eng

Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açıklık :
Bir maddenin, üzerine düşen ışığın az ya da çok bir oranını geçir ...
ağtabaka :
Koni ve çubuk denen ışıalıcılar ve görme sinirine alıcı elementle ...
ağtabaka çukuru :
Sarı beneğin daha ince ve bundan ötürü daha zayıf olan orta yeri, ...
akkor lamba :
Işık üretimi, elektrik akımı geçmesi ile akkorlaşan bir cisim ara ...
akkorışı :
Kökeni, ısısal yolla atom ya da moleküllerin uyarılması olan, gör ...
aksama aydınlatması :
Olağan aydınlatma aksadığında çalışan aydınlatma düzeni.
akşam görmesi :
Gündüz görmesiyle gece görmesi koşulları arasındaki koşullarda ...
alçak basınçlı cıva buharlı lamba :
İç yüzeyi ışıyıcı bir maddeyle kaplı olan (ya da olmayan) ve için ...
algı :
Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşı ...
algı hızı :
Bir nesnenin belirmesiyle o nesnenin biçiminin algısı arasında ge ...
algısal renk :
Gözlemciye, görünen biçimi, boyutu, yapısı ve dokusu aynı olan ik ...
ampul :
Işıyıcı maddeyi saran saydam ya da yarı saydam kılıf. Not: Endüst ...
ampul temizleyici :
Tam boşluğu sağlamak ve kararmayı azaltmak için ampulün içine sok ...
ana dizi :
Genellikle kullanılan lambaların gerilim ve güçleriyle ilgili diz ...
ana elektrot :
Boşalma akımının geçtiği elektrot.
apoştilb :
Bakınız: kandela bölü metrekare
ayaklı ışıklık :
Döşeme üzerinde duran, taşınabilir, uzun ayaklı ya da yüksek taba ...
aydınlanma :
Aydınlığın süresiyle çarpımı.
aydınlatma :
Nesneler ve çevrelerinin görülebilmesi amacıyla ışık uygulanması.
aydınlatma aracı :
Bakınız: ışıklık
aydınlatma armatürü :
Bakınız: ışıklık
aydınlatma aygıtı :
Bakınız: ışıklık
aydınlatmacılık :
Aydınlatmanın bilimsel temel ve tekniklerinin tümü.
aydınlık :
Bir yüzeyin, bir noktasını çevreleyen sonsuz küçük bir parçacığın ...
aydınlık niceliği :
Bakınız: aydınlanma
aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanı :
Verilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. B ...
aydınlıkölçer :
Aydınlıkları ölçmeye yarayan aygıt.
aynalı ampul :
Işık ışınlarını yansıtmak üzere, yüzeyinin bir bölümü içte ya da ...
aynalı lamba :
Yansımalardan ötürü ışık yayımı sınırlı doğrultularda olacak biçi ...
azot lambası :
Bakınız: neon lambası
bağıl ışık etkinliği :
1 (dalga boyu X olan tek renkli bir ışınımın) (Alm. spektraler He ...
bağıl renk :
Renkli bir alan parçasının, genellikle açık ve aynı ya da değişik ...
bağıl tayfsal dağılış eğrisi :
1. (akı, yeğinlik vb. gibi bir erkesel büyüklüğün) (Alm. einer St ...
bağıl tayfsal erke dağılışı :
Bir ışınımın tayfsal niteliklerinin (bir ışığın), bir erke büyükl ...
bakışımlı ışıklık :
Işık dağıtışı, bir eksen, bir ya da birkaç bakışım düzlemine göre ...
bakışımsız ışıklık :
Işık dağıtışı bakışımsız olan ışıklık.
bakma alanı :
Baş kımıldamadan, gözleri oynatarak görülebilen noktaların toplam ...
balast :
Bakınız: durultucu
basamakçıklar yöntemi :
İki ışığın renk farkının, ufak basamaklar yapan bir dizi ara ölçm ...
basamaklı renksiz kama :
Geçme (geçirme) çarpanı bir çizgi (doğru ya da eğri) boyunca basa ...
baskın dalga boyu :
Belirli bir renksiz ışığa uygun oranda karıştırılınca söz konusu ...
başlama düzenleyicisi :
Boşalmanın başlaması için gerekli ön koşulları yaratan aygıt.
başlama elektrotu :
Boşalmanın başlamasına yarayan yardımcı elektrot.
başlama gerilimi :
Boşalmalı bir lambanın elektrotları arasında boşalmayı başlatmak ...
başlatıcı :
Elektrotların ön ısınmasını ve sıra bağlanmış endüktans bobiniyle ...
beyaz ışıklar :
Bakınız: tanımlı renksiz ışıklar
birimsel geçiricilik :
Bakınız: geçiricilik
birinci görmezlik :
Kırmızı rengi görmeme ile ıralanan çiftrenkçillik.
birinci sapaklık :
Kırmızı renge duyarlığın azlığı ile ıralanan sapak üçrenkçillik.
birincil kaynak :
Bir erkesel dönüşüm ile üremiş ışık yayımlayan yüzey ya da nesne.
birincil ölçün :
Bakınız: ışıkölçümsel birincil ölçün
birincil standart :
Bakınız: ışıkölçümsel birincil ölçün
birincil uyartılar :
Toplamsal bileşimle, nicel olarak, bütün öteki uyartıların çıkarı ...
boşalmalı boru lamba :
Düz ya da yay boru biçiminde boşalmalı lamba.
