eng

Denizcilik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abaşo :
Alt ve aşağı anlamında kullanılır
abaşo babafingo :
Çift babafingolardan alttaki babafingo
Abaşo Babafingo Sereni :
Çift olan babafingo serenlerinden altta olanıdır. Üzerlerinde bul ...
Abaşo Gabya Sereni :
Gabya çubuğu üzerinde bulunan iki gabya sereninden altta olanıdır ...
abaşo yakası :
Bir yelkenin alt yakası
abli :
Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar
abluka :
Bir liman ağzını veya sahili belli bir mesafeden kuvvet kullanara ...
aborda :
Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması
abosa :
Hisa edilmekte olan bir halatı veya vira edilmekte olan bir zinci ...
abramak :
Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstesinden gelmek, ...
Abrile :
Trinket ve mayıstra yelkenlerinin istinga edilmeleri için verilen ...
Acenta/Acente :
Gemi nakliyat şirketlerinin, gemilerini işlettikleri limanlarda g ...
açevele :
Serenlerin aşırılabildiği kadar prasya edilmesi. Bir yere asılan ...
Açevele Gönderi :
Açevele işlemini yapmakta kullanılan gönder
açığa çıkmak :
Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerde ...
açık deniz :
Kıtalar arasındaki büyük denizlerdir. Diğer bir deyimle, denizin, ...
açık düşmek :
Bulunulması arzu edilen mesafeden bir sebep veya etki (rüzgar akı ...
Açık Liman :
Serbest liman; ülkeler arası mal giriş ve çıkışlarında gümrük işl ...
açıkta eğlenmek :
Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta bekleme ...
Açılır Bakla :
Zincir kilitlerini birbirlerine eklemekte veya zincir üzerinde bu ...
açılmak :
Yakın bulunan bir sahilden veya deniz üzerinde bulunan herhangi b ...
Açmak :
Fazla yaklaşıldığı anlaşılan bir sahilden veya herhangi bir yerde ...
adi ıskarmoz :
Filikalarda ve kürekle hareket eden küçük deniz araçlarındaki kür ...
Adi Yeke :
Filikalarda ve ufak deniz araçlarında dümeni istenilen tarafa bas ...
Admiraltı Demiri :
Çiposu kollarına dik olan demirlerdir. Çipolar bu tip demirlerin ...
aganta :
Hisa veya laçka edilmekte olan bir halatın veya zincirin kısa bir ...
Ağ Gözü Açıklığı :
Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın ger ...
Ağır Ağır Gel :
Bulunulan rotadan başka bir rotaya yavaş yavaş dönülmesi istenild ...
Ağır Deniz :
Dalga boyları ile dalga yükseklikleri büyük ve çarpma basınçları ...
Ağır Fırtına :
Yüksek dalgaları oluşturan, uzun ve tepeleri öne doğru devrilmeye ...
Ağız Bağı :
Ağır yüklerin kaldırılması sırasında kanca ağzının açılmaması içi ...
Ağız Kuşağı :
Armuz kaplamanın (bindirme kaplamanın da] en üst sırası
akdeniz :
Muğla-Antalya il sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer il ...
Akıntı Haritası :
Akıntıları, daha çok med ve cezir akıntılarını gösteren haritalar ...
Akıntı Seyri :
Akıntının yönü ve sürati hesaba katılmak suretiyle yapılan bir se ...
Akıntı Sürati :
Akıntının deniz mili olarak bir saatteki süratidir. Akıntı süratl ...
Akıntıya Kürek Çekmek :
Faydasız ve sonuç alınamayacak bir iş üzerinde çalışmak
Akmak :
Çıması dışarıda bulunan bir zincir veya halatın kendi kendine sağ ...
Akova :
Demir memesinin suya temas edecek şekilde fundoya hazır bulunduru ...
Aksiseyirdim :
Topun seyirdimden sonra tekrar mevkiine gelmesi
Al (Alberaber) :
Filika avara ettikten ve kürekler puta ettirildikten sonra kürekl ...
Al İskele :
Yalnız iskele taraftaki küreklerinin çekilmesi için verilen komut
Al Sancak :
Yalnız sancak taraftaki küreklerin çekmesi için verilen komut
Alababula :
Birbirleriyle anlaşamayan, birlik ve düzenlik görülmeyen gemi per ...
alabanda :
Bordanın iç kısmı
Alabanda Astarı :
Yalı kütüklerinden sonra yukarıya doğru konulan tek sıra kaplama.
Alabanda Etmek :
Dümenin basılabildiği kadar bir tarafa basılması (Sancak alabanda ...
