eng

TDK İktisat Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
1 Temmuz bankacılığı :
Bakınız: Temmuz Bankacılığı
10 Ağustos Kararları :
Bakınız: 9-10 Ağustos 1970 İstikrar Kararları
100 nolu Eşit Ücret Sözleşmesi :
Bakınız: Eşit Ücret Sözleşmesi
100 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Eşit Ücret Sözleşmesi
105 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi
105 nolu Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi :
Bakınız: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi
111 nolu Ayrımcılık Sözleşmesi :
Bakınız: Ayrımcılık Sözleşmesi
111 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Ayrımcılık Sözleşmesi
138 nolu Asgari Yaş Sözleşmesi :
Bakınız: Asgari Yaş Sözleşmesi
138 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Asgari Yaş Sözleşmesi
182 nolu Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi :
Bakınız: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi
182 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi
1929 bunalımı :
Bakınız: büyük bunalım
29 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
29 nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi :
Bakınız: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
32 Sayılı Karar :
Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketler ...
5 Nisan İstikrar Kararları :
Bakınız: 5 Nisan Kararları
5 Nisan Kararları :
Yüksek oranlı süreğen enflasyonu düşürmek ve iktisadi istikrarı s ...
500 nolu broşür :
Bakınız: 500 sayılı broşür
500 sayılı broşür :
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından akreditiflerle ilgili ulu ...
522 nolu broşür :
Bakınız: 522 sayılı broşür
522 sayılı broşür :
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından tahsil belgeleri ile ilgi ...
5K kuralı :
Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ...
87 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sö ...
87 nolu Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi :
Bakınız: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sö ...
98 nolu ILO Sözleşmesi :
Bakınız: Örgütlenme Ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi
98 nolu Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi :
Bakınız: Örgütlenme Ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi
A cetveli :
Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider ...
A grubu hisse senedi :
Şirkete sonradan ortak olanlardan farklı olarak, şirketin ilk kur ...
A tipi antrepo :
Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı g ...
A tipi bono :
Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tip ...
A tipi fon :
Bakınız: A tipi yatırım fonu
A tipi yatırım fonu ortaklığı :
Bakınız: A tipi yatırım fonu
A yetki belgesi :
Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya fi ...
AADFI :
Bakınız: Afrika Kalkınma Bankaları Birliği
AAET :
Bakınız: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
ab :
Latince ...den, ...dan anlamına gelen ön ek.
AB - Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi :
AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan, Ankara Anlaşması v ...
AB Yeniden Yapılandırma, Kalkınma ve İstikrar Yardım Programı :
Avrupa Birliğinde Güney Doğu Avrupa ülkelerinin iktisadi istikrar ...
ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması :
ABD ile Kanada arasında sanayi malları ticaretini konu eden ve se ...
Abs :
Bakınız: Analitik Bütçe Sınıflandırması
absorbe etme :
Bakınız: soğurma
Abu Dabi Gelişme Fonu :
Bakınız: Abu Dabi Kalkınma Fonu
Abu Dabi Kalkınma Fonu :
Başlangıçta, yalnızca Arap ülkelerine kredi açma, garanti sağlama ...
acente :
Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir ye ...
acil ihtiyaç kredisi :
Bakınız: artı para
ACP ülkeleri :
Bakınız: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri
acyo :
1. Değer farklılığı. 2. Bankaların bankacılık işlemleri nedeniyle ...
acyo faiz kuramı :
Faizi, kişilerin paraya bugün verdikleri değer ile gelecekte biçt ...
acyotaj :
Kazanç sağlamak amacıyla ticari ahlaka aykırı veya yasa dışı işle ...
acze düşme :
Bakınız: borçları ödeyememezlik
acze düşmek :
Bakınız: borçları ödeyememezlik
açığa dayalı harcama :
Bakınız: açık harcama
açığa imza :
Bir mali belgenin, koşulları tamamen veya kısmen sonradan yazılma ...
açığa satış :
Bakınız: yoktan satış
Açık :
Bakınız: net
açık artırma :
Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en y ...
açık atölye :
İşlendirmek için sendika üyeliğinin ön koşul olmadığı, diğer bir ...
