eng

Uygulayım Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açar :
Bakınız: Açkı II
açındırma :
sinema: Alıcıda kullanılan boş film üzerindeki gizli görüntüyü gö ...
açındırmaç :
Bakınız: yıkamaç
açıölçer :
ölçübilim: 1. Açıları ölçmeye yarayan aygıt. 2. bk. iletki.
açıölçüm :
ölçübilim: Açıların ölçülmesiyle ilgili kuram, uygulayım.
açıt :
yapıcılık: Kapı, pencere olarak kullanılmak üzere duvara bırakıla ...
açkı :
(I) işleyim: 1. Metal, tahta vb. yüzeyleri parlatma, cilalama işi ...
açkılama :
işleyim: Tahta, metal vb. yüzeyleri, uygun bir çözelti emdirilmiş ...
Açma :
Bakınız: kesme
adımsayar :
genel uygulayım: Bir yayanın adım sayısını veren araç.
ağaç yaslama :
ormancılık: Ağaç gövdelerinin enine kesitinde görülen yıllık halk ...
ağaçölçer :
ormancılık: Ağaç ölçümünde kullanılan aygıt.
ağaçölçüm :
ormancılık: Ağaçların boyutlarını, özellikle yüksekliğini ölçme i ...
ağartma :
1. kimya: Klorlu bileşikler, oksijenli su ya da optik gereçlerle ...
ağdalık :
Bakınız: akışmazlık
ağınma :
Bakınız: uçunma
ağırcık :
fizik, kimya: Çekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, küt ...
ağırişleyim :
genel uygulayım: Üretimde kullanılmak için gerekli olan araç, ger ...
ağırtartaç :
genel uygulayım, fizik: Büyük ağırlıkları tartmaya yarayan aygıt.
ağırtortu :
madencilik: Akarsu, yel vb. etkilerle töz parçacıklarının tüm mek ...
ağıryağ :
kimya: Yüksek sıcaklıktaki yeryağının damıtılmasından elde edilen ...
ağızlık :
genel uygulayım: 1-Bir sıvıyı dar ağızlı bir kaba aktarmak için k ...
ağsılaşma :
sinema: Duyarkatm, resmin ağı andıran çatlaklara uğraması.
akaç :
genel uygulayım: İşlem sonucunda geriye kalan artıkları, gereksiz ...
akaçlama :
1. tarım: Yararsız, gereğinden çok olan suları yer altında toplam ...
akak :
bayındırlık: 1. Deniz, göl, ırmak vb. birbirine bağlamak ereğiyle ...
akaklama :
döşem, kentçilik: Pissu, vb. akak, lağım içine alma.
akı :
fizik: Birim zamanda, birim yüzeye dik olarak düşen ısı ya da ışı ...
akım kesici :
elektrik: Bir çevrimi gerektiğinde açıp kapamaya yarayan aygıt.
akımlık :
Bakınız: akak
akımsaklar :
fizik: Elektrik gücünü gerektiğinde verebilecek yolda biriktiren ...
akımtoplar :
Bakınız: akımsaklar
akıntı :
genel uygulayım: 1. Hava, su vb. akışkanların ya da erkelerin, he ...
akıntıölçer :
genel uygulayım: Akışkanların hızını ya da yer değiştirme yönünü ...
akıölçer :
elektrik: Mıknatıs irkitim akımındaki değişmeyi ölçmek için kulla ...
Akışkanlık :
Bakınız: Koyuluk
akışkansı :
Bakınız: akışmaz
akışmaz :
genel uygulayım: Akışkanların kendi içlerindeki bağıl devime göst ...
akışölçer :
fizik: Bir akışkanın borudaki akma hızını ölçen aygıt.
aklama :
metalbilim: Metal şerit ve yaprakları, erimiş kalay ya da gümüş t ...
aktarıcı :
döşem: Yalnızca dönel devim yolu ile, ısıyı her yana eşit olarak ...
aktarma yayın :
televizyon: Başka bir ülkeden, başka bir televizyon ağından alına ...
aktaş :
genel uygulayım: Bileşiminde % 35 oranında kalsiyum karbonat bulu ...
alanölçer :
yerölçümü: Düz bir yereyin alanını ölçmeye yarayan ölçekli araç.
alanölçüm :
1. matematik: Düzlem yüzeyleri inceleyen geometri dalı. 2. yerölç ...
alaşımlama :
metalbilim: Çözen metale, alaşım öğelerinin eritilerek katılması ...
alçı taşı :
genel uygulayım: Pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapılan, ...
