eng

Gökbilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
aberasyon :
Bakınız: sapınç
acun :
Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren.
acunbilim :
Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim.
acundoğum :
Evrenin yaratılışını inceleyen bilim.
açık küme :
Dağınık olarak bir arada bulunan yıldızlar yığınağı. Ülker, Arıko ...
açıklık :
Irakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığı ...
açıklık oranı :
Optik araçlarda açıklığın odak uzaklığına oranı.
açılım :
Bakınız: bahar açısı
açısal çap :
Ay ve güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye b ...
açısal hız :
Devinen bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının ...
açısal ivme :
Açısal hızın birim zamanda değişim niceliği.
açısal uzaklık :
İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.
adhara (cma) :
Büyükköpek'in e yıldızı.
ağ tayfı :
Optik ağlardan elde edilen tayf.
ağ, optik ağ :
Beyaz ışığı renklere ayırmak için nesne merceklerinin ya da aynal ...
ağcık :
Bir takımyıldızın adı.
ağırlık :
Bir cisme Yer'in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuv ...
ağırlık merkezi :
Bir cismi oluşturan parçacıkları etkileyen çekim kuvvetleri bileş ...
ağırlıklı saat :
Irakgörürleri yer hızıyle (saatte 15°) döndüren düzen.
ağlı ayna :
Prizma kullanılmadan beyaz ışığı renklere ayırmak için, üzerine i ...
ağlı tayfçeker :
Optik ağlardan yapılmış tayfçeker.
akanyıldız yağmuru :
Bir meteor sürüsünün Yer'in havayuvarına girmesinden doğan çok sa ...
akanyıldız, ay :
Yer'in havayuvarına girince sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ...
akı :
Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ı ...
akıntı ıraklık açısı :
Bir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açıs ...
akıntı, akım :
Bir topluluğun (yıldız ya da cisimler) belli bir doğrultudaki dev ...
aklık, aklık derecesi :
Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa or ...
Akrep :
Bir takımyıldızın ve bir burcun adı Akrep takım yıldızı, Akrep bu ...
akrep yüreği :
(a Sco) Akrep'in a yıldızı.
Akşam :
Gün batması ile tam karanlık olması arasındaki zaman.
akşam kızıllığı :
Gün batarken ve battıktan sonra gözeriminin kızıl hali.
akşam tanı :
Bakınız: gün kararması
akşam yıldızı :
Venüs gezegeninin başka bir adı. Çulpan.
akyıldız :
(a CMa) Büyükköpek'in a yıldızı.
alaca gök :
Gün battıktan sonra alaca karanlığa bürünmüş olan gök.
alan hızı :
Devinen bir cismi duran bir noktaya (konsayı başlangıcı) birleşti ...
alan kanunu :
İkinci Kepler kanununun genel ifadesi iki cisim probleminde alan ...
Albedo :
Bakınız: aklık, aklık derecesi
alçalma :
Kabarma-alçalma olayında suların indiği dönem.
aldeberan :
Bakınız: Eldeberan
âlem :
Bakınız: evren
algol :
Bakınız: Umacı
alıcı :
Işığı, elektro-manyetik dalgaları alıp değerlendiren araç. Göz, f ...
almanak :
Bakınız: gökbilim yıllığı
altcüceler :
Işınım gücü ve oylum bakımından çok küçük yıldızlar.
altdevler :
Daha sönük ve küçük olan devler.
altgeçiş :
Yıldızların öğlenden en az yükseklikli geçişi.
altılık :
Bir takımyıldızın adı.Açısal yükseklik ölçen bir araç.
altkavuşma konumu :
İç gezegenlerin, Yer-gezegen-Güneş olmak üzere, aynı doğrultuya g ...
alüminyumla sırlama :
Irakgörür aynalarının alüminyumla kaplanması.
anafor :
Bakınız: ters akıntı
anasaat :
Bir gözlemevi ya da kurumda, en doğru giden ve öbür saatlerin aya ...
andromeda :
Bir takımyıldızın adı.
andromeda yağmuru :
Bir akan yıldız yağmurunun adı.
