eng

TDK Biyoloji Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
131I :
Bakınız: radyoiyodin
16 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
18 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
23 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
28 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
32P :
Bakınız: radyofosfor
5 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
5.8 S RNA :
Bakınız: ribozomal RNA
5-hidroksitriptamin :
Bakınız: serotonin
A bandı :
(Yun. anisos: eşit olmayan trope: dönüş) Kas tellerinde görülen v ...
A DNA :
Bakınız: DNA tipleri
A hücreleri :
Bakınız: alfa hücreleri
a hücresi :
Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu o ...
A kromozomu :
(Yun. chroma: renk soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki ...
A proteini :
1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz ...
A vitamini :
Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karac ...
A yeri :
Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı RNA ların bağlandı ...
AA-AMP :
Bakınız: aminoasil adenilat
ab :
Latince ...den, ...dan anlamına gelen ön ek.
Abacus cisimcikleri :
Dişteki odontoblâst hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyu ...
abalı memeliler :
(Yun. dermatos: deri pteron: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfını ...
abambulakral bölge :
(Lat. ab: ..den, ..dan ambulare: yürümek) Derisi dikenlilerin tüp ...
abdestbozan :
Gülgiller (Rosaceae) familyasından, 1 m kadar boylanabilen dikenl ...
Abdimia abdimi :
Bakınız: İç Afrika evcil leyleği
Abdomen :
Bakınız: karın
abdüktör kas :
Bakınız: uzaklaştırıcı kas
Abies :
Bakınız: köknar
Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana :
Bakınız: Uludağ köknarı
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani :
Bakınız: Kazdağı köknarı
abisal bölge :
Açık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin kısımların ...
abisiyal zon :
Bakınız: afotik zon
abiyogenez :
(Yun. a: ..sız bios: hayat genesis: doğum) Hayatın kökeni olarak ...
abiyotik çevre :
(Yun. a: ..sız, ..siz bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloj ...
abiyotik faktör :
(Yun. a: ..sız, ..siz bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını ...
Ablepharus kitabelli :
Bakınız: ince kertenkele
ABO kan grupları sistemi :
Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresin ...
abomasum :
Bakınız: bezli mide
aboral :
(Lat. ab: ..den, ..dan) Ağızdan uzakta, ağzın karşı tarafında.
aborsiyon :
(Lat. abortus: erken doğum) 1. Bitkilerde ve hayvanlarda gelişmen ...
Abramis brama :
Bakınız: çapak balığı
Abramis zonu :
Akarsuların durgun akan bölgeleri.
absorpsiyon :
Bakınız: emme
absorpsiyon spektrumu :
Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarınd ...
abundans :
Bakınız: bolluk
Acacia :
Bakınız: akasya
Acacia dealbata :
Bakınız: mimoza
Acanthias vulgaris :
Bakınız: mahmuzlu camgöz
Acanthometra :
Bakınız: akantometra
Acanthopsidae :
Bakınız: dikenli yüzgeçligiller
Acanthopterygii :
Bakınız: dikenli yüzgeçliler
Acanthus hirsutus :
Bakınız: ayıpençesi
Acarina :
Bakınız: keneler
Accipiter brevipes :
Bakınız: Yoz Atmaca
Accipiter gentilis :
Bakınız: çakır kuşu
Accipiter nisus :
Bakınız: atmaca
Accipitres :
Bakınız: gündüz yırtıcıları
Acem helvası :
Bakınız: deve dikeni
Acer :
Bakınız: akçaağaç
Aceraceae :
Bakınız: akçaağaçgiller
Acerina cernua :
Bakınız: plâtika
Acettus :
Bakınız: asellus
Achillea :
Bakınız: civanperçemi
acı bakla :
Bakınız: domuz baklası
acı balık :
Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) ...
acı çiğdem :
Zambakgiller (Liliaceae) familyasından beyaz ya da pembe çiçekli, ...
acı dülek :
Bakınız: acı kavun
acı elma :
Bakınız: acı karpuz
acı karpuz :
Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, çok yıllık, sürünücü, ...
acı kavun :
Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, çok yıllık, sarı çiçek ...
acı mantar :
Russulaceae familyasından, beyaz veya kirli yeşil şapkalı Lactari ...
acı marul :
Papatyagiller (Compositae) familyasından, sütlü, otsu gövdeli, ya ...
acı meyan :
Baklagiller (Leguminosae) familyasından, çok yıllık, otsu, parçal ...
acı ot :
Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, 10-40 cm kadar boyda, s ...
acımık :
Dipsaraceae familyasından 100 cm kadar boylanabilen, bir yıllık, ...
Acipenser ruthenus :
Bakınız: çığa balığı
Acipenser stellatus :
Bakınız: Mersin balığı
Acipenseridae :
Bakınız: Mersin balığıgiller
Acipenseriformes :
Bakınız: Mersin balıkları
Aclnonyx jubatus :
Bakınız: çita
Acoelomata :
Bakınız: sölomsuzlar
Acomys cahirinus :
Bakınız: dikenli sıçan
ACP :
Bakınız: asil taşıyıcı protein
Acrania :
Bakınız: kafatassızlar
Acrida bicolor :
Bakınız: ekin çekirgesi
Acrocephalus arundinaceus :
Bakınız: büyük kamışçın
Acrocephalus melanopogon :
Bakınız: bıyıklı kamışçın
Acrocephalus palustris :
Bakınız: çalı kamışçını
Acrocephalus schoenobaenus :
Bakınız: kındıra kamışçını
Acrocephalus scirpaceus :
Bakınız: Saz Bübülü
Acrocephaluspaludîcola :
Bakınız: sarı kamışçın
ACTH :
Bakınız: adrenokortikotropik hormon
ACTH-RF :
Bakınız: adrenokortikotropik hormon çıkarma faktörü
Actinia :
Bakınız: denizgülü
Actinidia chinensis :
Bakınız: kivi
Actinosphaerium :
Bakınız: aktinosferyum
Actinosphaerium eichhorni :
Bakınız: aktinosferyum
açelya :
Ericaceae familyasından, çok yıllık, çalı şeklinde, beyaz, pembe, ...
açık dolaşım sistemi :
Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda ...
açık gagalı leylek :
Leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, leylekgiller (Ciconiidae) ...
açık okuma alanı :
Amino asitleri kotlayan ve proteinleri oluşturan kodonlar (triple ...