eng

Jimnastik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık (gergin) atlama :
Atlama araçları üzerinden, bacakları kollar dışında iki yana gerg ...
açık duruş :
Vücudun, gergin ve yana açık bacaklarla ayakta bulunduğu durum.
açılı duruş :
Topuklar bitişik, ayak uçları bir ayak genişliğinde açık duruş.
açılma :
Bir grupta, sıraların cimnastik alıştırmaları için dağınık düzene ...
adım :
Ayakta temel duruştan, bir ayağın, türlü yönlerde iki ayak boyu k ...
adım duruşu :
Vücudun, öne adım alarak ayakta bulunduğu durum.
adımlı sıçrama :
Çift ayakla sıçrayıp havada bir bacağı öne, ötekini geriye açarak ...
adi adım :
Adımda beraberlik gerektirmeyen ve grupça yapılan yürüyüş türü.
ağızdan soluk alma :
Soluğu ağız yoluyla alma.
ağızdan soluk verme :
Soluğu ağız yoluyla verme.
aksak döğüşü :
İki kişinin tek ayak üstünde, kollar göğüste kavuşuk durumda birb ...
alan cimnastiği :
Açık havada yapılan cimnastik alıştırmaları.
alıştırma :
Vücudun, biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması.
alt bacak (baldır) :
Bacağın , diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt bölümü.
altın beşik :
Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kişinin, öteki eller ...
amaçlı cimnastik :
Vücudun başarı gücünü, pratik yaşamımızın gereklerine uygun olara ...
anlatım cimnastiği :
Müzik ve ritim yardımıyla yapılan, itici gücünü duygusal yaşantıd ...
Ara :
Toplu cimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanl ...
araçlı alıştırmalar :
Araçla ya da araç üzerinde uygulanan alıştırmalar.
araçlı cimnastik :
Cimnastiğin araçta uygulanan bir türü.
araçsız alıştırmalar :
Hiç bir araç kullanmaksızın uygulanan alıştırmalar.
araçta denge alıştırmaları :
Dayanak yüzeyi sınırlı ve yerden yüksek araçlarda yapılan denge.
araçtan atlamalar :
Atlamanın, koyun, kasa, beygir, masa gibi engeller üzerinden uygu ...
aralık :
Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ...
arap parendesi :
Bkz. burgulu dayanmalı aşma
Arka :
Vücudun ortasından geçen çizginin sırt tarafında gösterdiği yön v ...
arkadan asılma :
Sırtın araca dönük tutulduğu asılma durumu.
arkaya adım :
Ayakta temel duruştan arkaya doğru atılan adım.
arkaya takla :
Vücudun, öne yumulu omurga ile arkaya yuvarlanması.
asılı hız almalı ilerleme :
Asılmada, hız alarak sallanırken, ellerle birbiri ardınca öne-ark ...
asılı sallanma :
Asılmada, hız alarak vücudun türlü yönlere sallanması.
asılı sarkaçlı ilerleme :
Asılmada, hız alarak iki yana sallanırken, birbiri ardı sıra elle ...
asılı sıçramalı ilerleme :
Asılmada, çift kolla hız alarak yer değiştirme.
asılı takla (öne, arkaya) :
Asılma araçlarında, vücudun, genişliğine ekseni üzerinde tam bir ...
asılma :
Vücud ağırlığının, kollar, bacaklar ya da bir başka vücut bölümün ...
asılma-dayanma araçları :
Üzerinde asılma ve dayanma alıştırmaları yapılan yatay demir, koş ...
aşağı atlama :
Bkz. derine atlama
aşağıda tutuş :
Kolların kendi ağırlığıyla omuzlardan aşağı sarkık bulunduğu duru ...
atılım duruşu :
Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşu tür ...
atılım yürüyüşü :
Geniş adımla ve ağırlığı öndeki bükük diz üzerine vererek yürüme.
atılımda gövdeyi yana bükme :
Öne atılım duruşunda, gövdeyi önden arkaya eksende iki yana (sağa ...
atlama :
Vücudun, sıçrama gücü ile bulunduğu dayanak yüzeyinden koparak ay ...
atlama araçları :
Üzerinden türlü aşma ve atlamalar yapılan, koyun, kasa, masa v. b ...
atlama ipi (sıçrama ipi) :
2.80 m. uzunluğunda tutamaklı ipten alıştırma aracı.
atlı karınca :
Ellerini karşılıklı birbirlerinin enselerinde kenetleyen iki kişi ...
ayağa eğik cephe :
Ellerin, ayaklardan daha yüksek bir düzeyde dayalı bulunduğu eğik ...
