eng

THSSGM Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
acente :
Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya gemi ki ...
Antidot :
Tehlikeli maddelerden bir veya daha fazlasının doğrudan veya dola ...
Aşı :
Bağışıklık sisteminin yanıtını uyarmak ve hastalığa engel olmak a ...
atık :
Herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan zar ...
bağlama limanı :
Ticaret gemilerinin kayıtlı olduğu ve her türlü tescil işlemlerin ...
Balast Suyu :
Geminin dengelenmesi, yan yatmasının kontrolü, su çekimi, stabili ...
Biyosit :
Herhangi bir zararlı organizmayı ortadan kaldıran, faaliyetini ön ...
Bölge Koordinatör Tabipliği :
Hizmetlerin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve ...
Bulaşık Gemi :
Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış yolcu, gemiad ...
Bulaşık Kargo :
Üzerinde halk sağlığı riski oluşturabilecek enfeksiyöz ya da toks ...
Bulaşık Kişi :
Halk sağlığı riski oluşturabilecek bir bulaşıcı hastalığa yakalan ...
Bulaşık Liman :
Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birinin görüldüğü bölge içindek ...
Cenaze İzin Belgesi :
Başka ülkelerden getirilip gömülmek üzere yurda girecek cenazeler ...
Çapraz Bulaşma :
Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan, bulaşma olmamış diğer ...
Çekirdek Kapasite :
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Ek - 1 A ve B de belirtilen ve ...
çevre kirliliği :
İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakt ...
dekontaminasyon :
Bir insan ya da hayvan bedeninin yüzeyinde, tüketilmek üzere hazı ...
Deniz Sağlık Bildirimi Belgesi :
Yabancı limanlardan gelen geminin Türk kıyı ve limanlarıyla ihtil ...
Denize Elverişlilik :
Tüm ticaret gemileri ve deniz tesislerinin tekne, makine, genel d ...
Deratizasyon :
Taşıtlarda ve/veya gümrüklü alanlarda bulunan, insanlara doğrudan ...
DEZENFEKSİYON :
Bir insan veya hayvan bedeninin yüzeyinde ya da yolcu eşyası, yük ...
Dezensektizasyon :
Taşıtlarda ve/veya gümrüklü alanlarda bulunan, insanlara hastalık ...
Dünya Sağlık Örgütü İrtibat Noktası :
Ulusal UST (Uluslararası Sağlık Tüzüğü) Odak Noktaları ile haberl ...
ekolojik denge :
İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeler ...
Enfeksiyon :
Halk sağlığı riski oluşturabilecek enfeksiyöz bir etkenin bir ins ...
Etkilenmiş :
Halk sağlığı riski oluşturabilecek şekilde enfekte ya da kontamin ...
Etkilenmiş Bölge :
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamı ...
Fumigant :
Fumigasyonda kullanılan ve zararlı organizmalara etki eden gaz fo ...
Fumigasyon :
Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla kapalı bir ortama (beli ...
Fumigasyon Ruhsat Belgesi :
Fumigasyonu ticari amaçlı yapacak özel ve tüzel kişi ve kuruluşla ...
gemi :
Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekt ...
Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası :
Gemilerde yapılan denetim sonucunda geminin, personel ve yolcular ...
gemiadamı :
Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerleri ...
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi :
İlk kez başvuran gemiadamı adayları ile gemiadamlarının denizde ç ...
gıda güvenliği :
Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü z ...
Gıda Maddeleri Satış Yeri :
Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya ...
Gıda Maddeleri Üreten İşyeri :
Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işle ...
Gıda Maddesi :
Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içki ...
Gıda Toplu Tüketim Yeri :
Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği v ...
giriş noktası :
Yolcular, yolcu eşyası, yük, konteynerler, taşıtlar, mallar ve po ...
Girişimsel :
Derinin delinmesi ya da kesilmesi ya da vücuda bir alet veya yaba ...
Gros Ton :
Bu hacim, geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerle ...
HACCP :
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (KKN) olarak tanımlan ...
Hastalık :
Kökeni veya kaynağı ne olursa olsun, insanlarda dikkate değer ölç ...
Havaalanı :
Karada ve su üzerinde içerisindeki bina tesis ve donatımlar dahil ...
Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün havaalanındaki sağlık ...
İhtilât :
Bir geminin limanda herhangi bir madde veya insan indirip bindirm ...
Kabotaj Hakkı :
Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alı ...
karantina :
Bir halk sağlığı riskinin olası yayılmasını önlemek amacıyla, has ...
kılavuz kaptan :
Kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi ...
kontaminasyon :
Bir insan ya da hayvan bedeninin yüzeyinde, tüketilmek üzere hazı ...
