eng

Uzay Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
aberasyon :
Sapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yer'in dönme ve yörünge ...
açık küme :
Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik dü ...
açıklık :
Teleskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda, ışığı toplayan ...
açıklık oranı :
Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.
açısal çap :
Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren ...
açısal hız :
Dönen yada gökyüzünde hareket eden bir cismin açısal konumundaki ...
Açısal momentum :
Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momen ...
açısal uzaklık :
Bakınız açısal çap
Akan yıldız :
Yer'in atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor hali ...
akı :
Birim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı.
alan kanunu :
İkinci kepler kanunu
Albedo :
(aklık, aklık derecesi ) Bir cismin ışığı yansıtma gücü cismin ya ...
almanak :
( gökgünlüğü ) Önemli gök cisimlerinin yer, uzaklık, parlaklık v. ...
alt geçiş :
Gök cisimlerinin, meridyenden iki geçişinden ufuk yüksekliği düşü ...
Alt kavuşum :
İç gezegenlerin ve Ay' ın, Güneş - Gezegen - Yer olmak üzere, ayn ...
Anakol :
Yıldızların, sıcaklık - ışınım gücü grafiğinde oluşturduğu temel ...
artık yıl :
Her dört yılda bir, 366 gün alınan yıl. Bu yılda Şubat ayı 29 çek ...
Asteroid kuşağı :
Asteroitlerin çoğunun bulunduğu, Mars ile Jüpiter yörüngeleri ara ...
asteroit :
Bakınız: küçük gezegen
astronomik birim :
Bakınız gök birimi.
atmosfer :
Bir gezegeni saran gaz katmanı veya bir yıldızın görünen üst katm ...
atmosferik kırılma :
Yer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeni ...
Atmosferik kızarma :
Atmosferden geçen, bir gökcismine ait ışığın mavi dalga boylarını ...
Atmosferik soğurma :
Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.
ay :
Seçilen yıl tanımına göre, yılın 12 de biri
ay takvimi :
Ay' ın gökyüzünde görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlene ...
ayakucu :
(nadir) Çekül doğrultusunun gökküresini altta deldiği nokta.
aydınlatma gücü :
Bakınız ışınım gücü
ayırma gücü :
Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ...
Aynalı teleskop :
Yansıtmalı teleskop Objektifi ayna olan teleskop.
azimut :
Bir gökcisminden geçen düşey daire ile gözlemcinin meridyen daire ...
başucu :
( zenit ) Çekül doğrultusunun gökküresini üstte deldiği nokta.
batmayan yıldız :
Günlük hareketinde ufkun altına inmeyen yıldız.
Beyaz cüce :
Giderek soğuyanküçük ve çok yoğun bir çökmüş yıldız.
Bolometrik ışınım gücü :
Bakınız ışınım gücü.
Bolometrik parlaklık :
Bir gökcisminin tüm dalgaboylarında kadir biriminde ölçülen parla ...
boylam :
Bir küre üzerindeki herhangi bir noktanın, başlangıç dairesinden ...
bölge zamanı :
Zaman bölgelerine ait ortalama zaman. Greenwich' in boylam çizgis ...
bulgurlanma :
Granülasyon Güneş' in fotosferinde konveksiyonun neden olduğu yap ...
bulutsu :
Yıldızlararası gaz ve tozdan oluşan bulut. Bulutsular, parlayan s ...
Burçlar :
Bakınız Zodyak
büyük daire :
Bir kürenin merkezinden geçen düzlemle, bu kürenin arakesiti olan ...
Chandrasekhar limiti :
Bir beyazcüce yıldız için maksimum kütle ( 1,4 Güneş kütlesi ).
Çekim kuvveti :
Bakınız kütlesel çekim.
çevren :
Bakınız: ufuk düzlemi
Çift yıldız :
Birbiri çevresinde dolanan iki yıldız. Bilinen yıldızların yarısı ...
Değişen yıldız :
Parlaklığı zamana bağlı olarak değişim gösteren yıldız.
deklinasyon :
Bakınız dik açıklık.
Dış gezegenler :
Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegenler.( Mars, Jüpit ...
Dış kavuşum :
Bir dış gezegenin ve Yer' in, Güneş' in iki yanında bir doğrultuy ...
Diferansiyel dönme :
Bir gökcisminin a) Yüzeyinde farklı enlemlerin, b) İçinde farklı ...
