eng

Yerbilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A. P. I. :
141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurum ...
abisal alan :
Bakınız: derin ova
ablasyon :
Bakınız: yüzel erime
acısu :
Orta derecede tuzluluğu olan su.
açıların değişmezlik kanunu :
Belli bir sıcaklık ve basınçta, özdeş minerale ilişkin iki krista ...
açıölçer :
Bir kristal üzerindeki yüzeyler arasında kalan açıları ölçmeye ya ...
açısal diskordans :
Bakınız: açısal uyumsuzluk
açısal uyumsuzluk :
Üstteki katmanlar çökeltilmeden önce, alttaki tabakaların kıvrılm ...
açışız uyumsuzluk :
Uyumsuzluk sınırının altında ve üstündeki katmanları, birbirine k ...
adi ojit :
Bakınız: augit
adular :
Bakınız: feldspatlar
aerolit :
Bakınız: Silikatlı Göktaşı
agat :
Bakınız: akik
Aglomera :
Bakınız: yığışım
ağır mineraller :
Yoğunluğu 2.9'dan yüksek olan mineraller.
ağır tortu :
Akarsu, yel vb. etkilerle, mineral parçacıklarının tüm mekanik de ...
ağır yuvar :
Taşyuvarın içinde bulunan yerin iç kesimi.
ak kayaçlar :
Magmadan oluşmuş ve ak asitli minerallerin (kuars, feldspat, musk ...
akaçlama :
Bakınız: boşaltma
akarsu aşındırması :
Sel suları, dere ve nehirlerin yaptığı aşındırma.
akarsu ortamı :
Nehir yatakları ve su basan ovalar ortamı.
akarsu sekisi :
İki yakasının yukarılarında, nehrin kazmasıyle basamak biçiminde ...
akarsuyun aşındırma gücü :
Akarsuyun ve akarsuyla taşınan katı maddelerin, devimsel enerjile ...
akarsuyun sürükleme gücü :
Akarsuyun iterek ve yuvarlayarak devindirebileceği büyüklükte kay ...
akarsuyun taşıma gücü :
Akarsuyun taşıyabileceği ve sürükleyebileceği maddelerin miktarı.
Akdeniz soyu :
Özellikle, Akdeniz alanında bulunan ve bileşiminde çok potas bulu ...
akış aşağı :
Bir akarsuyun, ağzına doğru olan yönü.
akış izli doku :
Bakınız: doku
akış katsayısı :
Belli bir alanda, belli süreli yağışlarla belli süredeki akışlar ...
akış yukarı :
Bir akarsuyun kaynak yerine doğru olan yönü.
Akifer :
Bakınız: sutaşır
Akik :
Bakınız: kuars
akma ve kayma kuramı :
Tortul katmanların, eğik bir yüzey üzerinde yerçekimi ile kaydığı ...
akmaz :
Kopmuş eski mendereslerin yerlerinde, akarsu yatağından ayrılarak ...
akmika :
Bakınız: mika
akrozon :
Bakınız: uç kuşağı
aksesuar :
Bakınız: eklenti
aktinolit :
Bakınız: ışıntaşı
alacalı :
Değişik ve düzensiz renkte lekeleri ya da benekleri olan.
alacalı kumtaşı :
Orta Avrupa üçlüsünün alt katı. (Hemen hepsi karasaldır.)
alan yerbilimi :
Yerbilim haritası için yapılan araştırmaları içine alan yerbilim ...
albit :
Mineral, bk. feldspatlar.
albitleşme :
Bir kayaçta, ikincil bir mineral olarak albitin üremesi.
alçı :
Kalsiyum kükürt tuzu, iki molekül su ve bileşik bir mineralden (a ...
alçı taşı :
(jips) Kayaç yapıcı mineral. (CaSO, 2 H2O metalimsi olmayan parıl ...
alevli gaz kömürü :
Yaklaşık olarak % 35-40.6 uçucu madde çıkaran kömür.
alevli kömür :
Yaklaşık olarak % 40'tan çok uçucu madde çıkaran kömür.
alkali kayaçlar :
Öteki bileşenlere oranla, alkalilerin çokluğu gibi ayırt edici bi ...
alkali trakit :
Bakınız: trakit
alkali tüten :
100-200 derece sıcaklıkta, NH2 Cl, CO2, H2S ve H2O bileşimli gazl ...
alkongien :
Kambriya dönemi katmanlarının altına gelen, içinde tanımlanamayan ...
