eng

DSİ İnşaat Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
aderans :
Bir boya özelliğidir. Kuru film tabakasının yüzeyler üzerinde kab ...
agrege :
Beton ve harçlarda ana bölümü oluşturan atıl maddeler.
ahşap doğramacı :
Ahşap Doğramacı, el takımları, makine ve ekipman kullanarak, ahşa ...
akrilik esaslı boya :
Bağlayıcısının çoğunluğunu akrilik reçine oluşturan, su ile incel ...
aks :
Eksen. mil. Yapı ve projelerde iki öğeden birinin ortasından diğe ...
alçı dekorasyoncu :
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, alçı, alçıpan ve diğ ...
alın duvarı :
Bir beşik çatıda damlalık aşığına bitişik olan duvar parçası. Alı ...
altyapı :
Su, elektirik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ...
altyüklenici :
Ana yüklenici ile sözleşme yapan yüklenicidir.
alüminyum doğramacı :
Makine-ekipman ve el aletleri kullanarak, alüminyum profil ve yar ...
ampatman :
Büyük boyutlu somellerde malzemeden tasarruf edilmesi amacıyla, s ...
ana duvar :
Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar, beden duvarı.
ana sözleşme :
Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın ...
ana yüklenici :
Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.
anıt :
1. Önemli bir olayın ya da büyük bir insanın anısını yaşatmak üze ...
Anlaşma :
İnşaat proje yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahib ...
apartman :
1. Bir bina içinde birkaç odadan meydana gelen, bir kişi veya bir ...
ara küpeşte :
Bir korkulukla küpeşteye paralel öğe.
arazi maketi :
Düzenlenecek toprak parçasının mevcut durumunu ya da alacağı biçi ...
arsa :
Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye ...
arsa çapı :
Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ...
arşiv çizimleri :
İnşaat tamamlandıktan sonra, fiilen yapılan işi gösteren çizimler ...
asansör montörü :
Her tür asansörün montajına ve işletmeye alınmasına ilişkin işlem ...
asıl çizimler :
İnşaat proje yöneticisi ile malsahibinin bu konu üzerinde anlaştı ...
aşık :
Çatılarda mertekleri veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her bir ...
ataşman defteri :
Plan ve projeleri bulunmayan işlerle ilgili imalatlara ait kroki, ...
atika duvarı :
Bir çatının önündeki duvar.
avadanlık :
Dülger, neccar, marangoz, kurşuncu... gibi İnşaat işçilerinin kul ...
avlu :
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan, duvarla çevrili a ...
ayrık düzen :
Yapıların birbirine bitiştirilmeksizin yerleştirildikleri yapı dü ...
ayvan (eyvan) :
1.Eski evlerde, özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya baka ...
badana :
Esas olarak, kireç ile suyun karıştırılması ile elde edilir. İç c ...
bakalit :
Kapı ve pencere kollarında, kimi aydınlatma donanımlarında kullan ...
balkon :
1. Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, üzeri açık, ...
banliyö :
1. Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan ve yaşayışına katıla ...
baraka :
Tahta, çinko, sac gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz, eğreti ...
barbakan :
İstinat duvarları arkasında toplanan suyun isalesi amacıyla yapıl ...
batardo :
Su kenarlarında veya su seviyesinin altında kazı yapılabilmesi iç ...
beton pompa operatörü :
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) ...
biçim :
Somut sanatlarda belli bir temanın plastik veya grafik açıdan dil ...
Bina :
İçinde yaşamak veya çeşitli eylem ve işlevleri (fonksiyonları) ge ...
bingi (küresel bingi) :
1. Sivri tonoz kaburgalarının arasını dolduran küresel üçgen parç ...
birçok ana sözleşme :
İşin özgün ve belirlenmiş kısımları için çeşitli (ayrı) yüklenici ...
birim fiyat listesi :
Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılard ...
birim fiyat no :
Poz no olarakta adlandırılır.Rayiç veya birim fiyatların tanınmas ...
birim fiyat tarifleri :
Birim fiyat listesinde verilen imalatlarda her poz numarasına gör ...
Bitiş Tarihi :
İnşaat sözleşmesindeki tüm koşulların yerine getirildiği tarih.
bolluk :
Bir işlem grubunun programdaki toleransı (emniyet payı). Bolluk, ...
bölgesel planlama (bölge planlaması) :
Bölge çapındaki fiziksel planlama.
bütçe :
Bir inşaat projesi için mal sahibi tarafından ayrılan, para ve za ...
büz :
Boru, künk. Betondan drenaj ve pissu borusu
cadde :
Kent içinde anayol.
cam :
1.Soda ve potas katılmış silisli kumun ateşte ergitilmesiyle yapı ...
cephe :
1.Bir binanın yüzlerinden her biri; özellile ön yüz. 2. Görünüş.
ceza :
Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde ...
cumba :
1. Eski Türk evlerinde çoğu kafesli çıkma. 2. Bir ahşap tablanın ...
çap :
Bakınız: arsa çapı
çardak :
1. Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış kafesli g ...
