eng

Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açıl! :
Açılmanın yapılması için verilen komut.
açılma :
Özel biçimde uygulanan bir saldırı. Vuruşma duruşunda savut tutan ...
ağırlık :
Dürtücü ya da delici kılıçların ucundaki düğme yayları direncinin ...
aldatma :
Savutun namlusu, özellikle yanıltma ve bir karşı eylemi bekleme a ...
altıncı çelgi :
Dürtücü ve delici kılıçlarda gövdenin yukarı-dışarı kesimini (doğ ...
Ara :
iki kılıçoyuncusu arasında bulunması gereken en elverişli açıklık ...
aşağı-dışarı doğrultu :
Kılıçoyuncularının gövdeleri üzerinde saptanan dört bölümden, bel ...
aşaği-içeri doğrultu :
Kılıçoyuncularının gövdeleri üzerinde saptanan dört bölümden, bel ...
aşama :
Sonlama yarışmalarında, iki ya da daha çok yarışmacının yenme dur ...
aşama kümesi :
Aşama karşılaşmalarına katılacak olanların bulunduğu küme.
atıl! :
Atılma eyleminin yapılması için verilen komut.
atılma :
Bir dürtüş ya da vuruşu, karşı yarışmacıya doğru sıçrayıp ona çar ...
avuç içi aşağıda :
Bir eylem sırasında ve genellikle çelginin ya da saldırının özell ...
avuç içi yukarıda :
Bir eylem sırasında ve genellikle çelginin ya da saldırının özell ...
ayak oyunları :
Kılıçoyunu gereklerine uygun olarak, çeşitli biçimlerde ileri ger ...
ayak vuruşu :
Vuruşma ya da yarışma sırasında, karşı yarışmacıyı ürkütüp şaşırt ...
aygıt görevlisi :
Yarışma boyunca, elektrikli aygıtın bulunduğu masada oturup aygıt ...
bacak dürtüşü :
Delici kılıçla yapılan yarışmalarda bacağa ya da ayağa yapılan dü ...
bağlama fişi :
Elektrikli makara kordonunun ucundaki gövde kordonunu bağlamaya y ...
bağlantılı saldırılar :
Savutların birbiriyle bağlantısını kesmeden uygulanan saldırılar.
balçak :
Kılıçoyunu savutlarında, namlu ile tutağın birleştiği yerde, eli ...
bastırma :
Güçlü bölümde yakalanan karşı savut namlusunun tümünü etkileyen v ...
baş vuruşu :
Başa takılan tel başlığın alın ya da daha üst bölümüne kesici kıl ...
başlama çizgisi :
Orta çizginin ikişer metre sağında ve solunda, yarışmacıların vur ...
başlayınız :
İki yarışmacının karşılaşmaya başlamalarını bildiren başyargıcı k ...
başyargıcı :
iki yarışmacı arasındaki karşılaşmayı belli kurallara göre yönete ...
beşinci çelgi :
Dürtücü ve delici kılıçlarda gövdenin yukarı-içeri kesimini (doğr ...
bilek bağı :
Sağlam tutmak ve elden düşürmemek için, dürtücü ya da delici kılı ...
bileşik karşıı vuruş :
Çelgiyi aldıktan sonra yapılan bileşik saldırı.
bileşik saldırılar :
Kılıçoyunu vuruşma ve yarışmalarında, birden çok eylemi kapsayan ...
bir-iki :
Bir sıyırma ile doğrultusu değiştirilen namluyu, karşı yarışmacın ...
birinci çelgi :
Üç savutta da gövdenin aşağı-içeri kesimini (doğrultusunu) koruma ...
birincilik yarışmaları :
Bir topluluğun, bir bölgenin, belirli bir süre için en iyi yarışm ...
boş geçiş :
Bir dürtüş ya da vuruş için yapılan saldırı sırasında, uzatılan s ...
boşaltma :
Savutu yakalamak, bir çırpma yapmak isteyen karşı yarışmacının bu ...
ceza :
Kılıçoyunu yönetmeliğindeki kurallara aykırı davranışlarda buluna ...
çakışma :
Vuruşma sırasında, savutları kullanamayacak biçimde birbirine değ ...
çapraz :
Bir çelgiyle yakalanan karşı savutun bağlantısını kesmeden uygula ...
Çatma :
Vuruşma duruşunda, savutların uçlarını karşılıklı olarak uygun gö ...
çatma boşaltması :
Bir çatma değiştirme karşısında, sıyırma ile yapılan boşaltma eyl ...
çatma değiştirme :
Çatma durumunda, başka bir çelgi doğrultusunda yeni bir çatmayı o ...
çekimser :
Başyargıcının bir dürtüşü, bir vuruşu görüp görmediklerini sormas ...
çelgi :
Karşı savut namlusunun bir saldırı ile yöneldiği doğrultuda, naml ...
çelgilik :
Kılıçoyunu savutlarında, namlu ile tutağın birleştiği yerde, eli ...
çeyrek-son :
Yarı-son karşılaşmasına katılacakları seçmek için yapılan yarışma ...
çırpma :
Güdülen amaca göre, namlunun ortaya da esnek bölümü ile, karşı na ...
çift vuruş :
Aynı zamanda karşılıklı yapılan geçerli dürtüş ve vuruşlar. (Bu v ...
çok aşağı :
Dürtücü ya da kesici kılıçla yapılan yarışmalarda, dürtüşlerin ve ...
