SAYIŞTAY Denetim Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler

  Denetim Raporu   Genel Denetim Hedefi  Denetim genişliği  Denetim Metodları  Dış Denetim Aşamaları  Örnekleme Akış Diyagramı Anahtar Denetim Noktaları Analitik İnceleme Prosedürü Bağımsızlık Belirli Denetim Görevi Bildirim Mektubu Bilgisayar Denetimi Bilgisayar Uygulama Dosyaları Bulgu Bildirimi bütçe Bütçe Kontrolu Denetçi Denetim Denetim Alanı Denetim Bilgisayar Programı Denetim Bulgusu Denetim Derinliği Denetim El Kitabı Denetim Hassaslık Derecesi Denetim İzi Denetim Kapsamı Denetim Kapsamını Belirten Paragraf Denetim Kurumu Denetim Mektubu Denetim Planlama Notu Denetim Planlaması Denetim Programı Denetim Prosedürleri Denetim Riski Denetim Sahası Denetim Sonuçları Denetim Standartları Denetim Tavsiyeleri Denetim Teknikleri Denetim Testi Denetlenen Destekleyici Doküman Dış Denetim Düzenlilik Denetimi Esasa İlişkin Etkinlik Faaliyet Denetimi Faaliyete Yönelik Denetim Genel Araştırma Güncel Denetim Dosyası Harcanan Paranın Karşılığı Denetimi Hesap Kontrolu Hesap Verme Sorumluluğu Hesapların Denetimi Hesapların Tasdiki İç Denetim İç Kontrol İçinde Giderek İzleme Prosedürü İnceleme Alanı İnsan Kaynağı Bütçesi İnsan Kaynağı Planlaması İnsan Kaynağı Tahsisi izleme Kalite Kontrolu Kamu Fonlarının Rasyonel Kullanımı Kanıt Kapsamlı Denetim Karşıt Görüş Prosedürü Koordineli Denetim Maddi Doğruluk Testi Mali Denetim Mali Dokümanları İmzalama Yetkisi Mali Yönetim Denetimi Mevzuata Uygunluk Denetimi Muhasebe Kontrolu Muhasebe Prensipleri ön inceleme önemlilik Önemlilik Eşiği Performans Denetimi Periyodik Rapor Referans Ana Kütlesi sistem Sistem Tabanlı Denetim Sistemlerin İncelenmesi Spesifik Denetim Hedefi Stratejik Planlama Denetimi Sürekli Denetim Dosyası Şekil yönünden kontrol Tamamlanan Denetimin Kalitesi Tarafsızlık Tasdik Fonksiyonu Telafi Edici Kontrollar Temsili Örnek tolerans sınırı Tutumluluk uygunluk testi Verimlilik Yapıcı Yaklaşım Yatay Denetim Yönetim Mektubu Yönetim Uygulamaları Denetimi Yönetim ve İç Kontrol Sistemleri Yönetsel Denetim