İç Denetim Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler

 Mesleki Yetkinlik Ana Kütle Analitik İnceleme Analitik Kanıtlar Anket Ara Rapor  Artık/bakiye Risk Azami Mesleki Özen Bağımsızlık  Beklenen Hata  Belge İncelemesi   Belgeye Dayalı Kanıtlar bilgi teknolojisi Bilgi Teknolojisi Denetimi Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Bulgu Formu Bulgu Riski COSO Küpü COSO Modeli COSO Pramidi Çalışma Kağıdı Çalışma/Performans Standartları Çok Değişkenli Analiz Danışmanlık Faaliyeti  Danışmanlık ve Benzeri Faaliyetler Değer Katmak  Denetim Alanı  Denetim Evreni Denetim Gözetim Sorumlusu Denetim Kanıtı   Denetim Kontrol Listesi Denetim Kriterleri Denetim Raporu Denetim Riski  Denetim Standartları Denetim Testi  Denetim Yönetimi Faaliyetleri Denetlenen   Dış Değerlendirme Dış Denetim Doğrulama Ekonomiklik Etki Etkililik Etkililik Denetimi Etkinlik Fayda-maliyet analizi  Fiziki Kanıtlar Gelişigüzel Örnekleme Görevler Ayrılığı İlkesi Görüşme Gözetim Riski  Gözlem İç Değerlendirme İç Denetim İç Denetim Birim Yönergesi   İç Denetim Birimi Yöneticisi İç Denetim Faaliyet Raporu İç Denetim Genel Raporu İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetim Planı İç Denetim Programı İç Denetim Strateji Belgesi   İç Denetimin Bileşenleri İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı İnceleme Raporu İstatistiki Örnekleme Yöntemi İş Akış Şeması İş Programı izleme Kabul Edilebilir Hata Kalite Güvence ve Geliştirme Faaliyetleri   Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kamu İç Denetim Birim Yönergesi Kamu İç Denetim Raporlama Standartları Kamu İç Denetim Rehberi Kamu İç Denetim Standartları Kanıt Katmanlama Kayıt Sisteminin Kontrolü Kontrol Kontrol Çerçevesi Kontrol Ortamı Kontrol Öz Değerleme  Kontrol Riski  Kontrol Süreçleri  Kontrol Süreçlerini Değerlendirmek Kurumsal Risk Yönetimi Makuliyet Testi Mali Denetim  Menfaat/Çıkar Çatışması Merkezi Uyumlaştırma Birimi Meslek Ahlak Kuralları  Nesnel Güvence Sağlama Nihai Denetim Raporu   Nitelik Standartları olasılık Oran Analizi Ön Çalışma Önemlilik Seviyesinin Tespiti Öneriler Önleyici Kontroller Örneklem Birimi Örneklem Büyüklüğü Örnekleme Çalışması Örnekleme Riski Örnekleme  Performans Denetimi Planlama Riski Rastgele Örnekleme Regresyon Analizi risk Risk Analizi/Değerlendirmesi Risk Değerlendirme Yöntemleri Risk Esaslı Denetim Risk Faktörü/Kriteri Risk Kontrol Matrisi Risk Kütüğü Risk Ölçümü Risk Önceliklendirmesi Risk Sınıflandırması Risk Yönetim Süreçlerini Değerlendirmek risk yönetimi Saha Çalışması  Sertifika Derecelendirme Sistem Denetimi Sistematik Örnekleme Sözlü Kanıtlar Suiistimal Tarafsızlık/Nesnellik Taslak Denetim Raporu Telafi Edici Kontroller Tespit Edici Kontroller Tespit Riski Trend Analizi Uluslararası Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi Uluslararası Sertifikalı Kamu Denetçisi Usulsüzlük  Uygunluk Denetimi Üst Yönetici Verimlilik Yanlış kabul riski Yanlış red riski yapısal risk Yargısal Örnekleme  Yaygın Risk Yazılı Danışmalık Faaliyetleri Yazılı Olmayan Danışmanlık Faaliyetleri Yeniden Hesaplama/Uygulama Yeterli Kontrol Yolsuzluk/Hileli İşlem Yönetişim/Kurumsal Yönetim Yönlendirici Kontroller