eng

Maden Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A^Let :
Kesme, biçme, sürtme, sıkıştırma, öğütme, çekme ve başka yollarla ...
Abataj :
1) Tabii konumundaki madenin, kazma, martopikör, —> dinamit, vb. ...
Abisal Fasiyes :
1) Derinliği 900 m’den fazla olan deniz diplerindeki çökeller. 2) ...
Absorplayıcı :
1) Elektrikte, yüksek gerilime karşı koruyucu olan araç. 2) Gökbi ...
absorpsiyon :
1) Absorb etme, emme yani su veya diğer sıvıların, katı malzemeni ...
Açı İstasyonu :
1) Konveyör veya havai hattın yön değiştirme yerindeki düzen. 2) ...
Açık Alev :
1) Ortamdaki grizuyu tutuşturabilen veya patlatabilen, yeterince ...
Açık Ayak İşletme Metodu :
1) Belli bir plan düşünülmeden, tahkimat yapılmadan arasıra çatal ...
Açık İşletme :
1) Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kit ...
Açık İşletme Metodu :
Yeryüzüne mostra vermiş veya nisbeten ince bir örtü tabakası ile ...
Açık Pozisyon :
Maden ticaretinde kullanılan ve ilerdeki bir pazar durumuna karşı ...
Açılım Yarması :
1) Bir açık işletmede, sıfır kotunun aşağısındaki bir basamağı aç ...
Adam Ay :
Belli bir işin projelendirilmesi sırasında personel ihtiyacının, ...
Adam Yolu :
Bir galeride insanların emniyetle yürümesini sağlayabilmek için b ...
Adese :
1) Kenar zonları ince, ortasına doğru kalınlaşan mercek şeklindek ...
Adnan Göksel Yöntemi :
Toz halindeki demir cevherinin sinterleme yerine, buharla sertleş ...
adsorpsiyon :
Gaz moleküllerinin veya erimiş maddelerin bir katı kütlenin yüzey ...
Adyabatik Kompresyon Isısı :
“Poisson” Kanununa göre taze havanın girdiği yerde uğradığı basın ...
Aerob :
1) Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ...
Aerodinamik :
Bir cisimle bu cismin içinde hareket ettiği hava veya gaz arasınd ...
Aerosiklon :
Santrifüj toz ayırıcı, —> Siklon.
Aerosol :
Gaz halindeki bir ortamda, genellikle de havada, çok küçük parçal ...
Aglomera :
1) Volkan bombaları ve lapillerin (küçük taneciklerin) gelişi güz ...
Aglomerasyon :
Küçük tanelerin bir arada kompakt hale getirilmesi işlemi.
ağaç :
Madenlerde tahkimat, kaplama ve birçok yardımcı işlerde kullanıla ...
Ağaç Direk :
Maden ocaklarında kullanılan, henüz maden ocağındaki kullanım içi ...
Ağaç Kasa :
İlerletimli uzun ayakta, taban yollarına paralel olarak tavanı tu ...
Ağaç Tahkimat :
1) Ahşap birimlerle kurulan tahkimat düzenini tümü. 2) Ağaç bağ. ...
Ağaç Tahnidi :
Maden ocaklarında kullanılan ahşah malzemenin, çabuk çürümesini ö ...
Ağaç Vidası :
Ağaç malzemeyi bağlamak için kullanılan konik gövdeli, havşe başl ...
Ağdalılık :
Akmazlık ya da viskozluk olarak da bilinir. Sıvı ya da gaz halind ...
Ağır Anfo :
Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karışt ...
Ağır Çamur :
Sondajlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bentonitli çamura ince ...
Ağır Mayi :
Sanayide ve laboratuvarda cevher veya kömürdeki yabancı maddeleri ...
Ağır Mayi İle Ayırma :
Cevher ve kömür hazırlamada çok yaygın olarak uygu-lanan, mineral ...
Ağır Ortam Siklonu :
DSM (Dense media) Siklonları.—> Hata faktörü (Ep değeri.)
Ağır Soda Külü :
Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişen—>Soda külü. Ağı ...
Ağırlık Saati :
Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzeri ...
Ağırlık Tiji :
Normal tijlerden daha kalın ve etli olan; takım dizisinde matkabı ...
Ağız :
1) Baca, kuyu vb. madencilik imalatının başlangıç kısmı. 2) Giriş ...
Ahşap :
1) —> Kereste. 2) Ağaç malzeme.
Aisi-Doe Yöntemi :
Ham demir ve çelik arasında bir yerde sıvı metal üretmeyi amaçlay ...
Ajur :
Maden işletmelerinde hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her ç ...
Ajüstör :
Ocaklarda su, havalandırma, basınçlı hava borularının takılıp sök ...
akaçlama :
1) Ocakta biriken suların boşaltılması. 2) Açık işletmelerde şev ...
Akım Şeması :
Madencilikte uygulanan zenginleştirme işlemlerinde, tuvönan girdi ...
Akışkan Yataklı Yakma Sistemi :
Toz halindeki katı yakıtların kolay bir de yakılabilmesi için gel ...
Akifer :
Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli (sutaşır) katman.
Akik :
üstü şeritli veya çeşitli renkli bir —> Kalsedon. Kayacın meydana ...
Akis Çivisi :
Mermer ocaklarında, mermer blokların sedimantasyon istikametinde ...
Akma Şeklinde Heyelan :
İçinde plastik fakat daha ince ve akıcı bir formasyon bulunan kit ...
Akort İşçilik :
1) Bir işçiye, birim üretim için, belirli bir ücretin ödenmesine ...