Ayak :
Bacakların, bilekten sonraki bölümü.
ayak bileği çalışması :
Ayak bileğinin güçlenmesini sağlayan ve bacağın sıçrama yeteneğin ...
ayak çevirme :
Ayağı, bilek oynağında ve bileşik eksende dairesel çevirme.
ayak ucu :
Ayak parmak uçlarının oluşturduğu dar dayanak yüzeyi.
ayak uçlarında koşma :
Vücudun ağırlığını ayak uçlarına verip bu dar dayanak yüzeyinde y ...
ayak uçlarında yürüyüş :
Vücudun ağırlığını salt ayak uçlarına vererek bu dar dayanak yüze ...
ayakta duruş :
Vücudun, ayaklar üzerinde dayalı ve devinime hazır olduğu başlama ...
ayakta gövdeyi yana bükme :
Gövdeyi, ayakta duruşta önden arkaya ekseni üzerinde iki yana (so ...
ayakta terazi (planör) :
Vücudun, tek ayak (bacak) üstünde, yüz yere dönük yatay ve gergin ...
ayakta ters terazi :
Vücudun, tek ayak (bacak) üstünde sırt yere dönük biçimde yatay v ...
ayaktan asılma :
Asılma araçlarında, yalnız ayakları takarak asılı kalma.
ayaktan kipe :
Ayakta duruştan, gövdeyi öne bükerek devrilirken alınan hızla yap ...
ayı yürüyüşü :
Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme.
bacak :
Vücudun , yer değiştirme olanağını sağlayan, kasıktan tabana kada ...
bacak alıştırmaları :
Bacak kas ve eklemlerini çalıştıran ve geliştiren alıştırmalar.
bacak çevirme :
Bacağa, uyluk ekleminin verdiği olanak oranında bileşik eksende d ...
bacak kaldırma :
Bacağı, uyluk ekleminde öne, arkaya, geriye, yukarı kaldırma.
bacaklar kapalı duruş :
Vücudun, bacaklar bitişik ayakta bulunduğu durum.
bacakları germe :
Değişik duruşlarda bacakları dizden germe.
bacaktan asılma :
Asılma araçlarında, bacakları kenetleyerek asılı kalma.
bağdaş :
Vücudun, dik gövde ve çaprazlanmış bacaklarla, kabalar ve uylukla ...
bank duruşu :
Bkz. el-dizüstü duruşu
Baş :
Beyni ve duyu organlarını taşıyan vücut parçası.
baş alıştırmaları :
Başa uygulanan bükme, döndürme ya da çevirme türünden alıştırmala ...
baş çevirme :
Başa boyun omurlarının verdiği olanak oranında bileşik eksende (ö ...
baş kipesi :
El-başüstü duruştan devrik yatışa geçerken bacakların havayı, ell ...
baş yüksekliği :
Ayarlanabilen cimnastik araçlarında, baş doğrultusunda yükseklik ...
başa eğik cephe :
Ellerin ayaklardan daha alçak bir düzeyde dayalı bulunduğu eğik c ...
başaşağı asılma :
Bir araçta, gergin ya da kalçadan bükük vücutla başaşağı asılma.
baş-diz köprüsü :
Vücudun, sırt yere dönük olarak baş ve dizler üstünde dayalı ve g ...
başlama duruşları :
Bkz. temel duruşlar
başlama duruşu (çıkış) :
Alıştırmanın türüne göre vücut bölümlerinin aldığı ilk hazırlık d ...
başta tutuş :
Kolların, eller baş üstünde karşılaşmak üzere dirseklerden bükülü ...
baştan aşırma :
Bükük adım duruşunda ellerini önde kenetleyen birinin, karşısında ...
bayrak duruşu :
Yatay parmaklıkta, yan yukarıda tutuşla vücudun, bir yan yüzü ile ...
Beceri :
Vücudun yapılması güç alıştırmalara yatkın olma durumu.
beceri alıştırmaları :
Kas ve sinirlerin işbirliğiyle başarılan ve yerde takladan havada ...
beden eğitimi :
Oyun, cimnastik ve spor gibi eğitici bütün vücut alıştırmalarını ...
benzetme alıştırmaları :
Özellikle çocuklardaki tasarım ve imgeleme gücü dolayısıyla onlar ...
beşik :
Yüzüstü yatışta, geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayara ...
Beygir :
Kaba çizgileriyle beygire benzeyen, 1.75 m. uzunlukta ve 34 cm. g ...
beygirden atlama :
Bu adı taşıyan atlama aracının üzerinden türlü biçimlerde aşma.
birerle kol (dizi) :
Toplu cimnastiklerde, bir kol boyu birbiri ardı sıra derinliğine ...
bisiklet devinimi :
Asılmada, sırtüstü yatışta ya da mum duruşunda, bacaklarla havada ...
bitişik duruş :
Topuklar ve ayak uçları bitişik olarak ayakta duruş.
boyun alıştırmaları :
Boyun omur ve kaslarının yardımıyla bu eklemlerde yapılan bükme, ...
bozuk duruş :
Vücudun, ağırlık etkisine karşı koyacak dengeli bir kas gücü tüke ...
burgulu dayanmalı aşma :
Yüz çıkış yönüne dönük olarak bitirilen yan perende.
burundan soluk alma :
Soluğu burun yolu ile alma.
burundan soluk verme :
Soluğu burun yolu ile verme.
bükme (öne-arkaya-yanlara) :
1. Germe karşıtı olan devinim. 2. Eklemleri saran kasların kısala ...
bükük adım duruşu :
Bükük dizle adım alma durumu.
bükük asılma :
Dirseklerden bükülü kollarla kendini çekerek asılma.
bükük cephe duruşu :
Vücudun, kalçada bir açı oluşturarak ellerde ve bütün tabanda yer ...