eng

TDK İstatistik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
a (alfa) yanılgısı :
(İstatistiksel sınamalar) Doğru olan bir önsavı geri çevirme olas ...
a türü bölge :
(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı ...
a türü dizi :
Gram-Charliar dizisi (A türü.)
abbe-helmert ölçütü :
(Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde rasgeleliğin sınanması için ...
açık ardışık taslak :
(örnek.) Örneklem büyüklüğü için bir sınır koymayan ardışık örnek ...
açık uçlu bölümler :
Bir sıklık dağılımında, alt sınırı tanımlanmamış ilk bölüm ya da ...
açık uçlu soru :
Yanıtları sınırlı sayıda olmayan soru.
açıklanan değişken :
Bakınız: bağımlı değişken
açıklayıcı değişken :
Bakınız: bağımsız değişken
açımlama :
İki ya da ikiden çok dağılımın birleşimi olan bir dağılımı bileşe ...
adçekme örneklemesi :
(örnek.) Adçekimi ile yapılan bir örnekleme yöntemi.
ağ örneklemesi :
(örnek.) Birbirine dik iki çizgiler kümesinin oluşturduğu dikdört ...
ağırlık :
Bir nesnenin, bulunduğu kümedeki öteki nesnelere göre önemi. Bir ...
ağırlık işlevi :
Ağırlıklandırma amacıyla kullanılan eksi olmayan bir işlev. Özell ...
ağırlıklama :
Bakınız: ağırlık
ağırlıklama katsayısı :
Ağırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir gözleme ağırlık olarak v ...
ağırlıklı ortalama :
Gözlemlerin ayrı önemlilik dereceleri (göreli önemlilik) olduğu d ...
alan örneklemesi :
(örnek.) Başvurulacak bir örneklem çerçevesi olmadığında kullanıl ...
aldatıcı ilişki :
Aralarında anlamlı ilişki olmayan iki değişken için bulunan ilişk ...
aldatmasız oyun :
(Oyunlar kuramı) Denemeler dizisinden oluşan bir oyunda, her bir ...
alt denetim sınırı :
Bakınız: denetim sınırları
alt dörttebirlik :
Bakınız: dörttebirlik
altıncı tür dağılım :
(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez ol ...
alt-örneklem :
(örnek.) Bir örneklemden seçilerek oluşturulan yeni örneklem.
alt-örnekleme :
(örnek.) 1) Çok aşamalı örneklemede, ikinci aşama birimlerinin bi ...
ana-birim :
(örnek.) Evren'in, daha alt öbeklere ayrılamayan ancak daha üst ö ...
ana-etki :
(Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında, öteki işlemlerden bağım ...
anlamlılık :
(İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavındaki evrendeğere ilişkin k ...
anlamlılık düzeyi :
(İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçil ...
anlamlılık sınaması :
(İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın a ...
anlamsız ilişki :
Bakınız: aldatıcı ilişki
araç değişken :
Dizgeye ilişkin evrendeğerlerin tutarlı kestiricilerini ortaya çı ...
aralık kestirimi :
(Kuramsal istatistik) Evrendeğerin, bir alt ve üst sınırla belirl ...
ardıl çıkarım üstikileri ortalaması :
Evren değişkesinin, (?) bağımsız gözlemler dizisinde ardı ardına ...
ardışık çözümleme :
Bir ardışık örnekleme yöntemiyle elde edilen verilerle yapılan çö ...
ardışık kestirim :
(kuramsal istatistik) Bir ardışık örnekleme yöntemiyle elde edile ...
ardışık olasılık oran sınaması :
(örk.) (...)önsavına ve (...)önsavına ilişkin olasılıklar olmak ü ...
ardışık örnekleme :
(örnek.) Birimlerin teker teker ya da öbekler biçimimde çekildiği ...
ardışık sınama :
(İstatistiksel sınamalar) Bir istatistiksel önsavın ardışık çözüm ...
arı izlem :
Bakınız: izlem
arı olasılıksal süreç :
Bakınız: Olasılıksal Süreç
arı rasgele süreç :
Bakınız: Olasılıksal Süreç
arı yanılgı :
Bakınız: Artık Üstikileri Ortalaması
artı çarpıklık :
Bakınız: çarpıklık
artı geri dönülen durum :
Bakınız: Geri Dönülen Durum
artı yan :
Bir büyüklüğü gerçek değerinden büyük yapan yan.
artı-eksi noktası :
(zaman dizileri) Ortalama çevresinde ölçülen bir zaman dizisinin ...
artık :
İki nicelik arasındaki çıkarım. Örneğin, bir değişkenin gerçek de ...
artık değişke :
Bir veri kümesi değişkesinin, belirli dizgesel öğelerin etkilerin ...
