eng

TDK Matematik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
. uzay eğrisi :
İki yüzeyin kesişimi, Anlamdaş. uzaysal eğri.
a tabanlı sayıtlama dizgesi :
Bakınız: a-lı dizge
Abel öbeği :
Bakınız: değişmeli öbek
açı :
1. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluştu ...
Açık aralık :
a, b e R sayıları verildiğinde (?)kümesi. Simgesi : (a,b), ]a,b[. ...
açık bölge :
Düzlemde açık ve bağlantılı olan küme.
açık denklik bağıntısı :
X ilingesel uzayı verildiğinde, (?)doğal gönderimi bir açık gönde ...
açık dikdörtgen :
Düzlemde açık kutu.
açık döngesel bölge :
Düzlemde bir döngenin içinden oluşan bölge.
açık dördül :
Düzlemde açık küp.
açık gönderim :
X, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık küm ...
açık göze :
Öklit n-uzayındaki birim açık yuvara ilingesel eşyapılı olan ilin ...
açık kutu :
(?)nin, n sayıda açık aralığın dik çarpımından oluşan altkümesi.
açık küme :
Bir ilingesel uzayda iline içindeki kümelerden her biri.
açık küp :
(?) içinde, eşit uzunluklu n sayıda açık aralığın dik çarpımı.
açık Öklit yuvarı :
(?) içindeki olağan ölçeve göre açık yuvar.
açık önerme :
Bakınız: önermeli işlev
açık örtü :
ilingesel uzayda, bir altkümenin açık kümelerden oluşan örtüsü.
açık yöre :
İlingesel uzayda, bir noktanın bir açık küme olan yöresi.
açık yuvar :
(?)X ölçevli uzayında bir x(...)X ögesi ile bir r>0 sayısı için { ...
açıkorur gönderim :
Açıları değiştirmeyen dönüşüm : Öteleme, dönme, bakışım, benzerli ...
açılım :
1. Bir öğeyi kimi özellikleri daha iyi bilinen öğelerin bir topla ...
açınım :
Bir yüzeyin bir düzlem üzerine serilmesi.
açınır yüzey :
Genleşmeden ve büzülmeden bir düzlem üzerine yayılabilen yüzey.
açıortay :
Bir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak açı ...
açıortay düzlemi :
Kesişen iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu ...
açıölçer :
Bakınız: iletki
açkılama cebiri :
Boole işlencesinin kıvıl (elektrik) ve eksicikli (elektronlu) çev ...
adım işlevi :
Yalnızca sonlu sayıda değişik değerler alabilen işlev. Anlamdaş. ...
adlanım :
Bir cebirsel nesneden, kendisine oranla daha somut bir diğer cebi ...
A-doğru-uzaysı :
Bakınız: sol A-doğru-uzaysı
Agnesi eğrisi :
Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi (?)olan düzlemsel eğri.
ağırlık özeği :
Bir Öklit uzayında eşit kütleli ve konum yöneyleri doğrusal bağım ...
ağırlık özekli konaçlar :
Rn içinde tümü bir aşırı düzlemde bulunmayan (?)sayıda nokta için ...
ağırlıklı sayıbilgisel ortalama :
Sırayla(?)ağırlıklarını alan(...)gerçek sayıları için(...)sayısı.
akış çizeneği :
Bilgisayar işlemlerinde, sorunun geçeceği aşamaların sırasını okl ...
alanölçer :
Düzlemsel alanları ölçmeye yarayan aygıtlardan biri.
alanölçü :
Düzlemsel yüzeylerin ölçüsü.
alef :
Sonsuz sayal sayıları göstermek için kullanılan im. Simgesi : N
alef sıfır :
En küçük sonluötesi sayal sayı gösteren im. Simgesi : (?)
a-lı dizge :
(?)olmak üzere, (?)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde ...
alın düzlemi :
Betimsel uzambilgisinde, yatay ve yanay düzlemlere dik olan görün ...
almaşık derney :
Ardışık terimleri ters imli olan derney.
almaşık öbek :
{ 1, 2, ..., n } kümesinin devşirim öbeğinin içindeki tüm ikil de ...
alt bölüngü :
E tikel sıralı kümesinin (?) koşulunu gerçekleyen A altkümesi.
alt özeksel dizi :
G öbeği verildiğinde tümevarım yoluyla (?) olarak tanımlanan (G) ...
alt toplam :
[a, b] aralığında tanımlanan bir f sınırlı gerçek işlevi verildiğ ...
alt tümlev :
[a, b] aralığında tanımlanan bir f sınırlı gerçek işlevi için, [a ...
altdamga :
Bir terimin ya da öğenin sağ altına vurulan damga. Örnek. (?) dek ...
altdizey :
Bir dizeyin kimi dizeç ya da dikeçlerini atmakla oluşturulan dize ...
