masraflar Youth in Action Programı Yönetim Makamları yüklenici zirve