eng

Klinik Araştırma Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Etiketli Çalışma :
Çalışmanın bütün taraflarının (destekleyici, araştırmacı ve gönül ...
Advers Etki :
Bir beşerî tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhi ...
Antijen :
Vücuda girdiğinde antikor oluşmasına yol açan virüs, bakteri, par ...
Antikor :
Vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizman ...
biyoeşdeğerlilik :
Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın, aynı molar dozda veriliş ...
biyoyararlanım :
Etkin maddenin ve onun terapötik molekül kısmının farmasötik şekl ...
Çift-Kör :
Bir klinik çalışmada yer alan gönüllülerin hangi tedaviyi aldığın ...
Çift-Plasebolu Körleme :
Bir araştırma ürününün diğer bir ürünle karşılaştırılacağı körlen ...
Çift-Sağır Maskeleme :
Bir araştırma ürününün diğer bir ürünle karşılaştırılacağı körlen ...
Çok Merkezli Klinik Araştırma :
Tek bir protokole göre birden fazla merkezde yürütülen, bu nedenl ...
Destekleyici :
Klinik araştırmanın başlatılmasından, yürütülmesinden veya finans ...
doz :
Bir kişiye bir defada verilen ilaç miktarı ya da aşı.
Etkililik :
Yeterli ve kontrollü araştırmalarla tanımlanmış bir hastalık duru ...
Etkin Doz :
Araştırma ürününün çalışma protokolünde tanımlandığı gibi “etkili ...
Etkinlik :
Hastalık sürecinde faydalı etkiler sağlamada ürünün yeterliliği. ...
farmakovijilans :
İlaçlara veya aşıya bağlı advers etkilerin ve diğer muhtemel soru ...
FAZ 0 Çalışmalar :
Yeni aday terapötik ajanları tasarlayabilmek için Faz I çalışmala ...
FAZ Çalışmaları :
Yeni bir ilacın veya aşının geliştirilmesi sırasında geçilmesi ge ...
FAZ I Çalışmalar :
Birinci dönem çalışmaları olarak da adlandırılır. Araştırma ürünl ...
FAZ II Çalışmalar :
İkinci dönem çalışmaları olarak da adlandırılır Araştırma ürününü ...
FAZ III Çalışmalar :
Üçüncü dönem çalışmaları olarak da adlandırılır. Faz I ve Faz II ...
FAZ IIIa Çalışmalar :
İlacın veya aşının etkililiği gösterildikten sonra ve ruhsat başv ...
FAZ IIIb Çalışmalar :
Sağlık otoritesine ilacın veya aşının ruhsatlandırılmak üzere baş ...
FAZ IV Çalışmalar :
Dördüncü dönem çalışmaları olarak da adlandırılır Türkiye’ de ruh ...
gönüllü :
Bizzat kendisinin veya yasal temsilcisinin yazılı oluru alınmak s ...
Hızlandırılmış Onay :
TİTCK tarafından, salgın, pandemi gibi ciddi veya yaşamı tehdit e ...
hücre kültürü :
Hücrelerin kontrollü şartlar altında yetiştirilmesi sürecidir.
İç Körleme :
Genellikle araştırma ürününün verilişi sırasında hangi ilacın vey ...
İmmünojenisite :
Antijen gibi yabancı bir maddenin bir insan veya başka bir hayvan ...
İyi Klinik Uygulamaları :
Araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik standartlarda yapılm ...
İyi Laboratuvar Uygulamaları :
Laboratuvar çalışmalarının planlanması, uygulanması, izlenmesi, b ...
İyi Üretim Uygulamaları :
İnsan ve hayvanlar için ilaç, aşı ve biyolojik maddelerin üretimi ...
Klinik Araştırma :
İKU kılavuzuna göre klinik araştırma; bir veya birden fazla araşt ...
Kohort :
Başlangıçta, bir veya daha fazla özelliği benzer olduğu belirlenm ...
Kontrol Grubu :
Araştırma ilacıyla veya aşısıyla tedavi edilmeyen karşılaştırma g ...
Kontrollü Çalışma :
Araştırma ürününün, bilinen etkisi olan bir tedaviyle karşılaştır ...
Koşullu Ruhsat :
TİTCK tarafından, salgın, pandemi gibi ciddi veya yaşamı tehdit e ...
Körleme :
Araştırma sırasında gönüllüye hangi araştırma ürününün uygulandığ ...
Metodolojik Araştırmalar :
Yeni geliştirilen tanı yöntemlerinin ne kadar doğru, güvenilir ve ...
plasebo :
Potansiyel tedaviye benzer şekilde tasarlanan inaktif madde veya ...
Plasebo Etkisi :
Kişi plaseboyu aldıktan sonra ortaya çıkan etkilerdir. İnsanlar g ...
Plasebo-Kontrollü Çalışma :
Araştırmayla ilgili yeni ürünü plaseboyla karşılaştıran, karşılaş ...
prevalans :
Belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma ...
Primer Aşılama :
Belirli bir patojene karşı yapılan ilk aşılamadır.
Prospektif Çalışma :
Protokolde tanımlanan kriterlere göre gönüllülerin/hastaların ile ...
randomizasyon :
Yanlılığı azaltmak amacıyla; gönüllülerin tedavi veya kontrol gru ...
Rapel Aşılama :
Aşının etki süresini uzatmak için yapılan pekiştirme aşısıdır.
Rastgele Yerleştirme :
Yanlılığı azaltmak amacıyla; gönüllülerin tedavi veya kontrol gru ...
Retrospektif Çalışma :
Geriye yönelik verilerin toplandığı çalışmalardır.
Tek Kollu Çalışmalar :
Sadece bir grubun olduğu ve bu gruptaki tüm gönüllülerin aynı şek ...
Tek Kör :
Hastanın/gönüllünün ne aldığını bilmediği körleme tipidir.
yanlılık :
Sonuçları etkileyen araştırmanın herhangi bir aşamasında yapılan ...