Rekabet Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler 1

acente Açık (Aleni) Kısıtlamalar Açık Anlaşma Aktif İşbirliği Yönetmeliği Aktif Satışlar alıcı Alıcı Gücü Alıcı Yoğunlaşması Alım Karteli Alt Pazar Alternatif Maliyetler Altın Hisse Ana Teşebbüs Anlaşma Anlaşma Anlaşma Anlaşma Yapmayı Dolaylı Reddetme Anlaşma Yapmayı Reddetme Antitröst Hukuku Antitröst İktisadı Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Anlaşmaları Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Ortak Girişimleri Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Ardıl Pazar Artan Fiyatlar ve Maliyetler Artan Oranlı İndirim Sistemleri Arz Yönlü İkame Aşırı Fiyat Aşırı Kapasite Aşırı Rekabet Atıl Kapasite Avrupa Rekabet Ağı Ayrılabilir İyileştirme Ayrımcılık ayrıştırma Azınlık Hissedarlığı Bağımsız İdari Otoriteler Bağımsız İktisadi Varlık Bağlı Teşebbüs Başka bir Ülke Hukukunun Tanınması/Çıkarlarının Göz Önünde Bulundurulması Başlangıç Maliyetleri Batan Firma Batan Firma Savunması Batık Maliyet Bayi Bedavacı/Bedavacılık Belirlenmiş Fiyat Belirleyici Etki Bildirim Bilgi Değişimi Bilinçli Paralel Davranış Bilinçli Paralellik Bir Ülkenin Milli Hukuk Kurallarının Ülke Dışında Uygulanması Birbirine Bağlı Yönetim Bireysel Muafiyetin Geri Alınması Birincil/Ön Pazar Birleşme ve Devralma  Birleşme/Devralma Kontrolü Birlikte Hâkim Durum Birlikte Hâkimiyet Birlikte Tekel Boykot Bölme/Ayırma/Ayrıştırma Centilmenlik Anlaşmaları Ceza Yönetmeliği Chicago Ekolü Ciro Ciro Eşiği Coğrafi Pazar Combination Çapraz Lisanslama Çapraz Sübvansiyon Çekirdek Satış Çekirdek Talep Çifte Tekelci Fiyatlama Çok Pazarlı Birleşme ve Devralma Çok Taraflı Pazarlar Çoklu Baz Noktası Sistemi Çoklu Bölge Fiyatlandırması Sistemi Çözümler/Tedbirler/Koşullar dağıtım Dağıtım veya Ticarete İlişkin Ortak Girişimler Damping Dara Kaybı Davranış Davranışsal Tedbirler Değişen İttifaklar Değişken Maliyet Denetleyici Kurumlar denge Dengeleyici Karşı Güç Deregülasyon Derin Cep Devam Eden Tek Bir Anlaşma Devlet Müdahalesi Devlet Müdahalesi Teorisi Devlet Yardımı Devralma Dışlayıcı Anlaşmalar Dışlayıcı Davranış Dışlayıcı Kötüye Kullanma Dışlayıcı Paketleme Testi Dışsallıklar Dikey Anlaşma Dikey Ayrıştırma Dikey Birleşme ve Devralma Dikey Bütünleşme Dikey Kısıtlamalar/Sınırlamalar Doğal Deney Doğal Tekel Doğrudan Fiyat Kontrolü Dolaylı Fiyat Kontrolü Dosyaya Giriş Hakkı Duopol Durgunluk Karteli Düzenlenen Davranış Doktrini Düzenleyici Kurumlar Ekonomik Bütünlük (Birlik) Elden Çıkarma Uzmanı Elzinga-Hogarty Testi En Çok Kayırılan Müşteri Şartı Endüstri Yoğunlaşması Endüstrideki Yoğunlaşmanın Azalması Endüstriyel Tasarım Erişim Sorunları Erişim Yükümlülüğü Esasa İlişkin Hükümlerin İhlali Nedeniyle Verilen Cezalar Eşit Etkinlikteki Rakip Etki Teorisi Etkinlik Evrensel Hizmet Farklılaştırılmış Ürünler Farklılaştırma, Çeşitlendirme Fason Üretim Anlaşması Fırsat Maliyeti Fiilî Kontrol Fiilî Rakip Fikri Mülkiyet Hakları Fiyat Anlaşması Fiyat Ayrımcılığı Fiyat Dışı Rekabet Fiyat Dışı Yıkıcı Rekabet Fiyat Duyuruları Fiyat Düzenlemesi Fiyat Formülleri Fiyat Katılığı Fiyat Korelasyonu Fiyat Liderliği Fiyat Rekabeti Fiyat Tavsiyesi Fiyat Tespiti Anlaşması Fiyat/Marj Sıkıştırması Fiyatlama Gücü Franchise Anlaşması Geçici Tedbir Kararı Geçiş Analizi Geçiş Maliyeti Genel Gider Genel Giderlerin Dağıtılması Genişleme Engelleri Gerçek Kişilere Verilen Para Cezaları Geriye Dönük İndirimler Girdi Kısıtlaması Giriş Engelleri Giriş Maliyetleri Gizli Bilgileri Kullanmama, Açıklamama Göreli Rekabet Görüş Mektubu Göz Ardı Edilebilirlik Grup İçi Birleşme ve Devralmalar Grup İçi İşbirliği Doktrini Grup Muafiyeti Grup Muafiyetinin Geri Alınması Hâkim Durum Hâkim Durumun Başka Bir Pazarda Kötüye Kullanılması