boşalmalı lamba :
Bir gaz, bir metal buharı ya da birçok gaz ya da buharların bir k ...
boşaltma borusu :
Lambanın havasını boşaltmaya ve gaz doldurmaya yarayan, ampulün i ...
boşluklu lamba :
Ampulünün içi boşluklu akkor lamba. bk. gaz havalı lamba.
bölgelik aydınlatma :
Genel aydınlatma içinde, belirli bölgelerde, özel gereksinmeler n ...
buzlu ampul :
Işığa hafif bir yayınıklık vermek üzere iç yüzeyi buzlanmış ampul ...
buzlu cam :
Yüzeyi mekanik (kumlama) ya da kimyasal (asitle donuklaştırma) bi ...
buzlu lamba :
Cam yüzeyi, içten ya da dıştan pürüzlendirilerek ampulü yayıcı kı ...
bütün yayın değeri :
Bakınız: tüm ışıyıcılık değeri, tayfsal ışıyıcılık değeri
büyülteç lambası :
Fotoğraf büyültmesinde negatifleri aydınlatan, ışık etkinliği ve ...
cama kaynayan tel :
Akım iletkeninin "sıkılmış boyun"a kaynatılmış bölümü. Bu bölümün ...
cıva buharlı lamba :
Işığının büyük bölümü, cıva buharının ışımasıyla elde edilen boşa ...
ClE`nin ölçün renkölçümsel dizgesi :
Herhangi bir tayfsal erke dağılışının, üçrenksel dağıtma katsayıl ...
ClE`nin ölçün renkölçümsel gözlemcisi :
Renkölçümsel özellikleri 1931'de Uluslararası Aydınlatma Komisyon ...
ClE`nin üçrenksel dağıtım katsayıları :
ClE'nin üçrenksel dizgesinde (sisteminde) (XYZ), bir eşit erke ta ...
çabuk başlamalı flüorışıl lamba :
Yapımı ve yardımcı aygıtlarından ötürü elektrik akımı verilince, ...
çakar lamba :
Fotoğrafı çekilecek bir nesnenin aydınlatılmasına yarayan ve, bir ...
çalkantı genliği :
Bakınız: dalgalılık
çanak :
Lambanın altına yerleştirilen, kupa biçimindeki yayıcı, kırıcı ya ...
çevre alan kamaştırması :
Bakınız: dolaylı göz kamaşması
çevre alanı :
Parıltısı, görme organı üzerinde dolaylı bir etki dışında, görsel ...
çift kıvrımlı lamba :
Teli çift kıvrımlı olan akkor lamba.
çift kıvrımlı tel :
Daha büyük bir sarmal yapan sarmal tel.
çift renkçillik :
Kırmızı, yeşil, mavi renklere duyarlı üç tür koniden bir türün ça ...
çok alçak gerilimli aydınlatma :
Gerilimi düz akımda 50, değişken akımda fazlar arasında 42 ve faz ...
çok yüksek basınçlı cıva buharlı lamba :
Lamba yandığında, içindeki cıva buharı çok yüksek basınçlara çıka ...
dağılım :
1. Karmaşık bir ışınımın tek renkli bileşenlerine ayrılması. 2. B ...
dağıtım katsayıları :
Verilmiş bir renkölçümşel dizgede, bir eşit erke tayfının tek ren ...
dalga boyu :
Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı aynı evrede ...
dalgalılık :
Işık yeğinliğinin en küçük ve en büyük değerleri arasındaki farkı ...
dallı tel :
Ekseni lambanınki ile aynı olan bir silindir üzerinde peş peşe V' ...
dar açılı ışıklık :
Bakınız: toplayıcı ışıklık
dara lamba :
İncelenecek lamba ve ölçün lamba ile karşılaştırılan (ölçüştürüle ...
değer düşme çarpanı :
Bir aydınlatma döşeminin yeniyken sağladığı aydınlıkla, aynı döşe ...
devir süresi :
Devirsel bir olayda, bağımsız değişkenin aynı belirtilerin yenide ...
dış optik yoğunluk :
Bakınız: yansımada karalık
dilimli ızgara :
Belirli bakış açıları için lambayı gözden gizlemeye yarayan, sayd ...
dip :
Lambanın, taşıyıcısına takılmasına ve elektrik bağlantısının sağl ...
dip tepesi :
Elektrik bağlantısını sağlayan ve giriş tellerinden birine bağlı ...
dip tırnağı :
Dip gömleği üzerinde bulunan ve duyun (lamba taşıyıcının) ve özel ...
doğrultulu aydınlatma :
Bir nesne ya da çalışma düzlemi üzerine baskın doğrultusu olan bi ...
dolaylı aydınlatma :
Aydınlatılacak düzleme, ışık akılarının yalnızca %0 ile %10 arası ...
dolaylı göz kamaşması :
Doğrultusu, görülmesi istenen şeyin doğrultusuyla (bakış doğrultu ...
dolaysız aydınlatma :
Aydınlatılacak düzleme (sınırsız düşünülen bir düzlem) ışık akıla ...
dolaysız göz kamaşması :
Doğrultusu, görülmesi istenen şeyin doğrultusuyla aynı ya da heme ...
doymuşluk :
Bakınız: renksel doymuşluk
dört uyartı :
Üçrenksel bir dizgenin temel uyartı ve üç birincil uyartısını tan ...