eng

Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Kaynak Kodlu yazılım :
Kaynak kodu tüm potansiyel kullanıcılara açık olan, genel kullanı ...
açık-kutu testi :
beyaz-kutu testi.
Aksiyon kelimesi güdümlü test :
Test girdilerini içeren dosyada sadece test verilerinin ve beklen ...
Aksiyon(IDEAL) :
İDEAL Model içindeki fazlardan iyileştirme noktalarının belirlend ...
Aktör :
Test edilmekte olan sistemle etkileşim halinde olan kullanıcı vey ...
alan :
geçerli girdi ve/veya çıktıların seçilebildiği küme.
alan analizi :
Çoklu değişkenlerin birlikte test edilebileceği veya edilmesi ger ...
Alfa Testi :
Potansiyel kullanıcı/müşteri veya bağımsız test ekibi tarafından ...
Algoritma Testi :
Dal Testi [TMap]
alım testi :
Bileşen veya sistemin detaylı ve ileri seviye testlere hazır olup ...
alt seviye test senaryosu :
Girdiler ve beklenen sonuç için somut değerleri olan test senaryo ...
altyol :
Bir bileşen içindeki çalıştırılabilir komutlar dizisi.
Amaç Soru Metriği :
Yazılım geliştirme sürecinde ölçümleme için kullanılan üç-seviye ...
anahtar performans göstergesi :
Bakınız: Performans Göstergesi
Analitik Test :
Sistematik analize dayalı olan testlerdir. Örneğin ürün riskleri ...
anlaşılabilirlilik :
Kullanıcının, yazılımın kendisi için kullanışlı olup olmadığını, ...
anomali :
Gereksinimden, tasarımdan, kullanıcı dokümanından, standartlardan ...
API (Uygulama Programlama Arayüzü) Testi :
Farklı süreçler, programlar ve/veya sistemler arası iletişime ola ...
Arabellek :
Veri transferi veya kullanımında, verileri geçici olarak; veri ak ...
Arabellek Aşımı :
Sabit büyüklükteki arabellek alanının dışında veri kaydetmeye çal ...
arayüz testi :
Bileşenler veya sistemler arasındaki arayüzlerin testleriyle ilgi ...
arıza :
Bileşen veya sistemin, beklenen teslim, servis veya sonuçtan sapm ...
arıza durumu :
Bir arızanın fiziksel veya fonksiyonel göstergesidir. Örneğin, ar ...
Arıza durumu testi :
Sistemde kontrollü bir şekilde arıza oluşturarak yapılan test. Bi ...
Arıza Durumu ve Etki Analizi (AD E A) :
Riskleri belirlemek, olası arıza durumlarını analiz etmek ve bunl ...
Arıza Durumu, Etki ve Kritiklik Analizi (ADEKA) :
ADEA'nın daha gelişmiş hali. ADEA'ya ek olarak, arıza durumlarını ...
arıza oranı :
Arıza sayısının belirli bir ölçü birimine göre oranlanması. Örn: ...
Arızalar Arasında geçen Ortalama Süre :
Bir sistemin arızaları arasında geçen ortlama zaman. Güvenilirlik ...
Arka-Arkaya Test Etme :
Bir bileşenin veya sistemin iki veya daha fazla varyansının aynı ...
artımlı geliştirme modeli :
Projenin aşamalara bölündüğü ve proje gereksinimlerine göre gerçe ...
artımlı test etme :
Bu testte, tek tek ya da birden fazla bileşen veya sistem entegre ...
Artkoşul :
Testin veya test prosedürünün koşturulmasından sonra ortaya çıkma ...
ASM :
Bakınız: Amaç Soru Metriği
Aşağıdan-yukarıya test etme :
Entegrasyon testinde en düşük seviyedeki bileşenlerin ilk olarak ...
Atomik koşul :
Parçalara bölünemeyen durum. Örneğin 'VE', 'VEYA', 'DIŞLAMALI VEY ...
Ayrıştırma (izolasyon) testi :
Bileşenlerin tek başına etraftaki bileşenlerden ayrıştırılmış ola ...
bağımlı davranış :
Bir başka kişiye duygusal ve fiziksel olarak aşırı bağlılık durum ...
bağlantı testi :
Bakınız: bileşen entegrasyon testi
bakım :
Hataların giderilmesi, performansın arttırılması, yazılımın nitel ...
bakım testi :
İşletimde olan bir sisteme yapılan değişiklerin veya değişmiş bir ...
balık kılçığı diyagramı :
Bakınız: neden-sonuç diyagramı
basamaklı gösterim :
Süreçlerin olgunluk seviyesini belirleyen hedeflerin gösterildiği ...
baş değerlendirmen :
Bir değerlendirme sürecinin başındaki kişi. CMMi ve TMMi gibi res ...
Başarılı :
Gerçekleşen sonuç beklenen sonuca eşitse test başarılı sayılır
Başarılı/Başarısız kriteri :
Bir test öğesinin (fonksiyon) veya özelliğin başarılı veya başarı ...
