eng

TFSF Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
35 mm fotoğraf filmi :
Genel olarak 24 mmx36 mm'lik bir görüntü alanı içeren ve kenarlar ...
35 mm'lik fotoğraf makinesi :
35 mm'lik (görüntü alanı 24 mmx36 mm) filmlerle çalışan ya da bu ...
A tipi film :
3400 K renk sıcaklığı olan, yapay ışığa ayarlanmış renkli film.
A tipi renkli film :
3400 K renk sıcaklığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş film ...
A/D konvertör :
Analog/Dijital konvertör, analog bir sinyali sayısala çeviren mek ...
aberasyon :
Bakınız: görüntü bozulması
açı :
Bir objektifin gördüğü alanın dereceyle ifadesi.
açık kompozisyon :
Fotoğraf düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte fotoğr ...
açıklık :
Fotoğraf makinesinde çapı, ışığın girebildiği delik.
açıklık açısı :
Bir mercek yüzeyinin etkin çapının odak uzaklığına oranı.
Açma :
Normalden fazla pozlanmış ve geliştirme banyosundan etkilenmiş fi ...
adaptör :
Fotoğrafçılıkla bir objektifle çapları birbirinden farklı olan pa ...
Add On Lens :
Objektiflere dışarıdan bağlanan ek objektifler. Türüne göre mevcu ...
Adobe Photoshop :
Piksel tabanlı görüntü, resim ve fotoğraf düzenlemede bir tek biç ...
Advanced Photo System :
35 mm fotoğraf makinesini öğrenmekle zaman harcamak istemeyen bir ...
AE :
Otomatik pozlama. Mevcut ışık şartlarında makinenin en uygun pozl ...
AE bracketing :
Otomatik Pozlama Braketi ile fotoğraf makinesi fotoğrafı üç farkl ...
AE otomatik poz kilidi :
Otomatik pozlamayı kilitleme anlamına gelir. Amaç poz ölçümünden ...
aerial perspective :
Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğraf ...
aerokartograf :
Havadan harita çıkarmaya yarayan fotogrametri aleti.
AF :
Otomatik netlik ayarı. Netlenecek konu fotoğrafçı tarafından ekra ...
AF kilidi :
Otomatik netleştirme / otomatik pozlama kilidi. Otomatik netlik y ...
AF otomatik odaklama aydınlatıcı :
Zayıf aydınlatma koşullarında fotoğraf makinesinin otomatik odakl ...
AF ölçüm alanı :
Bir fotoğraf makinesinin otomatik netleme sisteminin, keskinliği ...
agrandisman :
Fotoğraflara boyut kazandırma işlemi, büyültme.
agrandisör :
Negatif film görüntüsünü, fotoğraf kâğıdına kendi orijinal boyutl ...
ağartma banyosu :
Görüntünün yoğunluğunu azaltmak ya da soldurmak için kullanılan k ...
ağıl :
Kimi görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker, ...
aile fotoğrafı :
Aile bireylerinin bir arada bulunduğu fotoğraf.
ajitasyon :
Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulm ...
akromatik :
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren; renksemez. / Kromatik renklerin ...
akromatik objektif :
"Kromatik" görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış ol ...
akromatik renk :
Işıktaki farklılıkların tondan yoksun bir şekilde ayırt edilmesiy ...
aktinik :
Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişi ...
aktinometre :
Eski devirlerde kullanılmakta olan bir tür ışıkölçere verilen ad.
akütans :
Görüntü keskinliğinin ölçüsüdür. Görüntüyü oluşturan yoğunluk böl ...
alaminüt :
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak. / Banyosu içinde, bir karanlık k ...
alan açısı :
Objektiflerin kapsadığı yatay alanın açısı.
alan derinliği :
Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan seçik ...
alan derinliği ön gösterimi :
Bazı fotoğraf makinelerinde alan derinliğinin kullanıcı tarafında ...
albüm :
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür ...
algoritma :
Bir amacı gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkmış, tanımlı mantıks ...
alt açı :
Fotoğraf makinesinin konuya göz seviyesinin altında bakması.
altın oran :
Resim, fotoğraf, heykel ve mimaride kullanılan bir orantı yasası. ...
amatör :
Para kazanma kaygısı dışında, zevki için fotoğraf çeken kişi. Bu ...
ana renkler :
Işık olarak ana renkler: kırmızı (red), yeşil (green) ve mavi (bl ...
anahtar ışık :
Konuyu aydınlatan ana ışık kaynağı. Genellikle noktasal ışık vere ...
anahtar ton :
CMYK görüntüdeki siyah. / Bir görüntüdeki en önemli veya ana ton, ...
analog :
Orantılı bir etkinin, göstergenin veya kaydın bir diğerinin fizik ...
