eng

Güreş Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
aba :
Aba güreşinde giyilen ve dizlere değin uzanan özel güreş giysisi.
aba güreşi :
Tatar, Özbek Türkleri ile Hatay ilimiz yörelerinde aba giyilerek ...
abanma :
Karşı güreşçiyi alta alıp üzerine yüklenme.
açık düşürme :
Yağlı ve karakucak güreşlerinde iki dirseğin ya da sırtın yere de ...
Açma :
Yerde kapalı güreşen güreşçiyi, güç kullanarak oyun uygulanabilir ...
ad çekme :
Güreşçi sayısı ikiden çok olan karşılaşmalarda eşlendirme için ya ...
ağırlık :
Güreşçinin gövde tartısı.
alana salma :
Yağlı güreşte cazgırın dualar ederek güreşçileri seyircilere tanı ...
alaşağı etmek :
Karşı güreşçiyi kaldırıp yere vurmak.
aldatma :
Karşısındakine bilerek oyun verip açığını yakalama.
alıştırma :
Güreş karşılaşmalarında başarılı olabilmek için yapılan hazırlık ...
altçı :
Çoğunlukla yerde, karşı güreşçinin altında oyun yapan.
altıncı ağırlık :
74 kiloda yapılan güreşler.
alttan kalkma :
Alta düşen güreşçinin türlü oyunlar deneyerek, alttan kurtulup ay ...
alt-üst olma :
Yerde güreşen iki güreşçiden alttakinin bir oyunla üste çıkması ü ...
apış askısı :
Güreşlerde mayo içine takılan bacak arası askı.
arkadan çapraz :
Bir güreşçinin arkasından alınan çapraz.
arkadan çaprazla omuzdan atma :
Karşısındaki güreşçiyi arkasından çapraza alıp omuz başından aşır ...
arkaya geçme :
Önden gerekli oyunları denedikten sonra, başka oyunlar denemek üz ...
askıya alma :
Genellikle künde oyunlarıyle alttaki güreşçinin ellerini ve ayakl ...
aşırma :
Kündede ya da kavak dikme oyunlarında dengeleme durumuna getirile ...
Ayak :
Yağlı güreşte ve karakucakta en küçük boy.
ayak çekme :
Alttaki güreşçinin bir bacağını üstündeki güreşçinin bacakları ar ...
ayak değiştirme :
Ayakta dengeli ve sağlam durabilmek ya da karşısındaki güreşçiyi ...
ayak kösteği :
Karşı güreşçinin bir ayağını iki bacak arasına alıp kıstırma.
ayak kündesi :
Oyun yapanın ayakta durarak ve bir bacaktan kavrayarak yaptığı kü ...
ayak oyunu :
Ayakları kullanarak yapılan her türlü oyun.
ayakçı :
Ayakta güreşirken daha çok oyun yapan.
azdırma :
Yağlı güreşte güreşin kızışması saldırıların ve oyun uygulamaları ...
bağışlama :
Ödek almış güreşçiye haklarını geri verme.
bastırma :
Karşı güreşçiyi alta düşürüp, bağımlı duruma getirme.
Baş :
Yağlı güreşte ve karakucakta en büyük boy.
Başaltı :
Yağlı güreşte ve karakucakta baş'tan önceki boy.
başay :
Bir karşılaşmada, karşılaşmayı kazanacağı önceden kestirilen kişi ...
başlama duruşu :
Mindere çıkan iki güreşçinin güreşe başlamadan önce minderin iki ...
başpehlivan :
Yağlı güreşte ve karakucakta en büyük boy olan baş'a güreşen ve b ...
başpehlivanlık kemeri :
Her yıl Kırkpınar'da yapılan yağlı güreşlerde başpehlivanlığı kaz ...
bayrak çektirme :
Uluslararası karşılaşmalarda bir güreşçinin birinci olarak kendi ...
bel alıştırması :
Beli güçlendirmek için, ayaklar açıkken, yerde duran gülleyi eğil ...
bel çaprazı :
Belden girilerek yapılan çapraz.
bel kündesi :
Karşı güreşçinin arkasından iki elle, göbek üzerinden kenetlenere ...
bel üstü güreş :
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralla ...
belden atma :
Belden kavrayıp, karşı güreşçinin ayaklarını yerden kestikten son ...
beşinci ağırlık :
68 kiloda yapılan güreşler.
biçme :
Karşı güreşçinin ayağını tırpanla yerden kesip devirme.
bilek çekme :
Alttaki güreşçinin, beline sarılmış olan üstündekini bir ya da ik ...
birinci ağırlık :
48 kiloda yapılan güreşler.
birincilik yarışması :
Güreşçiler ya da güreş takımları arasında düzenlenen güreş yarışm ...
boğma :
Güreş kurallarına aykırı olarak, kolun, karşı güreşçinin çenenin ...
bohçalama :
Bir kolu alttaki güreşçinin ensesinden, öteki kolu bacağının arka ...
boşaltma :
Karşı güreşçiye uygulanan oyunun sonuç vermemesi üzerine o oyunda ...
boşlama :
Ayakta güreşen iki güreşçiden birinin nefeslenmek, suya gitmek ya ...