Alışma :
bk. uyma, uyarlama
alıştırma :
genel uygulayım: Yeni bir motor, makine, aygıt vb. ilk evrede yav ...
alkalölçer :
kimya: Alkalilerin arılık derecelerini belirlemede kullanılan ayg ...
alkalölçüm :
kimya: Sodyum, potasyum hidroksitlerin belirlenmesi işi.
alkolölçer :
kimya: Alkollü karışımlardaki alkol oranını saptayan araç.
alma :
sinema, televizyon: Anten yardımıyla toplanan resim ve ses imleri ...
almaç :
(I) 1. fizik: Telefonun söyleneni dinlemeye yarayan bölümü, kulak ...
almaşık akım :
Bakınız: dalgalı akım
altılık :
haritacılık: Deniz ve hava gidiş gelişmelerinde konum yerini bulm ...
altlık :
haritacılık, fotoğrafçılık: Duyarkat, foto-harita vb. altına yapı ...
altyapı :
mimarlık, yapıcılık: Bir yerleşme bölgesi için gerekli olan, yol, ...
amperölçer :
fizik: Elektrik akımının yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.
An :
kimya: Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliğ ...
anlambirim :
bilişim: Bir sözcüğün anlam çözümlemesinde ortaya çıkan en küçük ...
aralıklı :
Bakınız: dönemsel
arayayaç :
Bakınız: Yolverici II
arayığımlık :
1. genel uygulayım: Gümrük resmi ödenmemiş malların geçici olarak ...
arıkil :
madencilik, mineroloji: Porselen yapımında kullanılan, kolay ufal ...
arılık :
kimya: Yabancı özdeciklerden arınmış olma özelliği.
arınık :
kimya: Arınmış, arı duruma gelmiş olan (özdek).
arınma :
kimya: Bir özdeğin katışkılardan temizlenmiş duruma gelmesi.
arıtıcı :
kimya: Kir, pislik, yağ vb. çözerek gideren özdek.
arıtımevi :
işleyim: Şeker, yeryağı vb. elde edilen ürünlerin arılaştırıldığı ...
arıtma :
Bakınız: arıtım
artıcık :
fizik: Kütlesi eksicikle eş, elektrik yükü artı olan temel taneci ...
artıuç :
1. kimya, fizik: Elektrikli çözümlemelerde, sıvıya batırılıp akım ...
asıltı :
kimya, metalbilim: 1. Çözünemeyen özdek parçacıklarının dibe çökm ...
aşındırıcı :
metalbilim: 1. Taşlama ya da buna benzer işlemlerde, aşındırmak e ...
aşındırmaç :
Bakınız: yıkamaç
aşınma, aşındırma :
metalbilim: 1. Bir özdeğin kendinden daha yumuşak bir yüzeyi yıpr ...
aşınmaönler :
Bakınız: yenimönler
ateşlik :
motor: Patlamalı motorlarda yuvgu içindeki gazı tutuşturmaya yara ...
atık :
madencilik: Maden çalışmaları sonunda oluşan değersiz parçacıklar ...
atışbilim :
Boşluğa atılan özdeklerin, özellikle savaş mermilerinin namlu içi ...
ayak kolu :
Bakınız: ayaklık
ayaklık :
genel uygulayım: Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer ...
aydınlıkölçer :
aydınlatma: Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık er ...
aygıt :
genel uygulayım: Bir işi, işlemi, deneyi gerçekleştirebilmek için ...
ayıklayıcı :
güdümbilim: Aradaki ayrımı göstermek amacıyla, bir büyüklüğü örne ...
ayıraç :
kimya: Belirli bir kimyasal tepkimenin olmasını sağlayan özdek.
ayıran :
fizik: Işığı yalın öğelerine ayırma özelliği olan.
ayırma :
1. elektrik: Elektrikli bir aracı besleme çevriminden çekme. 2. m ...
ayrılama :
1. kimya, metalbilim: Kimyasal bileşenlerden birinin belli bir ye ...
ayrım :
Bakınız: sıra
ayrışık :
1. metalbilim: Ayrışım olayına uğramış olan (özdek). 2. kimya: Ay ...
ayrışım :
Bakınız: ayrışma
azın :
Bakınız: enküçük
azotölçer :
kimya: Bir kimyasal özdekte bulunan azotun gaz oylumunu düzenleme ...
bağdaşık :
Bakınız: biryapımlı
bağdaşıklaştırma :
Bakınız: biryapımlama
bağdaşıklık :
kimya: Çökelti evresiyle içdüzey evresinin, kırılca düzlem ve doğ ...
bağdaştırıcı :
mimari: Ayrı büyüklük ve yapılarda bulunan parçaları bir araya ge ...
bağdeğer :
Bakınız: birleşme değeri