eng

Sağlık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A.C. :
Reçetelerde anlamına gelir.
Aacon :
Sinir hücresi uzantısı (Aacon, -Onos)
Abarognosis :
Ele alınan nesnelerin ağırlığını kestirme yeteneğinin yitirilmesi ...
Abasia :
Yürüyememe, istemli hareket sağlayan kasların eşgüdüm eksikliğine ...
Abasia Astasia :
Ayakta durma ve yürüme yeteneğinin yitirilmesi.
Abasia Atactica :
Hareket kesinliğinin yitirilmesi
Abaxialis :
Eksenden uzak (Abaxialis -E)
Abberrans :
Sapma (Abberrans, -ntis)
Abberratio :
Bakınız: sapma
Abbreviatura :
Kısaltma (Abbreviatura, -ae)
Abbreviatus :
Kısaltılmış. (Abbreviatus, -a, -um)
Abdico :
Vazgeçmek, reddetmek, feragat etmek, -den çekilmek, -den vazgeçme ...
Abdo :
Çıkarmak, ayırmak, gizlemek, saklamak.
Abdomen :
Karın diyaframdan pelvis tabanına girimine kadar uzanan vücut böl ...
Abdomin :
Karın anlamı veren önek.
Abdominal Gebelik :
Embriyonun, uterus yerine, karın boşluğunda gelişimini sürdürdüğü ...
abdominalis :
Karın ile ilgili karına ait karınsal. (Abdominalis, -e)
Abdomino :
Karın, karınla ilişkili anlam veren önek.
Abduce :
Orta çizgiden dışarı doğru uzaklaştırma götürme, sürükleme an­lam ...
Abducens :
Uzaklaştırıcı, çeki­ci, ayıran, açan, orta çizgiden ya da orta dü ...
Abducere :
Götürmek, uzaklaştırmak, öteye sürüklemek.
Abduco :
Uzaklaştırmak, çıkartmak, ayır­mak, çıkartıp ayırmak, bir şeyden ...
Abduct :
Orta çizgiden dışarı doğru uzak­laştırma zorla alma.
Abductio :
Normalden sapma, özden sapma uzaklaşma, orta çizgi ya da düzlemde ...
Abductor :
Orta çizgiden dışa ve yana uzaklaştıran, orta düzlemden dışa ve y ...
Abductus :
Uzaklaştırılmış.
abdusens :
Gözün dışa oynamasını sağlayan sinir.
Abembiyonic :
Blastokistte oğulcuğun oluştuğu bölüme zıt kutupla ilgili oğulcuk ...
Abenteric :
Latince "-den uzaklaşan", Yunanca "enteron" " bağırsak" sözcükle­ ...
Aberatio :
Sapma, sapkın olağandan sapma, aberratio menstruorum: Adet kanama ...
aberrans :
Sapkın, kuraldan ay­rılan. (Aberrans, -antis)
Aberrare :
Sapma, sapış.
aberrasyon :
Normalden sapma.
Aberratio :
Yarıda kalma, sap­ma sınıflamada, istisna normal durum­dan sapma, ...
Aberratio Humorum :
Vücut sıvıla­rının akış yönünde anormallik olması.
Aberratio Lactis :
Normal meme bezleri­nin dışında süt salgısının olması.
Aberratio Menstruorum :
Adet dö­neminde rahim dışı bir yerden kan gel­mesi.
Aberratio Testis :
Testislerin normal iniş kanalının dışında bulunması.
Aberro :
Ayrılmak, sapmak, kaçmak.
Abex :
Köprü sürgü. (Abex, -icis)
Abhorens :
İğrenç, tiksindirici, çirkin. (Abhorens, -rentis)
Abhorrere :
İğrenç, tiksindirici, çirkin.
Abi :
Gitme, ayrılma, uzaklaşma.
Abicio :
Kaldırıp atmak dağıtmak cesaretini kırmak zayıflatmak.
Abicns :
Uzaklaşan, sona eren, son bulan, so­nuçlanan.
Abientis :
Uzaklaşan sona eren, son bulan, sonuçlanan.
Ablactatio :
Sürten kesme, meme­den ayırma. (Ablactatio, -onis)
Ablactation :
Sütten kesme, memeden kes­me süt salgısının durması.
Ablaquéate :
Çıplak uzanmak, açıkta olmak, bitki köklerinin açıkta olması.