Başarısız :
Eğer birtestin gerçekleşen sonucu beklenen sonucu ile örtüşmez is ...
başlatma (İDEAL) :
Organizasyonel iyileştirme için kullanılan İDEAL modelinde yer al ...
başlatma belgesi :
Bakınız: test başlatma belgesi
beklenen çıktı :
Bakınız: beklenen sonuç
beklenen sonuç :
Gereksinimlere göre bileşenin veya sistemin tahmin edilen davranı ...
belirli girdi :
Spesifikasyon kullanılarak sonucu tahmin edilebilecek girdi.
bellek sızıntısı :
Bir programdaki dinamik bellek kullanma mantığındaki hataya istin ...
Beta Testi :
Potansiyel ve/veya varolan, harici konumda bulup, geliştiricilere ...
betik dili :
Koşturulabilirtest komutlarını kodlamaya yarayan programlama dili ...
betikleştirilmiş test :
Hazırlanmış test senaryolarının sıralı komutlar halinde koşturulm ...
beyaz kutu test tasarım tekniği :
Bir sistemin veya bir bileşenin iç yapısının analizini baz alan t ...
beyaz kutu test tekniği :
Bakınız: beyaz kutu test tasarım tekniği
Beyaz kutu testi :
Bir sistemin veya bir bileşenin iç yapısının analizine bağlı olar ...
Big-Bang Testi :
Yazılım öğelerinin, donanım öğelerinin veya her ikisinin aynı and ...
bileşen :
Tek başına test edilebilen en küçük yazılım öğesi
bileşen entegrasyon testi :
Entegre bileşenlerin arayüzlerinde ve etkileşimlerindeki hataları ...
bileşen özelliği :
Bileşenin fonksiyonel ve/veya fonksiyonel olmayan özelliklerinin ...
bileşen testi :
Bileşenlerinin tek başına test edilmesi [IEEE 610 sonrası]
bileşik koşul :
iki ya da daha fazla tekil koşulun bir mantıksal öğe (VE, VEYA, D ...
bir arada varolma :
Bir yazılımın başka bağımsız yazılımlar ile birlikte ortak kaynak ...
birim :
Bakınız: bileşen
birim testi :
Bakınız: bileşen testi
birim testi çerçevesi :
Birim veya bileşen testi için ortam sağlayan bir yazılım aracı. B ...
birlikte çalışabilirlik :
Yazılımın bir veya daha fazla bileşen veya sistem ile etkileşimde ...
Bloke Test Senaryosu :
Koşturulması için gerekli olan önkoşullar yerine getirilmediği iç ...
büyük ölçekte entegrasyon testi :
Bakınız: sistem entegrasyon testi
cam kutu testi :
Bakınız: Beyaz kutu testi
CASE :
Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği kısaltması. (Acronym for ...
CAST :
Bilgisayar Destekli Yazılım Testi kısaltması. Ayrıca test otomasy ...
Chovv kapsam metrikleri :
N-anahtar kapsamı [Chovv].
CMMI :
Entegre Yetenek Olgunluk Modeli kısaltması. (Capability Maturity ...
COTS :
Ticari kullanıma hazır yazılım. paket yazılım
CTP :
Bakınız: Kritik test süreçleri
çağrı grafiği :
Bir programın program parçacıkları arası birbirlerini çağırma ili ...
çek/oynat aracı :
Bakınız: Kaydet/oynat aracı
Çekicilik :
Yazılım ürününün kullanıcının ilgisini çekme yeteneği.[ISO 9126] ...
Çevi k Test :
Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinin test ayağı. Aşırı prog ...
Çevik Manifesto :
Çevik yazılım geliştirmenin temellerini oluşturan değerler listes ...
Çevik Yazılım Geliştirme :
Gereksinimlerin ve çözümlerin insiyatif alabilen farklı takımlar ...
çıkış kriteri :
Bir sürecin resmi olarak tamamlanmasına izin vermek için paydaşla ...
çıkış noktası :
Sürecin sonlanacağı bir noktayı tanımlayan çalıştırılabilir bir k ...
çıktı :
Bileşen tarafından yazılmış (bileşen içerisinde veya dışarıda tut ...
çıktı alanı :
Geçerli çıktı değerlerinin seçilebildiği küme. Ayrıca alan
Çıktı değeri :
Çıktı örneği. çıktı.
Çoklu Koşul :
Bakınız: bileşik koşul
Çoklu koşul kapsama :
Bir test senaryo grubunun çalıştırdığı bir komutun içerisinde bul ...
Çoklu koşul testi :
Test senaryolarının tek bir komut içindeki tekil koşul kombinasyo ...
Çözümlenebilirlik :
Yazılım ürünündeki eksikliklere veya hata nedenlerine ya da değiş ...
Çözümleyici :
Bakınız: statik çözümleyici
Dal :
Case, jump, go to, if-then-else gibi karar öğeleriyle iki veya da ...
Dal Kapsamı :
Koşturulan testlerin dalları kapsama yüzdesi. Testlerde %100 dal ...
Dal Koşulu :
Bakınız: koşul