DSİ İnşaat Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler 1

aderans agrege ahşap doğramacı akrilik esaslı boya aks alçı dekorasyoncu alın duvarı altyapı altyüklenici alüminyum doğramacı ampatman ana duvar ana sözleşme ana yüklenici anıt Anlaşma apartman ara küpeşte arazi maketi arsa arsa çapı arşiv çizimleri asansör montörü asıl çizimler aşık ataşman defteri atika duvarı avadanlık avlu ayrık düzen ayvan (eyvan) badana bakalit balkon banliyö baraka barbakan barbakan batardo beton pompa operatörü biçim Bina bingi (küresel bingi) birçok ana sözleşme birim fiyat listesi birim fiyat no birim fiyat tarifleri Bitiş Tarihi bolluk bölgesel planlama (bölge planlaması) bütçe büz cadde cam cephe ceza cumba çap çardak çatı çerçeve program çeşme çıkma Çiftlik çizimler çörten dal döşeme damper dayk de stijl değişen koşullar değişiklik önerisi değişiklik talimatı dekapaj demeraj demobilizasyon denge denizlik derinlik zammı derinlik zammı(bayındırlık) derivasyon dış mekan (kentsel mekan) dikme diletasyon derzi dofen dolaysız maliyetler duvar düzen eğik mahya ek hizmetler eksik iş eksikler tutanağı (listesi) ekskavatör emanet iş emay enderun eskalasyon eskiz evresi estetik eşik eV evreli inşaat figüre fiyat analizi fizibilite frontallik fronton fuaye galeri garanti geç teslim süresi geçici kabul geçici teminat geçiş üslubu genel şartname eki geometri gönye almak görünürdeki en düşük teklifin sahibi götürü ücret hakediş hakediş programı hakediş toplantısı Han harfiyat klası tespiti harim harpuşta havalimanı havasız spreyleme (püskürtme) havuz Hayat hızlı yol hipodrom Hisar historisizm hizmete alma hol hurdi döşeme ıslah ışık ızgara iç mimarlık ihale uyarısı ihtiyati haciz ihzarat iksa duvarı iletki imar imar durumu inşa inşa edilebilirlik inşa edilebilirlik incelemesi inşaat inşaat alanı inşaat bütçesi inşaat iş programı inşaat işletmeciliği inşaat işletmecisi inşaat maliyesi inşaat proje yöneticisi ücreti iskan iskan sınırı istasyon istinat istinat duvarı işe başlama emri işin çapı işin çapındaki değişiklikler işletmeye geçiş itibari kot izolasyon jeodezi Jeoloji jips jipsoplasti