Boy :
Yağlı güreşte ve karakucakta güreşçinin ağırlığına, gücüne, tekni ...
boyunbağı :
Tek kol altından enseyi tutup bağlama biçiminde yapılan güreş oyu ...
Boyunduruk :
Karşı güreşçinin başını koltuk altına alıp boynuna kolu dolama bi ...
boyundurukla bastırma :
Boyunduruğa alınan güreşçinin üzerine yüklenerek ve başından yere ...
boyunlama :
Yağlı güreşte ve karakucakta, bir ayağı aktaki güreşçinin önüne a ...
budama :
Bir elle karşı güreşçinin üst bölümü ile uğraşırken öteki elle ba ...
bunaltma :
Oyunla ya da güç kullanarak karşı güreşçiyi oyun yapamaz ve karşı ...
Burgu :
Bir kolu, alttaki güreşçinin kolunun altından sırtına doğru sokup ...
büyük orta :
Yağlı güreşte ve karakucakta başaltı ile orta boy arasındaki boy.
Cazgır :
Yağlı güreşte ve karakucakta güreşçileri seyircilere tanıtan, dua ...
cıvıtma :
Davranışlarıyle güreşi yakışık almayacak bir biçime sokma.
çalım :
Güreşçinin takındığı gösterişli eylem.
çalıştırıcı :
Güreş öğreneceklere güreş oyunlarını öğreten, yeteneklerinin geli ...
çamurla çalıştırı :
El parmakları ile bilekleri güçlendirmek ereğiyle sert çamurla ya ...
çangal :
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu soka ...
çapraz :
Karşı güreşçiyi ayaktayken kolları ile kavrayıp onu gerisingeri s ...
çelme :
Karşı güreşçinin ayağının arkasına ayak koyma.
çemberleme kafakol :
Karşı güreşçinin iki kolunu omuzlara yakın yerden kafası ile birl ...
çeneleme :
Karşısındakine dış kazık uyguladıktan sonra öteki elle çeneden tu ...
çevirme :
Yüz üstü yere yapışmış bir güreşçiyi oyun ve güç yolu ile sırt üs ...
çırak :
1. Yağlı güreşte ve karakucakta güreşe yeni başlamış güreşçiye ve ...
çırpınma :
Yağlı güreşte ve karakucakta karşılaşma yapılırken saldırıya geçe ...
çırpma :
Alta düşen güreşçinin üstündekinin belinden sıkıca iki kolla kavr ...
çıvgar :
Yağlı güreşte ve karakucakta birinciliği kazanmaması istenilen gü ...
çift burgu :
Elleri, alttaki güreşçinin koltukları altından geçirerek sırtta k ...
çift çapraz :
Karşı güreşçinin iki kolu üstünden yapılan çapraz.
çift dalma :
Ayakta güreşirken beklenmeyen bir atılımla karşısındakinin iki ay ...
çift dayak :
Güç durumdaki güreşçinin iki elle yere dayanması.
çift kapan :
Alttaki güreşçiye tek kapan taktıktan sonra, öteki eli de boşta k ...
çift kol kapma :
Karşı güreşçinin bileklerinden tutup onu kalça üzerine alarak ve ...
çift koldan atma :
Karşı güreşçinin iki kolunu yakalayıp yarım köprüye gelmek yoluyl ...
çift paça :
Karşı güreşçiye dalıp onun paçalarını kapma.
çift sarma :
Karşı güreşçinin beline oturup çift ayakla vurulan sarma.
çivi yukarı yenme :
Karşı güreşçinin ayaklarını yukarı kaldırıp tepesi üstü diktikten ...
çoban kösteği :
Karakucakta topuk elleme oyunu.
çökertme :
Karşısındakini zorlayarak dizi ve elleri üzerine düşürme.
çömlek kırması :
Bir bacağından sarmaya alınmış alttaki güreşçinin, sarmadaki ayağ ...
çözme :
Alttaki güreşçiye oyun yapmış olan üstteki güreşçinin, oyununun i ...
dakikalar bildirimi :
Kronometre hakemince her geçen dakikanın, İngilizce, Fransızca ve ...
dalma :
Ayaktayken, karşılaşılan güreşçinin ayaklarına yönelip yakalamaya ...
dana bağı :
Ayakta güreşirken, bir elle karşı güreşçinin bileğinden tutup, öt ...
danışıklı güreş :
Sonu önceden belirlenmiş güreş.
Danışma Kurulu :
Kimi sorunlarla ilgili konuların danışılıp tartışıldığı kurul.
dayama :
Minder dışına kaçmak isteyen güreşçinin ensesine tek ya da iki el ...
dengeleme :
Kündeyi doldurduktan ve ayaklarını yerden kestikten sonra karşı g ...
deste :
Yağlı güreşte ve karakucakta ayak boyundan sonraki büyük boy.
deve yuları :
Karşı güreşçinin başını koltuk altına alıp çenesinin altından avu ...
dış kazık :
Elini karşısındaki güreşçinin belinin arkasından güreş donunun iç ...