Akrosaj :
1) Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki man ...
Aktarılan Ortam :
öğütme işlemi yapan değirmenleri tanımlamada kullanılan bir kavra ...
Aktarma Noktası :
1) Bir nakliye bandından diğerine maden akışını sağlayan yer. 2) ...
Aktif Enerji :
İstenilen tür enerji elde edebilmek için tüketilen elektrik enerj ...
Akülü Lokomotif :
Hareket edebilmek için ihtiyacı olan elektrik enerjisini, ocak şe ...
Alangur :
Vinç ve varagellerde meylin başladığı kısım. Bu kısımdaki bükülmü ...
Alaşım :
Metalurjide birkaç metalin beraber eritilip birbirleriyle içten k ...
Albatr :
1) —> Oniks mermeri. 2) Su mermeri. —> Kaymaktaşı. —> Kalsit ALçA ...
Alev Kesici :
Emilen metanın dışarı atılması veya kullanılması sırasında oluşac ...
Alfred (Bernhard) Nobel :
(d. 21 Ekim 1833, Stokholm, İsveç-ö.10 Aralık 1896, San Remo, İta ...
Alın :
1) Ayak, taban veya galeri ( lağım, kılavuz, başaşağı, başyukarı ...
Alın Konveyörü :
Kazılan madenin ayak boyunca taşınmasını sağlayan konveyör.
Alın Mekanizasyonu :
Alında madenin çıkarılmasında gevşetme ve yükleme işleminin makin ...
Alında Tavan Basıncı :
İstihsal yerindeki alınmamış kömür damarı üzerinde tavan katmanla ...
Alındı Belgesi :
Maden hakkı için müracaatlarda ilgili dairece verilen ve üzerinde ...
alidat :
1) Bir ucu üzerinde dönebilen ve öteki ucu bölümler veya bir topo ...
Aliyman Yöntemi :
Heyelanlı sahada alınan izleme noktalarının , ilk konumlarına gör ...
Allotropi :
Kimyasal elementlerin farklı görünebilme özelliği. örneğin, fosfo ...
Allotropik Metal :
çeşitli kristal strüktürüne (yapısına) sahip olan metal. Misal ol ...
Alman Gümüşü :
Nikel, bakır ve çinkodan oluşan beyaz renkli; gümüşe benzer alaşı ...
Alokton Kömür Yatakları :
Nebat enkazlarının yetiştikleri yerlerden başka yerlere taşındıkt ...
Alpaks :
Mekanik direnci pek yüksek olmayan (18 kg/mm2), çok kolay bir dök ...
Alt :
Mermer madenciliğinde taşın imalatta oturduğu taraf. ALTBANT KONV ...
Alt Taban Yolu :
Uzun ayak üretim sisteminde, ayaktan gelen kömürü taşıyan bant ve ...
Alterasyon :
1) Yerkabuğunu teşkil eden (kayaçları) formasyonları oluşturan mi ...
Altın Ayarı :
Saf altını takılarda kullanabilmek için katılan gümüş ve bakırın ...
Altın Rafinasyonu :
Izabe sonucunda elde edilen ve bünyesinde % 90-95 Au bulunan ürün ...
Altın Suyu :
1) Altını ve platini çözündüren nitrik ve hidroklorik asitler kar ...
altimetre :
1) Hava basıncından yararlanarak çalışan, yükseklik ölçme cihazı. ...
Alümin :
1) Alüminyum oksidinden ibaret olan değerli bir taş. Alümin içind ...
Alümina :
1) öğütülmüş boksit cevherinin, sudkostik etkisi, yüksek sıcaklık ...
Alüminotermi :
Alüminyumun, yüksek sıcaklıklar elde etmek ve bazı metalleri hazı ...
Alüminyum Bronzu :
İçerisinde % 89-95 arasında bakır, % 5-11 aluminyum bulunan alumi ...
Alüminyum Taşı :
Bakınız: boksit
Alüminyum Tuncu :
% 4-15 arasında bir oranda alüminyum ve daha az miktarlarda başka ...
Alüminyumlama :
Demir gibi ucuz bir metali, ince bir alüminyum tabakası ile kapla ...
Alüval Cevher Yatakları :
Primer ve daha yaşlı cevher yataklarının mekanik etkiler altında ...
Alüviyon :
Genç jeolojik zaman içinde, sularla sürüklenerek bir yerde birikm ...
Amalgamasyon :
Altın ve gümüş ihtiva eden öğütülmüş cevherlerden civa yardımı il ...
Amazon Taşı :
1) Rengi sarı yeşilden mavi yeşile kadar değişen bir K- feldispat ...
Ambuaj :
1) Yangın barajı kapatıldıktan sonra barajın arkasına şlam veya s ...
Amele Birliği :
10 Eylül 1337 tarih 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amel ...
Amenajman :
1) Genel anlamda madencilikte, bir rezervin işletilmesi için gere ...
Ametist :
1) Bünyesindeki bazı iz elementler nedeniyle hafif mor renkte, kr ...
Amonyum Klorat :
Amonyaklı (NH4) kökü olan, yanıcı madde ile karıştırıldığı zaman ...
Amonyum Klorür Yöntemi :
Sentetik soda külü üretim yöntemlerinden biri. DUAL’da denilen ve ...
Amortisman :
1) İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan, eskiyen ve değerden ...
Ampul Camı :
İçine serum, aşı, ilaç gibi bozulmadan saklanması gereken ecza ma ...