eng

Veteriner Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
°Bx :
Bakınız: Briks
°T :
Bakınız: Thorner
0D :
Bakınız: Dornic
1,25-dihidroksikolekalsiferol :
Bakınız: Kalsitriol
1,5-pentandiamin :
Bakınız: Kadaverin
2,3 bifosfogliserat :
2,3 difosfogliserat
2,3 BPG :
2,3 difosfogliserat
2,3-difosfogliserat :
Alyuvarlarda çok miktarda bulunan, hemoglobinle dönüşümlü bir biç ...
2,3-DPG :
Bakınız: 2,3-difosfogliserat
2,3-pentandiyon :
Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.
2,4-dinitrofenol :
Mitokondrilerde elektron taşıma zincirini etkilemeksizin ATP üret ...
21-hidroksilaz enzim yetersizliği :
Doğuştan ve kalıtsal olarak 21 hidroksilaz enziminin kısmi yeters ...
2-aminoetanesulfonik asit :
Bakınız: Taurin
2-aminoetanol :
Bakınız: Etanolamin
2x2 tablo :
Bakınız: Dört gözlü tablo
3,4-dihidroksifeniletilamin :
Bakınız: Dopamin
4-aminopiridin :
Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin v ...
5-hidroksitriptamin :
Bakınız: Serotonin
5-HT :
Bakınız: Serotonin
6-deoksi galaktoz :
Bakınız: Fukoz
6-merkaptopürin :
Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üre ...
7 alfa-hidroksilaz :
Karaciğerde kolesterolden hidroksilasyonla safra asitleri üretimi ...
7-dehidrokolesterol :
Deride mor ötesi ışınlarının etkisiyle D3 vitaminine dönüşen D3 v ...
A bandı :
Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın ...
A DNA :
DNA çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zinci ...
a hücresi :
(Anatomi) Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde buluna ...
A provitamini :
Bakınız: Karoten
A vitamini :
Kediler dışındaki hayvanlarda beta karotenden sentezlenebilen, ya ...
A vitamini eksikliği :
Alınan gıdalarda yeteri miktarda beta-karoten ve A vitamininin ek ...
A vitamini tamamlayıcısı :
Kilogramında en az 4.400.000 IU A vitamini içeren bir yem katkı m ...
A vitamini yağı :
A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki k ...
A0 :
Bakınız: Angstrom
abaksiyal :
(Anatomi) Eksenden uzak, eksen dışı.
abamektin :
Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda e ...
Abaza peyniri :
Çoğunlukla Sakarya, Sinop ve Bursa yöresinde üretilen, telemesi f ...
Abdomen :
Bakınız: Karın
abdominal ağrı :
Bakınız: Karın ağrısı
abdominal gerginlik :
Bakınız: Karın gerginliği
abdominal ovaryektomi :
Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.
abdominal palpasyon :
Bakınız: karın bölgesinin elle muayenesi
abdominal radyografi :
Karın bölgesinin radyografisi.
abdominal solunum :
Bakınız: Karın solunumu
abdominalis :
(Anatomi) Karınla ilgili, karna ait olan
abdominoskopi :
Karın boşluğundaki organların laparoskop yardımıyla görülerek mua ...
abduksiyo :
(Anatomi) Vücut orta çizgisinden uzaklaştırma
abduksiyon :
Bakınız: abduksiyo
abduktor :
(Anatomi) Uzaklaştırıcı, abduksiyo yaptırıcı.
abdusens :
Bakınız: Uzaklaştırıcı
Aberden Angus sığırı :
Bakınız: Angus sığırı
aberrans :
(Anatomi) Yolunu şaşıran, normal tipten ayrı.
aberrant :
(Anatomi) Normal gidişinden ayrılma, sapma.
aberrasyon :
Bakınız: Sapma
abetalipoproteinemi :
1. Lipoprotein üretiminin bozulması, yağın ve yağda eriyen vitami ...
abiyogenez :
Canlıların kendiliğinden cansızlardan oluştuğunu ileri süren teor ...
abiyoloji :
İnorganik veya cansız maddelerle yapılan çalışmalar.
abiyotik :
Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler.
abiyotrofi :
Belli organ ve dokuların, özellikle sinir sisteminin doğum sonras ...
abiyoz :
Bakınız: Cansız
ablasyo :
Bakınız: ablasyon
ablasyon :
1. Tümör hücrelerinin üreme yeteneğini artıran yani tümörün bağım ...
ablatif tedavi :
Tümörün büyümesiyle ilişkili hormonların fizyolojik kaynaklarını ...
ablefari :
Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron.
ablefaron :
Bakınız: Ablefari
abnormal :
Bakınız: Anormal
abnöral :
(Anatomi) Merkezî sinir sistemi dışında, merkezî sinir sisteminde ...
abomazal refluks sendromu :
Bakınız: şirden sıvısı geri akış sendromu
abomazitis :
Bakınız: Şirden yangısı
abomazopeksi :
Şirdenin sağa veya sola yer değiştirmelerinde, şirdenin normal ko ...
abomazum :
Bakınız: Şirden
abomazum deplasmanı :
Bakınız: şirdenin yer değiştirmesi
abomazum dilatasyonu :
Bakınız: Şirden genişlemesi
abomazum geçişinin işlevsel tıkanıklığı :
Bakınız: Hoflund sendromu
abomazum geçişinin mekanik tıkanıklığı :
Bakınız: şirden geçişinin mekanik tıkanıklığı
abomazum genişlemesi :
Bakınız: Şirden genişlemesi
abomazum timpanisi :
Bakınız: Şirden şişkinliği
abomazum torsiyonu :
Bakınız: Şirden dönmesi
abomazum ülseri :
Bakınız: Şirden ülseri
abomazum yangısı :
Bakınız: Şirden yangısı
abomazumda kum toplanması :
Bakınız: şirdende kum toplanması
abomazumun gıdasal dolgunluğu :
Bakınız: şirdenin gıdasal dolgunluğu
aboral :
Bakınız: Ağızdan Uzak
aborsiyon :
Bakınız: Yavru atma
abort :
Bakınız: Yavru atma
abortif :
1. Yavru atmayı etkileyen, yavru atmayı uyaran bir ilaç. 2. Tam o ...
abortif enfeksiyon :
1. Eksik enfeksiyon. 2. Yavru atmaya neden olan enfeksiyon.
abortif tedavi :
Peuropneumonia contagiosa equorum'lu atların hemen neosalvarsan e ...
abortif transdüksiyon :
Fajlar tarafından konakçı DNA'sından alınan ve bazı özel karakter ...
Abortus :
Bakınız: Yavru atma
abortus immaturus :
Bakınız: Yavru atma
abrahi :
Bakınız: Ön ameli
abrahisefali :
Baş ve kolların doğuştan bulunmaması.
Abrak sığırı :
Fransa'dan köken alan, vücudu derin ve kaslı, rengi geyik rengind ...
abraş :
Atlarda burun ucunda görülen beyazlık.
abrazyon :
1. Mekanik nedenlerle, epidermisin kaybı sonucu oluşan, deri ve m ...
Absidiatürleri :
Çürümüş bitkisel materyalde çoğalmak suretiyle insan, sığır ve la ...
absolüt :
Bakınız: Mutlak
absolüt alkol :
Bakınız: Mutlak alkol
absolüt asamiyet :
Bakınız: Mutlak matite
absolüt kalp yetmezliği :
Bakınız: mutlak kalp yetmezliği
absolüt respiratorik yetmezlik :
Bakınız: mutlak solunum yetmezliği