Kritik Kontrol Noktası :
HACCP kalite sisteminde bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek, o ...
Lethal Doz 50 (LD 50) :
Bir maddenin öldürücü dozunun belirlenmesinde en çok kullanılan d ...
liman :
Uluslararası sefer halindeki gemilerin varış ve kalkış yaptıkları ...
Net Ton :
Geminin ticari olarak kullanılabilen yerlerinin hacmi olup, o gem ...
numune :
Muayene edilecek (su ve gıda gibi) maddelerden alınan ve o madden ...
Patenta :
Geminin mevcut mürettebatının, taşıdığı yolcuların ve hareket lim ...
Pestisit :
Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zara ...
Rezervuar :
İçinde enfeksiyöz etkenin doğal bir şekilde yaşadığı ve varlığı, ...
Sağlık Kontrol Kartı :
Türk limanlarından yabancı limanlara giden ya da yabancı limandan ...
Sağlık Önlemi :
Bir hastalığın ya da kontaminasyonun yayılmasını önlemek üzere uy ...
Sağlık Vergisi :
Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk ...
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün limanlardaki sağlık b ...
Serbest Pratika :
Bir geminin, bir limana giriş, indirme veya bindirme, yük ve amba ...
Seyahat Sağlığı Hizmeti :
Yurt dışına giden vatandaşlarımıza, gidecekleri ülkelerde karşıla ...
Soğuk Zincir :
Bir aşının etkinliğini üretimden kişiye verilene kadar koruyan ve ...
Sterilizasyon :
Fiziksel (sıcaklık, ses, ışık, filtrasyon, vb.) veya kimyasal yol ...
sürveyans :
Verilerin, halk sağlığı amaçları için sistematik ve sürekli bir ş ...
Şahit Numune :
Numunenin alındığı parti ve kitleden, numune ile birlikte alınan, ...
Şüpheli :
Bir taraf devlet tarafından, halk sağlığı riskine maruz kaldığı v ...
Tağşiş :
Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ...
Taklit :
Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini ...
Tecrit :
Hasta ya da kontamine olmuş kişilerin veya etkilenmiş yolcu eşyas ...
Tele Sağlık Hizmeti :
Seyir halindeki hava ve deniz araçlarından gelebilecek sağlık pro ...
Ticaret Gemisi :
Menfaat sağlamak kastıyla denizde kullanılan her tür gemidir.
Transit Gemi :
Yabancı bir ülkeden gelip Türk karasularını kullanan ancak Türk B ...
Transit Pratika :
Türk boğazlarından transit geçecek gemilere transit geçiş için ve ...
Turist Gemisi :
Turistik amaçla yolcu getiren, başkaca ticarî işlemlerde bulunmay ...
Türk Boğazları :
İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden gemileri ...
Uçak :
Havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara, deniz ve/veya kara v ...
uğraklı geçiş yapan gemi :
Seferi Türk Boğazlarında bir liman, ya da iskeleye varmak ya da u ...
uğraksız geçen gemi :
Seyri Türk Boğazlarında bir liman, iskele ya da bir yere uğramama ...
uğraksız geçişi bozulan gemi :
Türk Boğazları'nda çatma, karaya oturma, başka bir deniz kazasına ...
uğraksız geçişini bozan gemi :
Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafından uğraksız geçişten vaz ...
Ulusal UST Odak Noktası :
Bir taraf devlet tarafından, Dünya Sağlık Örgütü UST (Uluslararas ...
Uluslararası Aşı Belgesi :
Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre bağışıklamanın kayıt edildiği u ...
Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu :
Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre; (i) Bir hastalığın, uluslarara ...
Uluslararası Sağlık Tüzüğü :
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk olarak 1969 yılında yayımlanan ...
Uluslararası Sefer :
(1) Bir taşıt için, birden çok devletin ülkelerindeki giriş nokta ...
Vektör :
Halk sağlığı riski oluşturan bir enfeksiyöz etkenini doğal olarak ...
Yat Kayıt Belgesi (Transit Log) :
Türk Bayraklı yatlar ile, yabancı limanlardan gelen veya Türkiye' ...
Yıllık Gemi Sağlık Belgesi :
Türk limanları arasında seyreden, kabotaj hakkına sahip ikiyüzell ...
Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı :
Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip ikiyüzel ...
yolcu :
Kaptan, gemiadamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer ki ...
Yolcu Eşyası :
Bir yolcunun şahsi eşyası anlamındadır.
Yük :
Bir taşıt ile veya konteyner içinde taşınan mallardır.
Zoonotik Olay :
İnsanların hayvan kaynağına maruz kalmasının bir sonucu olarak in ...
Zoonoz :
Doğal koşullarda omurgalı hayvanlardan insanlara geçebilecek bir ...