eng

İnovasyon Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Kaynak :
Kaynak kodu herkese açık olan yazılımlardır.
Ağ Modeli :
Ağ yapısını temel alan veri modelidir.
Ağ Planlama :
Bir projenin planlanması, programlanması ve denetlenmesi için ağ ...
Akbaba Yatırımcı :
Girişimcileri savunmasız zamanlarında yakalayan yatırımcı türüdür ...
Akıllı Şehir :
İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre k ...
Aksiyon Planı :
Bir hedefe ulaşmak için gereken işlemleri özetleyen ayrıntılı bir ...
Analitik Öğrenme :
Soyut veya yapısal bilginin işlemsel bilgi ve alan bilgisinden tü ...
ar-ge :
Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının a ...
Artarak Öğrenme :
İlk adımda öğrenilen bilginin, izleyen adımlarda da dönüşüme tabi ...
Asansör Konuşması :
Bakınız: Asansör Sunumu
Asansör Sunumu :
Girişimci tarafından yatırımcıya yapılan en kısa sunumdur (30 sn) ...
beyin fırtınası :
Yeni çözüm yolları ve yeni fikirler üretmek amacıyla yapılan grup ...
Bılışım :
İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve ...
Bilanço Tablosu :
Bir ticari işletmenin belli bir andaki mevcutlarını, alacaklarını ...
Bilgi Analizi :
Gerçek ya da planlanan bir sistemde bilginin akışının ya da bilgi ...
Bilgi Haritası :
Bir metindeki önemli sözel bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki i ...
Bilgi Nesnesi :
Bir bilgiyi temsil eden veri kümesidir.
Bilim Parkı :
Üniversitelerde veya araştırma kurumlarında üretilen bilginin tic ...
Bilişim ve İletişim Teknolojileri :
Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her tür ...
Birlikte Satışa Zorlama Hakkı :
Çoğunluk hisseye sahip hissedarın, hisselerini satması durumunda ...
Bitirme Projesi :
Uzun bir öğrenme sürecinin ardından kişinin edindiği bilgi ve bec ...
Bölünerek Yeniden Yapılanan Şirket :
Bir kamu kurumu ya da üniversitenin entelektüel birikimiyle kurul ...
Buluşçu :
Bakınız: Mucit
buluşma :
Gerçek hayattaki grup buluşmalarını kolaylaştıran bir sosyal ağdı ...
Bulut Hizmetleri :
Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabi ...
Büyük Veri :
Terabayt, petabayt ve eksabaytı kapsayan genel bir veri tanımıdır ...
Büyüme Döngüsü :
Geri dönüşümün ön planda olduğu atık maddelerin ekonomi içerisine ...
Büyüme Stratejisi :
İşletmenin, şimdiki ürettiği veya sattığı ürünleri ile faaliyet g ...
Çalıştay :
Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini v ...
Çekirdek Sermaye :
Erken aşama startup’lara yönelik yatırım sermayesidir.
Çığır Açan Yenilik :
Beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve mevcut uygulama ya da teknikl ...
Çıkış Stratejisi :
Bir iş planlanırken o işin nasıl sonlandırılacağı konusunda karar ...
Çılgın Mucit Sendromu :
Parlak bir fikrin yatırımcıları etkilemek, yatırım sermayesi çekm ...
Danışman :
Bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bil ...
Değer Önerısı :
Önem verilen henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülmemiş sorun ...
Değışken Malıyet :
Toplam üretim hacmindeki artış veya azalmaya göre değişen maliyet ...
Demo Günü :
Hızlandırıcı ya da diğer kuluçka programlarını tamamlayan şirketl ...
Dene-Yap :
Çocukların, öğrencilerin, öğretmenlerin, tasarımcıların, girişimc ...
Dış Kaynak Kullanımı :
Bir hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir.
Durum Tespiti :
Yatırım yapılacak şirketin yatırım öncesi derinlemesine incelenme ...
Ekip Çalışması :
Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirlenen hedef doğrultus ...
En Uygun Ürün :
Müşteri geri bildirimini ortaya çıkarmak için kullanılacak en az ...
En Yalın Ürün :
Müşteri geri bildirimini ortaya çıkarmak için kullanılacak en az ...
Engel Oranı :
Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde kabul edilebilir en d ...
Erişim Yolu :
İstenilen veriye ulaştıran bir adresler zinciridir.
Erişim Yönetimi Hizmeti :
Bir kullanıcı temsilcisinin ve bir ileti aktarma sisteminin birbi ...
Fabrikasyon Laboratuvarı :
Fabrikasyon laboratuvarı ya da üretim laboratuvarı olarak tanımla ...
Fınansal Döngü :
Bir şirketin kurum içine ve dışına düzenli sermaye fonları akışın ...
Fınansal Plan :
Giren ve çıkan para-fon akımlarının sistematik bir biçimde tahmin ...
Fikir Hakkı :
Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılmas ...