Dik açıklık :
Deklinasyon Gökyüzünde bir noktanın gök ekvatorundan açısal uzakl ...
Dikine hız :
Çapsal hız bakınız radyal hız.
Doğmayan yıldız :
Günlük hareketinde ufkun üstüne çıkmayan yıldız.
doğu noktası :
Güneş diskinin merkezinin 21 Mart ve 23 Eylül' de ufuktan doğduğu ...
doğu uzanımı :
Gökküresi üzerinde, Güneşin doğusundaki bir gezegenin Güneş' e ol ...
dolanma :
Bir cismin, bir nokta yada başka bir cisim çevresinde yaptığı yör ...
Dolanma dönemi :
Bir kez dolanma için gerekli zaman.
dolunay :
Uzanım açısının 180 derece olduğu Ay evresi. Görünen Ay yüzeyinin ...
Doopler etkisi :
Işık kaynağı gözlemciye göre veya gözlemci kaynağa göre uzaklaşıy ...
dönence :
Tropik. Güneş' in görünen hareketinde dikaçıklığın en büyük ve en ...
düğüm noktası :
Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği ve ...
düğümler çizgisi :
İniş ve çıkış düğümlerini birleştiren doğru.
eğim açısı :
Bir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin, ekliptiğe yada bakış d ...
ekinoks :
Bakınız ılım.
Ekliptik düzlemi :
Güneş' in gökyüzünde yıllık görünür hareketinin oluşturduğu çembe ...
ekvator düzlemi :
Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin Yer yuvarlağı ile ...
Elektromanyetik tayf :
Tüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu ta ...
elongasyon :
Bakınız uzanım açısı.
enlem :
Bir küre üzerinde bulunan herhangi bir noktanın temel düzlemden a ...
eşlek :
Bakınız: Ekvator
etkin sıcaklık :
Bir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı enerji ...
evre :
Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.
evrim yolu :
Bir yıldızın sıcaklık ve ışınım gücünün zamanla değişerek Hertzsp ...
Fon ışınımı :
Yıldızlar arası bulutlardan ve çok uzak galaksilerden gelen zayıf ...
Fotoelektrik olayı :
Işığa duyarlı bir yüzeye fotonlarla vurarak oradan elektron sökme ...
frenleme ışınımı :
Serbest parçacık hareket ederken yoğun bir ortama girerse ivmeli ...
Füze :
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli yanmasıyla o ...
Galaksi :
Milyonlarca yıldızdan oluşmuş yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz ...
Galileo uyduları :
Jüpiter gezegeninin en parlak ve en büyük dört uydusu Io, Euroupa ...
Gama Işını :
Dalga boyu x-ışınlarından daha kısa, daha yüksek enerjili fotonla ...
Gel - Git olayı :
Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra normal düz ...
gerçek güneş zamanı :
Gerçek güneş merkezinin görünür hareketine göre belirlenen zaman.
gezegen :
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldığo ışığı yansıtan gökcisimler ...
gök atlası :
Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harit ...
Gök birimi :
Yer - Güneş merkezleri arasındaki ortalama uzaklık. 1 GB = 149.60 ...
Gök cismi :
Uzaydaki cisimlerden her biri Güneş, Yer, Ay, Yıldızlar, Uydular ...
gök ekvatoru :
Yerin ekvator düzleminin gökküresi ile arakesiti. Gökekvatorunda ...
gök kutbu :
Yerin dönme ekseninin gökküreyi deldiği nokta.
Gök taşı :
Gökyüzünden Yer' e düşüen her türlü taş.
gökküresi :
Yer merkezli sonsuz yarıçaplı sanal küre. İç yüzü bizim için göky ...
görünür çap :
Uzakta duran küresel bir cismin bakış doğrultusuna dik düzlem üze ...
Görünür evren :
Gözlenebilen evren parçası. Görünen evren sınırında evrenin geniş ...
Görünür hareket :
Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin ...
görüş alanı :
Bir teleskopun içine alabildiği gökyüzü parçası başka bir deyimle ...
göz merceği :
Oküler. Teleskoplarda gerçek görüntüyü gözlemek için kullanılan k ...
Gün dönümü :
Solstice gece veye gündüzlerinen uzun olduğu zaman, Kuzey yarım k ...
Günberi (Perihelion) :
Bir gezegen ya da gökcisminin yörüngesinde Güneş’e en yakın olduğ ...
Güneş sabiti :
Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, ...
güneş takvimi :
Güneş' in görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen ...