TCMB Finans Terimleri Sözlüğü : Türkçe Terimler

Açığa Satış İşlemleri Açık Piyasa İşlemleri Açık Pozisyon  Akreditif Aktarım Mekanizması Alım Opsiyonu  Alış Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu Arakazanç Ticareti Ayı Piyasası  Bankalararası Para Piyasası Banknot Basit Faiz  Benchmark BIS Bileşik Faiz Birikmiş Faiz Birincil Piyasa Boğa Piyasası  Bono Borçları Ödeyememezlik Riski Broker Bütçe Dengesi Cari Açık Cari Kur Çapa Çapraz kur Çekirdek Enflasyon dalgalı Dealer Deflasyon Deflatör Değişken Faizli İhraçlar Devalüasyon Dezenflasyon Disponibilite Dolarizasyon Dönemsel Faiz Döviz Kuru Döviz Kuru Rejimleri Dünya Bankası  Efektif Elektonik Fon Transferi Elektronik Menkul Kıymet Transferi Enflasyon Enflasyon Hedeflemesi Enflasyon Risk Primi Enflasyon Telafisi Enflasyon Vergisi Enflasyona Endeksli Tahvil Euro Bonolar Euro Dolarlar Faiz Faiz Dışı Bütçe Dengesi Faktoring Federal Fon Oranları Finansal Bulaşıcılık /Yayılma Finansal Derinleşme Finansal Kiralama Fiyat İstikrarı Forfaiting Forward Forward-Forward Future Hesaben Saklama ihale İkincil Piyasa Kaldıraç Oranı  Kesin Alış Kesin Satış Konsolidasyon Konvertibilite Kredi Arzı Daralması Kuponlu İhraçlar Kur Riski LIBID LIBOR  Likidite Riski Likidite Senetleri Likidite  Maliye Politikası Merkez Bankası Bağımsızlığı Merkez Bankası Müdahalesi Morotoryum NASDAQ net bugünkü değer Nominal Değer Operasyonel Bütçe Dengesi Opsiyon Oynaklık Ödemeler Bilançosu Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Para Kurulu Para Piyasası Para Politikası Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Paranın Dolaşım Hızı Parasal Büyüklükler Parite Petro-dolar Piyasa Faiz Oranı Piyasa Yapıcılığı Sistemi Portföy Teorileri Pozisyon Fazlası Reel Faiz Oranı Reeskont Repo Resesyon Revalüasyon Rezerv Para Risk Primi Riske Maruz Değer Risk-Getiri Riskten Kaçınma Riskten Korunma Sabit Kur Sistemi Saklama Hizmeti Samurai Bonds Satım Opsiyonu Satın Alma Gücü Paritesi satış Senyoraj "Beylik Hakkı" Sermaye Piyasası Son Kredi Mercii Spot Piyasa Spot Valör Stagflasyon Sterilizasyon STRIP Subprime Piyasalar Süre Swap Şirket Birleşmesi tahvil Teknik Analiz Ters Repo Tezgah Üstü Piyasalar Tutsat Tüketici Fiyat Endeksi Türev Piyasalar Türev Ürünler Ulusal Risk Üçüncül Piyasa Üretici Fiyat Endeksi Vadeli İşlemler Vadeli İşlemler Sözleşmesi Vadeli Piyasalar Vadeye Kadar Getiri Valör Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Verim Eğrisi Yatırım Fonları Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi Yüksek Riskli Yatırım Fonu Zorunlu Karşılık Oranı