açık atölye sistemi :
İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olmadığı siste ...
açık bono :
Tutarı ve hamili belirtilmeden sadece açığa imza ile düzenlenmiş ...
açık bütçe politikası :
Bilinçli olarak bütçe açığı verilmesi politikası.
açık ciro :
Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan yalnızca arkası imzalanarak ...
açık çek :
Borçlunun alacaklıya sonsuz güven duyduğu durumlarda ödenecek mik ...
açık ekonomi :
İktisadi etkinliklerin, dış dünya gelir ve giderlerini kapsayacak ...
açık eksiltme :
Sözlü teklif yöntemiyle gerçekleştirilen eksiltme. krş. kapalı ek ...
açık emir :
Borsa oyuncusu tarafından geçerlilik süresi belirtilmeden verilen ...
açık fatura :
Karşılığının ödenmediği üst kısmında yer alan kaşe ve imza ile gö ...
açık finansman :
Bütçe açığının Merkez Bankası kaynakları kullanılarak kapatılması ...
açık harcama :
Toplam talebi arttırarak deflasyonist gediği kapatmaya yönelik ha ...
açık hesap :
Mal ticaretinde satıcı ile alıcı arasında güven esasına dayalı bi ...
açık ihale usulü :
İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri ...
açık işsizlik :
Geçerli ücret düzeyinde, çalışma isteği ve gücünde olduğu halde k ...
açık kabul :
Tutarı veya süresi belirtilmemiş bir poliçenin lehtar tarafından ...
açık kapı politikası :
Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası.
açık kapı siyaseti :
Bakınız: açık kapı politikası
açık keşide :
Üzerinde bulunması zorunlu bazı unsurlara ilişkin bilgiler yazılm ...
açık kredi :
1. bk. karşılıksız kredi 2. (open credit) Cari hesaplarda bankala ...
açık maliyet :
İşletmelerin mal ve faktör piyasalarından satın aldıkları aramall ...
açık pazar :
Uluslararası alım satım işlemlerinde gümrük vergileri, kota gibi ...
Açık Piyasa İşlemleri :
Merkez bankasının piyasadaki para sunumunu genişletmek veya daral ...
açık poliçe :
Gönderilecek malın çok ve çeşitli olduğu durumlarda eksik bilgile ...
açık teklif usulü :
Bakınız: açık teklif yöntemi
açık teklif yöntemi :
Satın alınacak malın ya da hizmetin tahmin edilen bedeli, bütçe k ...
açık uçlu finansal kiralama :
Bakınız: açık uçlu kiralama
açık uçlu fon :
Yeni hisse senedi çıkarılıp halka arz edildikçe sermayesi değişen ...
açık uçlu kiralama :
Sözleşmede belirlenen koşullara uyulması hâlinde kiralama dönemi ...
açık uçlu yatırım ortaklığı :
Açık uçlu fon etkinliğinde bulunan yatırım ortaklığı.
açıklanan değişken :
Bakınız: bağımlı değişken
açıklanmış tercihler kuramı :
Tüketici dengesi çözümlemesinde, farklı gelir - fiyat seçenekleri ...
açıklayıcı değişken :
Bakınız: bağımsız değişken
açılan cobweb :
Bakınız: açılan örümcekağı
açılan örümcekağı :
Tarım ürünleri piyasalarında dönemden döneme artan fiyat dalgalan ...
açılış bilânçosu :
Yeni bir firmanın etkinliğe başlamadan hemen önceki ya da etkinli ...
açılış fiyatı :
Her türlü alım satımın yapıldığı piyasada işlemin yapıldığı ilk f ...
açılış fiyatıyla emir :
Borsada ilk seansın başında kaydedilen fiyat ile alım ya da satım ...
açlık sınırı :
Gıda yoksulluğu konumundakilerin gelir düzeyi. Türkiye'de açlık s ...
ad valorem gümrük vergisi :
Bakınız: değer esaslı tarife
ad valorem sübvansiyon :
Bakınız: değer esaslı sübvansiyon
ad valorem tarife :
Bakınız: değer esaslı tarife
ad valorem vergi :
Bakınız: değer esaslı vergi