çatı :
1.Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin hepsi. 2. Yapıların üstün ...
çerçeve program :
Üst yönetim düzeyi için hazırlanmış bir özel program olup projeni ...
çeşme :
Herkesin yararlanması için düzen altına alınan bir suyun akıtıldı ...
çıkma :
Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan kısım.
Çiftlik :
Ekilmeye ve her tür evcil hayvanları yetiştirmeye elverişli olan ...
çizimler :
İşin gerçekleştirilmesi için, proje elemanlarının yer, biçim ve b ...
çörten :
Kesme taş istinat duvarlarında uygulanan barbakanlara verilen ad.
dal döşeme :
Statik olarak çift doğrultuda çalışan döşeme.
damper :
1.Kamyonlarda devrilir kasa, döker; 2. havalandırma tesisatında h ...
dayk :
Su seddi, bent duvarı, mendirek; 2. Kesen damar. Yer kabuğu içind ...
de stijl :
Leidende içlerinde Vilmos Huszar, Antonie Kok, Piet Mondrian, Jac ...
değişen koşullar :
Sözleşmelerin dayandığı koşulları değiştiren fiziksel veya diğer ...
değişiklik önerisi :
Maliyet ve süreyi etkileyen nedenlerle, sözleşme evrakında yapılm ...
değişiklik talimatı :
Sözleşmeye yapılan eklemeler, çıkarmalar veya değişiklikler ile s ...
dekapaj :
Bina yapılacak bir arsa, dolgu yapılacak bir arazinin üzerindeki ...
demeraj :
Çalışma, harekete geçme. Bir elektirikli makinenin ilk çalışmaya ...
demobilizasyon :
Dağıtma,geri taşıma. İş bitimi nedeni ile bir şantiyenin dağıtılm ...
denge :
1.Hareketsiz bir cisim üzerine etki yapan kuvvetlerin, o cisimde ...
denizlik :
Pencerelerin tabanını teşkil eder.Su geçirmeyen malzemelerden yap ...
derinlik zammı :
Her cins zeminde el ile yapılan her çeşit derin kazılarda iki met ...
derinlik zammı(bayındırlık) :
Her cins zeminde el ile yapılan her çeşit derin(dar derin ve geni ...
derivasyon :
Yatak değiştirme, çevirme. Kuruda çalışma için bir akarsu yatağın ...
dış mekan (kentsel mekan) :
Sokaklarda, alanlarda, parklarda, bahçelerde, özetle insan yapıtl ...
dikme :
1.Genellikle, düşey taşıyıcı direk. 2. Ahşap yapılarda pencere ve ...
diletasyon derzi :
Binanın gerek zeminden ve bina yüklerinden, gerekse elemanların f ...
dofen :
Çarpılıp ezilmelerden korumak için yağmur iniş borularının alt bö ...
dolaysız maliyetler :
Bu maliyetler, şantiyede projenin yapımı ile doğrudan ilişkili ol ...
duvar :
Yapılarda taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri gereçlerle yapıla ...
düzen :
1. Sanat yapıtlarında öğelerin dengeli kompozisyonu. 2. Eski Yuna ...
eğik mahya :
Yatay olmayan mahya, mail mahya. 2. Ramazan gecelerinde, camilerd ...
ek hizmetler :
İnşaat proje yöneticisi ile mal sahibi arasındaki anlaşmada belir ...
eksik iş :
Çizimler, şartnameler ve ilgili standartlar açısından henüz eksik ...
eksikler tutanağı (listesi) :
Bu liste inşaatın sonuna doğru hazırlanır. Bunda yüklenicinin eks ...
ekskavatör :
Kazı makinesi, Kazaratar. Kazmaç
emanet iş :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 81. maddesinde sayılan işlerd ...
emay :
Mineral kökenli camlaşmış boya
enderun :
1. Eskiden, önemli bir kimsenin konağının iç yanına verilen ad. 2 ...
eskalasyon :
Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatlarında görülen hızlı artış ...
eskiz evresi :
Geleneksel olarak bu evre, tasarım hizmetinin ilk basamağıdır. Bu ...
estetik :
1. Güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki ve duygularındaki etk ...
eşik :
1.Kapı boşluğunun altına gelen ve kapının ayırdığı iki hacmin döş ...