altdizisel erey :
Bir dizinin yakınsak olan bir altdizisinin ereyi.
altdoğru-uzay :
Bakınız: doğrusal altuzay
altdoğru-uzaysı :
Bir A-doğru-uzaysının (?) işlemlerine kalımlı, boş olmayan altküm ...
altdolam :
Bir dolamın (?) işlemlerine kalımlı olan ve O öğesini içeren altk ...
altdüzgen dizi :
Bir G öbeği verildiğinde (?)için (?)in bir düzgen altöbeği olmak ...
altıgen :
Altı kıyısı olan çokgen.
altın bölüm :
AB doğru parçasını (?)olacak biçimde içten bölen C noktasını elde ...
altın dikdörtgen :
Bir dördülle, R ye benzer bir dikdörtgene ayrılabilen R dikdörtge ...
altın oran :
AB doğru parçasını (?) olacak biçimde içten bölen C noktası için, ...
altıyüzlü :
Altı yüzü olan çok yüzlü.
altküme :
X kümesi için (?) olduğunda (?)olmasını gerektiren A kümesi. Simg ...
altöbek :
Bir G öbeğinin (?) işlemlerine kalımlı, boş olmayan altkümesi.
altöbeksi :
(?)öbeksisinin bir A kalımlı altkümesi için, (?) göre A öbeksisi.
altörgü :
Bir örgünün (?) gerektirmesini doğrulayan ve boş olmayan A altküm ...
altörtü :
Bir (?) altkümesinin bir örtüsünün, kendisi de A nın bir örtüsü o ...
alttaban :
1. (?) ilingesel uzayı için, sonlu kesişimler takımı ilingesinin ...
alttakı :
Bir imlecin sol ya da sağ altına, ötekilerden ayırt etmek için ya ...
alttakım :
Bir takımın altkümesi olan takım.
alttan sınırlı işlev :
f (X) görüntüsü R içinde alttan sınırlı olan (?)işlevi.
alttan sınırlı küme :
Bir tikel sıralı kümede bir alt sınır varlayan altküme.
alttan yarısürekli işlev :
1. X ilingesel uzayında bir a noktası verildiğinde, her (?)için ( ...
alttoplamsal gönderim :
Bakınız: alttoplamsal işlev
alttoplamsal işlev :
Her x, y için (?)koşulunu sağlayan f işlevi, Anlamdaş. alttoplams ...
alttoplamsal küme işlevi :
Her (?) için (?) eşitsizliğini gerçekleyen (?) küme işlevi.
altuzay :
1. bk. doğrusal altuzay. 2. X ilingesel uzayının bir altkümesi iç ...
altuzay düzgünlüğü :
Bakınız: kondurulmuş düzgünlük
altuzay ilingesi :
Bakınız: kondurulmuş ilinge
altuzaya izdüşüm :
Bakınız: izdüşüreç
apaçık büyükçe süzgeç :
X kümesi içinde, X in bir (?)öğesini kapsayan tüm altkümelerinden ...
apaçık çözüm :
Tüm bilinmeyenleri için sıfır değerini alan özel çözüm.
apaçık düzgünlük :
Bakınız: ayırtık düzgünlük
apaçık ilinge :
Bakınız: ayırtık ilinge
Apolyonüs çemberi :
Durgan üç çembere teğet olan çember.
Apolyonüs sorunu :
Verilen üç çembere teğet olan bir çember çizme sorunu.
arakesit :
Bakınız: kesişim
ardışık kalan :
f gerçek işlevi ile (?) sayısı için, (?) sayılarından biri. Simge ...
Argand çizeneği :
Karmaşık sayıları düzlemde göstermek amacıyla Jean Robert Argand' ...
arı altöbek :
G öbeği verildiğinde, (?)olduğunda (?) olacak biçimde bir (?)öğes ...
arı uzbilim :
Bakınız: soyut uzbilim
arık eksiksizlik :
Arık ilingeye göre eksiksizlik.
arık ilinge :
B : Ex F->K eşlek ikilimi verildiğinde, E üzerinde her (?) için ( ...
arık tıkızlık :
Arık ilingeye göre tıkızlık.
arık yakınsaklık :
Arık ilingeye göre yakınsaklık.
Arşimet beliti :
Dilemsel a, b doğal sayıları verildiğinde a
Arşimet özelliği :
Bakınız: Arşimet beliti
Arşimet sarmalı :
Ucaysal konaçlara göre denklemi (?)olan düzlemsel eğri.
Arşimet sıralaması :
Bir doğrusal uzayda (?) özelliğini sağlayan (?) tikel sıralama ba ...
Arşimet sıralı uzayı :
Bir Arşimet sıralaması ile donatılmış doğrusal uzay.
Arşimet-Riesz uzayı :
Sıra bağıntısı Arşimet özelliğim sağlayan Riesz uzayı.
artan işlev :
Bakınız: sıkı artan işlev