Alabanda Kaplaması :
Geminin iç kısmında iskarmozlar üzerine yapılan kaplama
Alabanda Yemek (Vermek) :
Yapılan işin beğenilmemesi durumunda azar işitmek
alabora :
Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi
Alaborina Seyretmek :
Borinaları sonuna kadar lava edip yelkenleri rüzgarla doldurarak ...
Alamana :
Odun, kömür taşımakta veya balık avlamakta kullanılan büyük kayık
alarga :
Sahilde bulunmayan açıkta bekleyen. [Alargada bekle]
Alargaya Çıkmak :
Bir geminin sahil ile ilişiğini kesip, sahilden uzaklaşması, açığ ...
Alay Sancağı :
Resmi veya emredilen günlerde gemilerin direkleri ile baş ve kıç ...
alberaber :
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komut.
Albura (Albura Etmek) :
Aksi yön veya duruma getirmek anlamında verilen komut. Bir filika ...
alesta :
Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek. Alesta tramola [Tramo ...
Alesta Ferro :
Demirin fundoya hazırlanması için verilen komuttur. Bu komutun ve ...
Alesta Tramola :
Yelkenle seyreden gemi ve deniz araçlarında tramola etmeye hazır ...
Alma Kürek (Alma) :
Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen komut
almanak :
Güneşin, ayın ve gezegenlerin doğuş ve batış zamanları ile seyir ...
altabaşo :
Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır.
Amatör Balıkçı Teknesi :
Tam boyları 8 metreden az ve motor gücüyle yürütülen amatör balık ...
Amatör Balıkçılık :
Sadece spor ve dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç ...
ambar :
Gemilerdeki eşyaların, yüklerin muhafaza edildikleri gemi dahilin ...
ambar ağzı :
Yük konması veya çıkarılması için güvertelerin ambar hizalarına g ...
Ambar Kapağı :
Ambarların kullanılmadığı zamanlarda kapatılması için kullanılan ...
Ambar Payı :
Gemilerdeki ana direklerin ana güverteden ıskaçaya kadar olan kıs ...
Ambargo :
Bir devletin, bazı durumlarda diğer devlet gemilerine el koyması ...
amora :
Trinket ve mayıstra yelkenlerinin açılmaları için verilen komut
amora yakası :
Dört köşe bir yelkenin alt ve ön tarafındaki yaka [Karula yakası]
Ana Çarmık :
Ana direkleri yanlarından tutan sabit armalar
ana güverte :
Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi
Ana İstiralya :
Ana direklerin kapelelerinden pruva yönüne doğru uzatılan tel vey ...
ana omurga :
Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç / demir kısı ...
Ana Rüzgarlar :
Ana yönlerden esen rüzgarlardır.
Ana Serenler :
Ana direk üzerinde bulunan serenlerdir. Bulundukları ana direkler ...
Ana Yelkenler :
Ana serenler üzerine açılan yelkenlerdir. Bu yelkenler açıldıklar ...
anafor :
Bir akıntının, akış yönünün aksine doğru yön değiştirmesine denir ...
anele :
Hareketli demir halka
Anele Harbisi :
Anelelerin açık olan taraflarını kapatmak için kullanılan demirde ...
Anele Kilidi :
Zinciri demirin anelesine bağlayan ve bir ucu anele harbisi ile k ...
Anemometre :
Rüzgarın saatteki hızını deniz mili olarak ölçen cihaz.
apazlama :
Kemere istikametinden gelen bordaya dik olarak esen rüzgar. Bu rü ...
Apıştırmak :
Demirler arasındaki mesafe ve zincirler arasındaki açı pek yakın ...
apiko :
Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu va ...
Apolet :
Omuzluk;subay rütbelerini göstermek üzere omuzlarının üstünde elb ...
Ara Liman :
Ana limanlar arasında kalan ve zorunlu hallerde gidilen liman.
arma :
Sabit donanım [Direk çarmıhları, istralyalar] Geminin güvertesind ...
Arma Bozuntusu :
Vasıfları bozulmuş ve kullanılmayan eski halatlara denir. Bu hala ...
Arma Budatmak :
Fırtına etkisi ile arma, seren ve yelkenlerin kopup uçması durumu
Arma Buranda :
Burandaların (Hamakların) yatmak üzere erat mangalarında bulunan ...
Arma Doldurmak :
Direk ve direkler üzerindeki çubukların sert rüzgarlarda esnemesi ...
Arma Etmek :
Herhangi bir şeyi kaldırmak, yerine koymak, bağlamak, hazırlamak.
Arma Soymak :
Hareket edebilen armaların onarımı veya kışın yağmur ve kardan za ...
Armada :
Bakınız: Donanma
Armador :
Armaları donatan, yerlerine koyan ve gemi dahilinde armalarla ilg ...
Armadora :
Selviçeleri bağlamak üzere alabandalara konulan ağaç veya demirde ...