artık işlem etkisi :
(Deneysel tasarım) Ardı ardına gelen dönemlerde, aynı denek üzeri ...
asal değişken :
(Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin ...
asal ilişki :
(Çok değişkenli istatistik) Asal değişkenler arasındaki ilişki, a ...
aşırı eşçarpanlı dağılım :
(Kuramsal istatistik) Sonlu bir evrenden yerine koymaksızın yapıl ...
aşırılık katsayısı :
µ'ler beklemleri göstermek üzere, (?) biçiminde verilen bir basık ...
ayırıcı çözümleme :
(Çok değişkenli istatistik) Bölümlendirme sorunlarını gidermek iç ...
ayırıcı işlev :
(Çok değişkenli istatistik) Bir gözlemi iki ya da ikiden çok evre ...
aykırı değerler :
n gözlemli bir örneklemde rasgele nedenlerle ortaya çıkan, öteki ...
aylık ortalama :
(Zaman dizileri) Bir zaman dizisinin bir ay içerisinde oluşan değ ...
ayrı değişkeli :
(bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım denkleminde her bir gözlem iç ...
ayrıbasıklık :
İki değişkenli sıklık dağılımında değişkenlere ilişkin sıklık dağ ...
ayrık kümeler :
Ortak öğe içermeyen kümeler.
ayrık olaylar :
Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkmaları olanaksız o ...
ayrışım :
(Zaman dizileri) Bir zaman dizisini, istatistiksel yöntemler kull ...
azbasıklık :
Bakınız: olağanbasıklık
b türü bölge :
(İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren birleşik bir öns ...
b türü dizi :
Bakınız: Gram-Charlier dizisi (B türü)
bachelier süreci :
Bakınız: Brown devinim süreci
bağımlı değişken :
(bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişiml ...
bağımlılık :
Niceliklerin ya da niteliklerin bağımsız olmaması, ay. bk. bağıms ...
bağımsız değişken :
(bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde bağımlı değişkeni ...
bağımsız denemeler :
Ardışık olarak yapılan denemelerde, herhangi birinin sonuç olasıl ...
bağımsız olasılıksal değişkenler :
(Olasılık Kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x ...
bağımsız olaylar :
(Olasılık Kuramı) (?)olmak üzere, P(A)-F(A/B) ve P(B)=P(B/A) eşit ...
Bağımsızlık :
bk. bağımsız denemeler, bağımsız olasıkksal değişkenler, bağımsız ...
bağımsızlık sayısı :
İstatistiksel sınamalarda karara ulaşmak için
bağlanan değişken :
Bakınız: bağımlı değişken
bağlanım çözümlemesi :
Bakınız: Bağlanım
bağlanım doğrusu :
Yalnızca doğrusal bağlanımı gösteren bağlanım eğrisi.
bağlanım eğrisi :
(bağlanım çözümlemesi) Bağlanım eşitliğinin çizge gösterimi. Üç b ...
bağlanım eşitliği :
Bakınız: Bağlanım Denklemi
bağlanım katsayısı :
(bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değiş ...
bağlanım yüzeyi :
Bakınız: bağlanım eğrisi
bağlayan değişken :
Bakınız: bağımsız değişken
bağlı bölük tasarımı :
(Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacı ...
bağlı örneklemler :
(örnek.) Birimleri arasında bire bir karşılık olan aynı büyüklükt ...
bağlı sıralılık :
Bir kümedeki bazı öğelerin sıralarının birbirinden ayırt edilemem ...
bakışımlı dağılım :
Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit ...
bakışımlı etkensel tasarım :
(Deneysel tasarım) Her bir etkenin düzey sayısının aynı olduğu et ...
bakışımlı sınama :
Bakınız: iki-yanlı sınama
bakışımsız dağılım :
Bakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.
bakışımsız etkensel tasarım :
(Deneysel tasarım) Etkenlerin düzey sayılarının aynı olmadığı etk ...
bakışımsız sınama :
Bakınız: Tek-yanlı sınama
bartlett sınaması :
(İstatistiksel sınamalar) Bağımsız olağan dağılım gösteren örnekl ...
basıklık :
Tek-doruklu bir sıklık eğrisinin doruk yüksekliğine göre durumu, ...
başvuru dönemi :
Bakınız: temel dönem
bayes çözümü :
(Karar kuramı) Herhangi bir olasılık dağılımına göre, ortalama çe ...
bayes kestirimi :
(Kuramsal istatistik) Evrendeğerin, önsel olasılık yöntemleri ve ...
bayes savı :
(Olasılık Kuramı) Örneklem uzayını oluşturan (?)ikişer ikişer ayr ...
behrens-fisher sınaması :
(İstatistiksel sınamalar) Değişkeleri eşit olmayan iki olağan evr ...
beklem :
k'yıncı beklem