angström :
Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan uzunluk birimi (10 üzeri - ...
anka :
Bir takımyıldızın adı.
anlık enlem :
Bir yerin herhangi bir andaki enlemi.
anomal yıl :
Bakınız: ayrıksı yıl
antapeks :
Bakınız: karşı günerek
antares :
Bakınız: Akrep Yüreği
arabacı :
Bir takımyıldızın adı.
araçizgi :
Ay ve gezegenlerin görünen, aydınlık parçası ile karanlık parçası ...
arayıcı :
İstenilen yıldızı ırakgörür içine getirebilmek için büyük ırakgör ...
arıkovanı :
Yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.
arktürüs (a boo) :
Çoban'ın a yıldızı.
artı yön :
Saat göstergesinin dönme yönünün karşıt yönü Yer'in dönme yönü.
artıkgün :
Bakınız: ekgün
artıkyıl :
Bakınız: Ekliyıl
aslan :
Bir takımyıldızın ve bir burcun adı Aslan takımyıldızı, Aslan bur ...
aslan yağmuru :
Saçılma noktası Aslan takımına raslayan, 33 yılda bir kasım ortal ...
atarca yıldız, atarca, at :
Yaptıkları radyo ışınımının yeğinliğinde yürek atışına benzer değ ...
Atom Saati :
Kuvars saatlerinin yeni bir türü, saatteki kuvars titreşimleri bi ...
atom sayısı :
Bir atomda bulunan proton sayısı.
atom zamanı :
Atom titreşimlerine göre işleyen saatlerin belirttiği zaman.
avköpekleri :
Bir takımyıldızın adı.
ay :
Yer'in uydusu olan gökcismi.Art arda gelen iki yeniay arasında ge ...
ay çevrimi :
Eski Yunanlıların kullandığı ay-gün takvimde kabul edilen 76 yıll ...
ay haritası :
Ay yüzeyindeki dağ, dağağzı ve düzlükleri gösteren harita.
ay kenarı :
Görünen Ay tekerini sınırlayan dairesel çizgi.
ay takvimi :
Ay'ın gökyüzündeki görünen devimine ve evrelerine göre düzenlenen ...
Ayak :
(Bori) Oriyon'un ß yıldızı.
ayak vidası :
Irakgörürlerin yatay oturmasını sağlamak için ayaklara konmuş alç ...
ayakucu :
Düşey doğrutunun gökküresini deldiği noktalardan gözeriminin altı ...
ayarlama :
Bir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek olarak kabul edilen ...
ayça :
Ay'ın yarım daireden daha küçük görünüşü.
aydınlanma :
Bir cismin birim yüzeyine düşen ışık akısı.
aydınlatma gücü :
İşık veren bir cismin bir saniyede bütün yüzeyinden dışarı saldığ ...
aydınlık :
Bir yüzeyin ya da ortamın ışıklı olması hali.
ay-gün devinmesi :
Ay ve Güneş'in çekim etkisiyle Yer'in dönme ekseninin (dönen topa ...
ay-gün takvimi :
Ay ve Güneş'in görünen devinmelerine göre düzenlenen takvim.
ay-gün yılı :
Hem ay evreleri değişimi hem de Güneş'in gökyüzündeki görünen dev ...
ayın evreleri :
Görünen ay tekerinin aydınlık parçasının aldığı biçimler. Yeniay, ...
ayla :
Puslu havalarda Güneş ya da Ay tekerini uzaktan saran ışıklı halk ...
ayna :
Işığı yansıtma özelliği taşıyan maddesel yüzey.
aynalı ırakgörür :
Bakınız: yansıtmalı ırakgörür
ayrık çifyıldız :
Birbirine değmeyen çifyıldız.
ayrıklık :
Bir konik (elips, daire, parabol, hiperbol) üzerinde devinen bir ...
ayrıksı ay :
Ay'ın yörüngesindeki enberi noktasından art arda iki geçişi arası ...
ayrıksı yıl :
Yer'in kendi yörürgesindeki günberi noktasından art arda iki geçi ...
ayrılık, sapma :
Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı.