eng

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
16 mm`lik alıcı :
16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
16 mm`lik eşlem :
16 mm'den daha büyük ya da daha küçük bir boydaki filmden çıkarıl ...
16 mm`lik film :
1923'te piyasaya sürülen ve eni 16 mm olan film çeşidi. (Başlangı ...
16 mm`lik gösterici :
16 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
17`5 mm`lik film :
35 mm'lik filmin ortadan, uzunlamasına bölünmesiyle elde edilen d ...
180° kuralı :
Açı-karşı açı ya da uç çekimlerinde, çekim değişirken, alıcının i ...
2-4 dalgalık :
2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış a ...
32 mm`lik film :
32 mm genişliğinde bir film çeşidi. (Kendi başına kullanılmayan b ...
35 mm`lik alıcı :
35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
35 mm`lik eşlem :
35 mm'den daha küçük ya da daha büyük boydaki filmden çıkarılmış ...
35 mm`lik film :
1889 yılında piyasaya sürülen, daha sonra ölçünleşen ve günümüze ...
35 mm`lik gösterici :
35 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
405 satır :
1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her re ...
5-12 dalgalık :
5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırlanm ...
525 satır :
ABD'de Federal İletişim Kurulu'nca (FCC) konulan satır ölçünü. (K ...
55 mm`lik film :
20th Century Fox yapımevinin 1954'te CinemaScope 55 işlemi için k ...
625 satır :
Uluslararası Radyo Danışma Kurulu'nca (CCIR) Avrupa ülkeleri için ...
65 mm Todd-AO :
Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.
65 mm`lik film :
Bazı geniş görüntülük işlemlerinde kullanılan 65 mm enindeki boş ...
70 mm`lik film :
Geniş görüntülük işlemlerinde kullanılan filmlerin en büyük boyu. ...
8 mm`lik alıcı :
8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
8 mm`lik film :
1932'de piyasaya sürülen, eni 8 mm olan film çeşidi. (Özenci sine ...
8 mm`lik gösterici :
8 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
8`75 mm`lik film :
Electronic Video Recording'te optik ya da elektronik kaynaktan ge ...
819 satır :
Fransa'nın 1948'de benimsediği, bugün dünyada kullanılan en yükse ...
9`5 mm`lik alıcı :
9,5 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
9`5 mm`lik film :
Eni 9,5 mm olan dar film çeşidi. (Özenci sinemasında kullanılan d ...
9`5 mm`lik gösterici :
9,5 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
A belgesi :
İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaş ...
A filmi :
Tecimsel sinemada, yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönü ...
A, B basımı :
A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, ...
A, B dizilemesi :
Özellikle 16 mm'lik filmlerin dizilemesinde kullanılan ve tek değ ...
A, B sarması :
Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dı ...
A, B, C basımı :
A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyl ...
ABD Ölçünler Enstitüsü :
1966'da Amerikan Ölçünler Birliği'nin yerini alan kuruluş.
acıklı güldürü :
Gülünç olaylar ile acıklı olayların birbirini izlediği, izleyicin ...
:
Bakınız: ayrıntı çekimi.
aç! :
Resim seçiciye, belli bir alıcının resmini ileten oluğun açılma d ...
açı :
1. Bir alıcı merceğinin, dereceyle belirtilen görüş açısı. 2.Bir ...
açı - karşı açı :
Genellikle, karşı karşıya konuşan iki kişiyi sırayla göstermede k ...
açı çekimi :
Alışılmamış bir açıdan çevrilen çekim.
açık bezem :
1. Duvarla çevrilmemiş, yalnız belirli köşeleri hazırlanmış bezem ...
açık film :
Cinsel konuları, ilişkileri büyük bir serbestlikle işleyen film. ...
açık hava aydınlatması :
Açık hava koşulları içinde ayrı bir aydınlatma yöntemi gerektiren ...
açık hava sineması :
Yazları ya da iklimi elverişli yerlerde sürekli çalışan, üstü açı ...
açık oturum :
Bir yöneticinin yönetiminde, belirli bir konunun uzmanlar, ilgili ...
açık oturum yöneticisi :
Açık oturumun düzenli olarak yürümesini sağlayan, sorular soran, ...
açık yayın :
Verici dalgalıkla her yöne yayınlanan, uygun alıcı dalgalığı ve a ...
açıklama seslendirmesi :
Açıklamanın ses yolu üzerine saptanması.
açıklama yazısı :
Bir filmin, bir televizyon izlencesinin başında yer alan ve bunla ...
açıklayıcı :
Açıklamayı okuyan kimse.
açıklayıcı çekim :
Bir yapıtın belirli bir noktasını aydınlatmak amacıyla eklenen çe ...
açılama :
Güç bir bölümün çevrilmesinde işi sağlama bağlamak amacıyla, bu b ...
açılma :
1. Bir çekimin karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntül ...
açılma - kararma :
Bir çekimin yavaş yavaş karanlıktan aydınlığa çıkıp görüntülerin ...
açındırıcı :
Filmlerin açındırma işini yöneten kimse.
açındırılmış film :
Açındırma işlemi tamamlanmış film.
açındırma :
Alıcıda kullanılan boş film ü-zerindeki gizli görüntüyü görülebil ...
açındırma aygıtı :
Açındırmayı gerçekleştiren aygıt.
açındırma banyosu :
Banyonun, açındırmada kullanılan çeşidi.
açındırma kılavuzu :
Sürekli açındırma aygıtında filmin başına eklenen sert, sağlam kı ...
açındırma süresi :
Filmin, açındırma banyosunda kalma süresi.
açındırma teknesi :
Filmlerin, açındırma süresince açındırmaca iyice batmasını sağlay ...
açındırmaç :
Duyarkatta oluşan gizli görüntünün ortaya çıkmasını sağlayan kimy ...
Açma :
Ses düğmesi yardımıyla sesin gürlüğünü artırma. Kısmanın karşıtı.
açma düğmesi :
Bakınız: düğme
Ad :
1. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntül ...
ad rolü :
Bir filme ya da televizyon oyununa adını veren kişiyle ilgili rol ...
ad sıralaması :
Tanıtma yazılarında ya da asılarda adların dizildikleri sıra.
ad yazdırımı :
Bir film adının, başkalarınca kullanılmasını önlemek, iyelik hakk ...
Add-A-Vision :
Sinema ile televizyon alıcılarının birlikte kullanılarak görünçlü ...
AFNOR ölçünleri :
Fransız ölçünler Birliği'nce sinema ve televizyon alanında konula ...
Agascope :
İsveç'te geliştirilen bir sıkıştırmalı geniş görüntülük işlemi. S ...
Agfacolor :
Alman Agfa (Aktiengesellschaft für Fotofabrikation) ortaklığınca ...
Agfa-Gevaert :
Agfa ile Belçika'daki Gevaert ortaklığının, Agfa ile Gevacolor'u ...
ağartma :
Duyarkatın evrilme sırasında aldığı koyu rengi gidermek amacıyla ...
ağartma banyosu :
Ağartma için hazırlanan kimyasal eriyik ve bu eriyikteki işlem.
ağıl :
1. Duyarkatın üzerine gelen ışığın tabana çarpıp yansıyarak aynı ...
ağıl etkisi :
Filmdeki ağıla benzer durumu televizyon görüntüsünde oluşturan el ...
ağılönler :
Ağılı önlemek amacıyla tabana sürülen özel yapıda kimyasal özdek.
ağkat izlenimi :
Gözün ağkatındaki görme noktasına düşen görüntülerin, bunları olu ...
ağlatı :
Geleneksel ağlatıdan yararlanılarak sinema ve televizyonda kullan ...
ağsılaşma :
Duyarkatın, dolayısıyla resmin, ağı andıran çatlamalara uğraması.
aile dizisi :
Ailenin tüm bireylerinin sakıncasızca izleyebilecekleri nitelikte ...
aile filmi :
Kişilerin kendi aile yaşamlarıyla ilgili olarak çevirdikleri özen ...
aile izlencesi :
Ailenin tüm bireylerine seslenebilen nitelikteki izlence.
akademi :
Bakınız: Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi.
Akademi kılavuzu :
Piyasaya çıkarılan bütün makaralarda filmin baş ve sonlarında yer ...
Akademi ölçünleri :
ABD'de Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi'nce sinema alanında ko ...
Akademi örtüsü :
35 mm'Iik filmde, ses yolunun film üzerine alınmasından sonra sap ...
akı :
Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
akıcılık :
1. Bir filmin bir çekiminden öbür çekimine geçişteki ustalık. Bu ...
akıl defteri :
Konuşmacılara yardımcı olmak amacıyla kullanılan, çok çeşitleri b ...
akım yinelenimi :
Herhangi bir kentte hizmete sunulan ve televizyondaki resim yinel ...
akımtoplar :
Elektrik akımı verilerek doldurulan, istenildiğinde ters yönde ak ...
akkor :
Işık saçacak ölçüde ısıtılmış olan.
akkor ışık :
İşlik aydınlatılmasında kullanılan, maden telin akkor duruma geçi ...
akkor ışıldak :
Akkor ışık veren güçlü ışıldak.
akkorluk :
Yüksek derecede ısıtılan nesnelerin ışık saçma özelliği ışık saça ...
aktarıcı :
Genellikle engebeli bölgelerde çalışan, bir yayın merkezinden gel ...