Alp dağoluşu :
En şiddetli örtüleri yapan dağoluş.
Alp triyasi :
Alp yerteknesinde oluşmuş, denizel fasiyezde, kalın triyas tabaka ...
altıgen dizgesi :
Dört eksenli kristal dizgesi. Bunlardan üçü eşit, dördüncü eksen ...
altın :
Mineral. (Au metalimsi parıltı, renk ve çizgisi sarı sertlik 2.5- ...
altjura :
Jura dizgesinin alt katı.
altkuşak :
Başkalaşmış kayaçların en derin kuşağı.
altnümülit :
Nümülit döneminin bölümlerinden biri. a. bk. nümülit dönemi.
alttan bindirme :
Bir kayaç kütlesinin, kırık düzlemi boyunca bir başka kayaç kütle ...
alttomruk :
Kırık düzleminin altındaki tomruk.
Alüminyum Taşı :
Alüminyum hidroksitlerinden bileşik bir tortul kayaç. (İçindeki d ...
alüvyon :
Bakınız: lığ
alüvyon maden yatağı :
Bakınız: lığlı maden yatağı
alüvyon sekisi :
Bakınız: lığ sekisi
alüvyon yelpazesi :
Bakınız: lığ yelpazesi
alüvyonlaşma :
Bakınız: lığlaşma
Ametist :
Bakınız: kuars
amfibol :
Kayaç yapıcı mineral grubu. (Karışık ve Ca, Na, Ma, Fe, Mg, Al, T ...
amorf :
Bakınız: şekilsiz
amyant :
Bakınız: yanmaz
anaergime :
Derinliklerdeki kayaçlarin eriyik durumuna gelinceye dek belgesel ...
Analizör :
Bakınız: çözümleyici
analsim :
Bakınız: zeolit
anamorfizma :
Bakınız: yalınlaştırıcı başkalaşım
anaörnek :
Belli bir türün adlandırılmasına ve bilimce ilk tanıtımına yaraya ...
anasu :
Katılaşmakta olan bir sıvıda, cisimler kristalleştikten sonra art ...
andaluzit :
Bakınız: Endülüs taşı
andezin :
Bakınız: feldspatlar
Andezit :
Bakınız: Ankara taşı
andomorfizma :
Bakınız: iç başkalaşım
andradit :
Bakınız: taneli nartaşı
Anhidrit :
Bakınız: susuz
anisotropi :
Bakınız: eşyönsüzlük
Ankara taşı :
Yüzey kayacı genellikle camsı maddeli, plajioklas, amfibol, mika ...
anklav :
Bakınız: kayaç kapanımı
anomali :
Bakınız: aykırılık
anorojenik granit :
Bakınız: yabancı granit
antekabrien :
Bakınız: kambriya öncesi
antesedan yarma koyak :
Bakınız: öncel yarma koyak
antigorit :
Bakınız: yılantaşı
Antiklinal :
Bakınız: kemer
antofilit :
Bakınız: amfibol
antrasit :
Bakınız: parlak kömür
apatit :
Kayaç yapıcı mineral. (Ca5 (F, Cl, OH/(PO4)3), metalimsi olmayan ...
Apeks :
Bakınız: yücelim noktası
Apofiz :
Bakınız: kol uzantı
ara yerteknesi :
Bir kıta kalkanının (kraton) çevresindeki ilkel geniş yerteknesi ...
aragonit :
Mineral. (CaCO3 metalimsi olmayan parıltı, ak, yeşil, mavimsi gri ...
arakatkı :
Başka katmanlar arasında bulunan bir katman ya da başka özellikle ...
arakatman :
Kayaç tabakalarının arasında bulunan başka çeşit kayaç katmanı.