Ablaqueation :
Ağaç köklerinin hava ya da suda açıkta olması.
Ablastemic :
Embriyolojik gelişim katmanlarıyla ilişkili olmayan, embriyolojik ...
Ablastin :
Tripanazoma levvisi etkeninin en-fekte ettiği farelerde bulunan b ...
Ablastous :
Döl vermeyen, eşey hücresi oluş­turmayan tohum yapmayan.
Ablate :
Keserek çıkartma, kesip çıkartma.
Ablatio :
Yerinden ayrılmış ke­sip çıkartma, tutunma yerinden ayrılma kayri ...
Ablatio Pla-Centae :
Plasentanın erken ayrılması.
Ab­latio Retinae :
Retinanın altındaki damar katmandan ayrılması.
Ablation :
Yerinden ayrılma kesip çıkartma (ur, organ), tutunma yerinden ayr ...
Ablative :
Yerinden ayırma, kesip çıkar­ma ile ilgili, çıkarma.
Ablativus :
Ayrılmış, uzaklaştı­rılmış çıkarılmış -den halinde (olan), is­min ...
Ablatus :
Ayrılmış, götürülmüş, kaldırıl­mış.
Ablaut :
Anlam değişikliği ile sesli harfin de­ğişmesi.
Ablaze :
Alevli hararetli.
Able :
Güçlü, muktedir, yeteneği olan, hü­nerli, becerikli yetkili.
Ablebodied :
Fiziksel olarak yeterli, vücudu sağlam olan.
Ablepharia :
Doğuştan gözkapaklarının ol­mayışı.
Ablepharon :
Doğuştan gözkapakları olma­yan, gözkapaksız.
Ablepharous :
Gözkapakları olmayan.
Ablepharus :
Doğmalık gözkapağı yokluğu doğuştan gözkapaksız.
Ablephary :
Göz kapaklarının olmayışı.
Ablepsia :
Bakınız: körlük
Ablepsy :
Görme yeteneğinin yokluğu, kör­lük, görme engelli olma.
Abloorn :
Çiçekli, bol çiçeği olan.
Abluens :
Bakınız: yıkama
Abluent :
Temizleyici etken, temizleme özelliği olan.
Ablush :
Kızarık yüzlü, yüzü kızarmış.
Ablutio :
Yıkama, yıkamak için kullanılan ilaçlı su. (Ablutio, -onis)
Abnormis :
Anormal (Abnormis, -e)
ABO Uyuşmazlığı :
Ender rastlanan bir kan uyuşmazlığı tipi.
Abolerc :
Yıkmak, tahrip etmek.
Aboriri :
Batmak, sönmek, ölmek çocuk düşürmek.
abort :
Düşük hastalığın ilerlemeden dur­durulması boşa çıkmak bitirmeden ...
Abortare :
Doğamamak, düşük olmak.
Abortio :
Ayrılma, sıyrılma. (Abortio, - Onis)
Abortivus :
Çocuk düşürmeye ne­den olan, düşüğe yol açan. (Abortivus, -a, -um ...
Abortus :
Düşük.Ölü bir emriyonun erken gelişim safhalarında kendiliğinden ...
Abracadabra :
Hastalıktan korunmak için üç köşeli muska üzerine yazılan anlamsı ...
Abrasio :
Soyarak aşındırma, yü­zeyden yeme, yüzeyden aşındırma ka­zıma, tı ...
Abrasio Corneae :
Korneanın yüzeyel katmanlarının kazınması.
Abra­sio Dentium :
Diş dokusunun soyucu bir takım maddelerle aşındırılarak parlatıl­ ...
abrazyon :
Kazıma veya sıyırma.
Abruptio :
Tutunduğu yerden ay­rılma, yırtılarak kopma, ayrılma, yırtıl­ma k ...
Abruptio Placenta :
Gebeliğin ikinci yarısında,plasentanın rahim cidarından erken ayr ...
Abrup­tio Placentae :
Doğum ağrıları başlama­dan önce plasentanın rahim duvarından ayrı ...
Abruptus :
Sözcük olarak kırılıp ay­rılmış anlamındadır, tıpta "birdenbire b ...
Abs- (Ön Eki) :
-den, den uzakta, ayırma, ayrılma an­lamı veren önek, ab-.
Abs Feb :
Absente fever, ateş yok, ateşi yok.
Abscessus :
Apse çıban uzaklaşma, gerileme. (Abscessus, -us)