anamormik objektif :
Filmin boyutunu değiştirmeden, objektifin açısını genişleten opti ...
anastigmat :
Astigmatizmi oluşturan çoğu optiksel yanılmaların düzeltilmesiyle ...
angström :
Sayısal olarak 1x10-10 m (1 metre’nin 10 000 000 000’da birine) e ...
anthotype :
Bir tür baskı tekniği.
antihalojen tabaka :
Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğr ...
antioksidan :
Duyarkat ya da banyodaki kimyasalların özelliklerinin bozulmasını ...
antiplanat :
Küresellik kusurunu düzelten objektif.
antistatik bez :
Objektifleri ya da saydamları silmek için ve statik elektrikten k ...
AP :
Otomatik fotoğraf makinelerinde, diyafram değerinin elle kumanda ...
aplanat :
Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan ...
apokromatik objektif :
Spektrumun tüm renkleri için kromatik görüntü bozulmasına karşı g ...
APS :
Gelişmiş fotoğraf sistemi anlamına gelen''akıllı''bir film türü.
APZ :
İleri Program Zoom sistemi.
ara banyo :
bkz durdurma banyosu.
Aranegatif :
Saydam renkli filmlerden renkli veya S-B baskılar yapmak için kop ...
arap :
Negatif fotoğraf. Filmin negatifine halk arasında verilen ad.
argentotype :
Bromür baskı işlemlerinin ilk şekli.
ark lambaları :
Fotoğrafçılıkta aydınlatma amacıyla kullanılan, iki karbon çubuğu ...
arka ışık :
Fotoğraf makinesine doğru, konuya arkadan gelen doğal ya da yapay ...
arka netlik :
Objektifin en arka elemanının tepe noktasıyla film ya da algılayı ...
arkadan gösterim :
Yarı geçirgen (yarı saydam) bir perdeye arkadan saydam gösterim c ...
art alan :
Fotoğraf, ekran düzenlemesi ya da resimde arka alan, fon.
artifact :
Gerçekte var olmayıp görüntü oluşumu, kayıt ya da baskı esnasında ...
ASA :
Fotoğraf filminin ışığa karşı duyarlığını, aritmetiksel olarak il ...
asetat taban :
Filmin tabanını oluşturan, ısıya karşı dayanıklı selüloz asetat.
asetik asit :
Ara banyo ya da durdurma banyosunun hazırlanmasında kullanılan as ...
asit tespit banyoları :
Banyo edilen film ya da kâğıtlarla tespit (saptama) banyosuna taş ...
astigmatizm :
Merceklerden gelen paralel ışınların eğik demetleri, bir noktadan ...
aşamalı deklanşör sistemi :
Bilgi, mekanik bir deklanşör kullanılarak bir bir her satırdan to ...
aşamalı tarama sistemi :
Sırayla her bir satırın verilerini toplayan ve işleyen bir görünt ...
aşınma izleri :
Filmin emisyon yüzünde oluşan çizik izleri.
aşırı geliştirme :
Geliştirme banyosunun normalden daha fazla etkileyici olması. Gel ...
aşırı pozlama :
Işığa karşı duyarlı malzemeye, aşırı ışık verme sonucunda ortaya ...
atılan gölge :
Bir nesnenin başka bir nesne ya da yüzey üzerinde oluşan gölgesi. ...
atmosferik perspektif :
Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğraf ...
autofocus :
bkz otomatik netleme.
avatar :
İnternette, bir kullanıcı adının altında yer alan grafik, resim y ...
avi :
Duyusal ve görsel birleşim. Bu veri düzenlemesi, bilgisayarda vey ...
aydınlatma :
Çevredeki nesneleri ortaya çıkarmak ve yönlendirmek kaygısıyla ış ...
aydınlık kutu :
Mekanik olarak kâğıt üzerine resim yapmayı sağlayan, bir sehpa ve ...
ayna kilidi :
Uzun poz sürelerini gerektiren çekimlerde fotoğraf makinesinin ol ...
Aynalı Objektif :
Yapılışında çeşitli aynaların kullanıldığı objektif türü. Bunlar ...
AZ :
Otomatik zoom'lama.
Az geliştirme :
Geliştirme işlemi sırasında sıcaklığın yetersiz olmasından ya da ...
az ışık :
Fotoğrafa ton değeri olarak hâkim olan karanlık alan.
az ışıklı görüntü :
Koyu tonların baskın olduğu bir görüntü. Az ışıklı bir görüntünün ...
az pozlandırma :
Duyarkatın (filmin, algılayıcının) ya da fotoğraf kartının az ışı ...
B ayarı :
Bir örtücü konumu olan “bulb” için kullanılan kısaltma. Bu örtücü ...