Finansal Teknoloji :
Finansal hizmetlerin daha kolay, daha iyi ve daha hızlı verilmesi ...
finansman :
Bir girişimin işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve k ...
Fon :
Bir kurumu, bir işletmeyi finanse etmek ya da belirli bir işi yür ...
fonlama :
Bir girişime, bir işletmeye, işleyebilmesi, gelişebilmesi için ge ...
Gelir Modeli :
Belirli bir ürün veya hizmet için tasarlanmış fiyatlandırma strat ...
Gelir Paylaşım Sözleşmesi :
Kâr veya zararın ilgili aktörler arasında paylaşımını sağlayan sö ...
Gırışımcı Hevesı :
Girişimci olma veya iş kurma düşüncesinde olan kişidir.
Gızlılık Sözleşmesı :
Bir veya daha fazla tarafın birlikte iş yapmanın gerekli bir parç ...
girişim :
Hızlı büyüme için tasarlanmış, teknolojiyi sunan, kullanan, geniş ...
girişim sermayesi :
Önemli ekonomik kazanç getirme potansiyeli olan, genç, hızlı büyü ...
Girişim Şirketi :
Silikon Vadisi’nde bulunan ve faaliyet gösteren bir hızlandırıcı ...
girişimci :
Üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bi ...
Girişimcilik Ekosistemi :
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın temelini oluşturan girişimciliğin ...
Gordon Tekniği :
Yeni fikirler üretmek için kullanılan, takım üyelerinin hedefi bi ...
Güdümlü Proje :
Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlama ...
halka açık şirket :
Hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş şirket türüd ...
Halka Arz :
Özel bir şirkete ait hisse senetlerinin halka açık ilk satışıdır.
hedef pazar :
Pazarlama planında hitap edilmesi amaçlanan potansiyel müşteriler ...
Hekaton :
Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcı ...
Hızlandırıcılar :
Fikir aşamasındaki girişimleri belirli süreli bir program dâhilin ...
hibe :
Herhangi bir ürünü veya bedeli bir başkasına geri alınmaksızın ve ...
hisse :
İşletmenin sahip ve ortaklarından sağlanan finansmana ilişkin ola ...
Hisse Alma Teminatı :
Hisse alma teminatı yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi ...
Hisse Oranının Düşmesi :
Şirket hissedar sayısının artmasıyla şirketteki diğer hissedarlar ...
İç Girişimcilik :
Şirket içi çalışanların girişimci özellikler göstererek ürün/hizm ...
İleri Teknoloji :
Çok hızlı değişimi ifade eden; gelişmiş, karmaşık ürünlerin üreti ...
İlişki Ağı Kurma :
Amaçlar dahilinde iş yapılacak kişilerle bağlantı kurmaktır.
inovasyon :
Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmay ...
İş Akışı :
Doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ula ...
İş Etiği :
İş dünyasında kâr amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kişilerin; ça ...
İş Gelıştırme :
Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Pazarlama, Satış, Müşteri İlişk ...
İş Kontrolü :
Yapılması gerekli çok çeşitli bireysel faaliyetlerin gerektiği şe ...
İş Kümeleri :
Toplumsal yapı içinde türdeş işleri ya da görevleri yapan, bu etk ...
İş Melekleri :
Yüksek kazançlara sahip, kendileri de birer girişimci olan ve yen ...
iş planı :
İş planı, yatırımcının aradığı başarı özelliklerinin girişimcide ...
J-eğrisi :
Erken aşama yatırım portföylerinin ilerlemesini gösteren bir graf ...
Kamu Fonu :
Kamu kurumları tarafından belli başlı iş geliştirme hedeflerinin ...
Kanvas İş Modeli :
Kanvas; gelişmekte olan bir firmanın değer önerisi, altyapı, müşt ...
Kapalı Kaynak :
Kaynak kodu gizli olan yazılımlardır.
Kâr Amacı Gütmeyen :
Kâr elde etmek amacıyla kurulmamış kurum/kuruluştur.
Karşılaştırmalı Değerlendirme :
Kriterlere bağlı olarak kıyaslama yapmaktır.
Kazanım Başına Maaliyet :
Web tabanlı işlerde satış sağlayan referanslar veya iş ortaklıkla ...
Kent Laboratuvarı :
Kentlerin bugün veya gelecekte karşılaşacağı sorunları tanımlamay ...
Kitle Kaynak :
Bir sorunun çözümünün hazırı yoksa, kendi çalışanlarından veya pi ...
Kitlesel Fonlama :
Girişime inanan, çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan “kitleni ...
Kollektıf Şırket :
Ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla ger ...
komanditer ortak :
Sorumluluğu yatırdığı sermaye ile sınırlı olan ortaktır.
kullanıcı arayüzü :
İnsanların bir makine, cihaz, bilgisayar programı ya da karmaşık ...
Kullanıcı Deneyımı :
Bir kullanıcının bir servisi kullanırken, onunla etkileşime girer ...
kuluçka :
Kuluçka sistemi, ileri teknoloji alanı başta olmak üzere, girişim ...