çok demir :
Kesici kılıç vuruşma ya da yarışmalarında, namlunun esnekliği ned ...
değişik saldırılar :
Karşı yarışmacının ilk saldırıya karşılık vermemesi, bunda gecikm ...
delici kılıç :
Namlusu üçgen kesitli ve oluklu, balçağı (çelgiliği) daha genişçe ...
delici kılıççı :
Delici kılıçla çalışan ve yarışan kılıcoyuncusu.
delici ve kesici kılıç çıkış çizgisi :
Delici ve kesici kılıçla yapılan yarışmalarda, "dürtücü kılıç çık ...
doğru dürtüş :
Çatma doğrultusundaki bir açığa gergin kolla doğrudan yapılan dür ...
doğrudan eleme :
Eşleştirilmiş iki yarışmacı arasında yapılan karşılaşmada yenilen ...
doğrudan saldırı :
Yalın ve doğrudan doğruya yapılan saldırı.
doğrultu :
Vuruşma duruşunda ya da bir çelgi çatmasında, savut uçlarının gös ...
doğrultuda bulunmak :
Kolu ve savutu çatma durumlarındaki doğrultu yönünde gergin tutma ...
doğrultudan ayırmak :
Karşı yarışmacıya bir saldırı yapabilmek için, "bastırma", "çırpm ...
dolanma :
Bir devinimi apansız uygulayan yarışmacının, olduğu yerde ya da k ...
dönçel! :
Döner çelgi eyleminin yapılması için verilen komut.
döne :
Aynı amaçla belirli bir yer ve zamanda düzenlenen kılıçoyunu yarı ...
döner çelgi :
Sıyırma ya da kesme ile karşı doğrultuya geçmek isteyen savut nam ...
dönü :
Bir üst duruma geçecek kılıçoyuncularının belli olması için , her ...
dördüncü çelgi :
Üç savutta da gövdenin yukarı-içeri kesimini korumak için uygulan ...
dur! :
Yarışma sırasında dürtüş ya da bir vuruşu görmek, karşılaşmanın s ...
düğme yayı :
Dürtücü ve delici kılıçların namluları ucundaki elektrikli düğmel ...
dürtücü kılıç :
Namlusu dörtgen kesitli oluksuz ve ince, balçağı (çelgiliği) deli ...
dürtücü kılıç çıkış çizgisi :
Dürtücü kılıçla yapılan yarışmalarda, "uyarma çizgisi"nin birer m ...
dürtücü kılıççı :
Dürtücü kılıçla çalışan ve yarışan kılıçoyuncusu.
dürtüş :
Savut namlularının ucundaki düğmelerin, karşı yarışmacının sayıla ...
düzenleme kurulu :
Her çeşit kılıçoyunu yarışmalarını düzenlemekle görevli kurul.
eldiven :
Savutları daha iyi tutabilmek, eli dürtüş ve vuruşlardan korumak ...
elektrikli aygıt :
Yarışmacıların sayılan ve sayılmayan bölgelere yaptıkları dürtüşl ...
elektrikli düğme :
Dürtücü ve delici kılıçların namluları ucundaki elektrik akımını ...
elektrikli makara :
Bir yandan elektrik aygıtına, öte yandan gövde kordonuyle eldeki ...
Eleme :
Küme içi karşılaşmalarla, daha üst basamaktaki dönüde yarışamayac ...
engelleme vuruşu :
Karşı saldırının son eyleminden bir kılıçoyunu zaman önce yapılan ...
esnek bölüm :
Çatma durumunda, arayı izlemede ve yeğni çırpmaların yapılmasında ...
esneklik açıklığı :
Düğme ucunun 70 cm. gerisinden sıkıca tutturulmuş düz duran bir n ...
Evet :
Karşılaşmaya hazır olan yarışmacıların, dürtüş ya da vuruşu gören ...
ezme :
Çatmadan "doğru dürtüş"e geçmek için, karşı namlunun esnek bölümü ...
geçerli dürtüşler :
Yönetmelikte belirtilen vücut bölgelerine, kurallara uygun ölçü v ...
geçerli vuruşlar :
Kesici kılıçla, yönetmelikte belirtilmiş sayılan vücut bölgesine ...
geçersiz dürtüşler :
Sayılan vücut bölgelerine rastlamayan ve yönetmelik ölçülerine uy ...
geçersiz vuruşlar :
Kesici kılıçla, sayılan vücut bölgelerine ve yönetmelik ölçülerin ...
göğüslük :
Delici kılıç oyuncularının ve kılıçoyunu öğretmenlerinin kullandı ...
göster! :
Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen ...
gösteriş :
Doğrudan doğruya ya da bir çelgiden sonra, tepki yaratmak amacıyl ...
Hayır :
Hazır olmayan yarışmacılarla, dürtüş ya da vuruşu görmeyen yan ya ...
hazır mısınız! :
Yarışlıkta yerlerini alarak vuruşma duruşuna geçmiş iki yarışmacı ...
ikileme :
Karşı yarışmacının döner çelgi alma eğiliminde olduğunu sezerek ç ...
ikinci çelgi :
Üç savutta da gövdenin aşağı-dışarı kesimini (doğrultusunu) korum ...
iletken yelek :
Elektrikli dürtücü kılıç yarışmalarında kullanılan ve sayılan vüc ...
karın vuruşu :
Kesici kılıçla, karşı yarışmacının göğüs ya da karın kesimine, na ...
karşı saldırı :
Karşı yarışmacının son saldırı eylemi bitmeden, bir kılıçoyunu za ...
karşı yarışmacı :
Bir kılıçoyuncusuyle yarışma yapan öteki oyuncu.
karşı zaman vuruşu :
Karşı yarışmacının bir engelleme eylemi (dürtüş ya da vuruş) üzer ...
karşıl vuruş :
Karşı yarışmacının bir dürtüş, ya da vuruşu gerçekleştirmek amacı ...
karşılama vuruşu :
Karşı yarışmacının dürtüş ya da vuruş doğrultusunu kapatarak, sal ...