eng

Karapara Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Abetting in money laundering offence :
Karapara aklama suçunun işlenmesinin teşvik edilmesi.
Abnormal Increase in the Bank Accounts :
Gerçek veya tüzel kişilerin banka hesaplarında normal olmayan biç ...
Abolition :
Ortaklık faaliyetlerinin, sözleşme şartlarına bağlı olarak veya k ...
Absconding :
Sanığın kaçması veya saklanması.
Absence of Oversight :
Kurum ve kuruluşlarda, potansiyel karapara aklama veya yolsuzluk ...
Absentee Bid :
Müzayede ortamında bulunmadan, fiyat teklifinin müzayede başlamad ...
Absolute Auction :
Bakınız: Auction without Reserve
Absolute Liability :
Kasıt ile işlenen suçun cezai sorumluluğu.
Absolute Ownership :
Devir, değiştirme ve denetleme de dahil olmak üzere bir şey üzeri ...
Abuse :
1- Uyuşturucu maddenin bilimsel ve tıbbi amaçlar dışında yasadışı ...
Abusive Form of Trusts :
Kayyım kurumlarının kuruluş amacı dışında karapara aklama ve terö ...
Abusive of Authority :
Karar mekanizmasında bulunan kamu görevlilerinin, sahip olduğu ka ...
Acceptance :
Tasdikle (ratification) aynı yasal sonucu taşıyan ve buna göre bi ...
Acceptance for Settlement :
Sürecin öngördüğü testi geçen ve sistemin kural ve prosedürleri g ...
Acceptance of Undue Advantage :
Kamu görevlisinin, görevini yapması veya yapmaktan kaçınması karş ...
Accepting House :
Belirli bir komisyon karşılığında kambiyo senetlerini kabul eden ...
Acceptor :
Bir senedi imzalayarak vadesinde ödemeyi kabul eden kimse.
Access :
Sanal ortamda tutulan bilgi veya hesaplara erişim imkanı.
Accession :
Tasdik gerektirmeyen anlaşmaların veya sözleşmelerin kabul edildi ...
Accessory :
Kanun hükümlerinin ihlal edilmesinde suçluya yardım eden kişi.
Accommodation Paper :
Bakınız: hatır senedi
According – to - RuleBribery :
Kamu görevlilerinin, yapmakla yükümlü oldukları görevlerini yerin ...
Account :
1- Bir finansal kuruluş nezdinde müşteri adına açılan her türlü h ...
Account Offences :
Mali suçları (karapara aklama, rüşvet verme, zimmete para geçirme ...
Account Payee :
Ödemeyi yapacak olan bankaya, çek tutarının, sadece çekte adı yaz ...
Accountability :
Karar mekanizmasında bulunan veya bulunanlara yardımcı konumda ol ...
Accumulation and Maintenance Trust :
Kurucusunun (Settlor) fürusunun eğitim ve yetiştirilme ihtiyaçlar ...
Accusatorial System :
Mahkemelerde görüşülmekte olan dava ile ilgili gerçeklerin ortaya ...
ACH Credit :
Fonun, göndericinin hesabından alıcının hesabına intikal etmesini ...
ACH Debit :
Fonun, alıcının hesabından göndericinin hesabına intikal etmesini ...
Achilles’heel :
Karapara aklama ile mücadelede zayıf noktayı ifade eden deyim. (D ...
Acquisition :
Suç gelirinin (karaparanın) iktisabı, elde edilmesi veya herhangi ...
Acting on Behalf of the Customer :
Finansal kuruluşlarda yapılacak işlemler ile ilgili olarak bir ba ...
Active Bribery :
Kamu görevlisine, görevi ile ilgili olarak bir işi yapması veya y ...
Actual Knowledge :
Karapara aklama suçunun, herhangi bir ilave tahkikata meydan verm ...
Actuary :
Sigorta şirketlerinin istatistiklere ve olasılıklara dayanan hesa ...
Addiction :
Bir psikoaktif maddenin kullanıcıyı sarhoş edecek ölçüde periyodi ...
Addressing the Risk :
Genel olarak aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında ...
Adjuster :
Sigorta işleminde kayıpları hesaplamak ve sigorta sahibinin hakla ...
Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing :
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi. Monten ...
Administrative Type FIU :
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin ilettiği şüpheli işlem ...
Admissibility of findings :
Bulguların delil olarak kabul edilmesi.
Admissible Evidence :
Yasal olan ve mahkemede davaya uygun olarak kullanılabilen delil.
Adoption :
Bir anlaşmanın, müzakeresi sonucunda ülke yetkili makamları taraf ...
Adulteration :
Bir madeni, başka bir madde ile karıştırarak değerini düşürme.
Ad-Valorem Duties and Taxes :
Değer esasına göre hesaplanan vergi ve harçlar.
Adverse Possession :
Mülk üzerinde belirli bir süre ile tesis edilen ve bu sürenin dol ...
Adverse Trustee :
İdaresi altındaki mal varlığından yarar sağlayan kayyım kurumu.
Advising Bank :
Kredi mektubu veren bir bankanın muhabir bankası olarak bu banka ...
Affidavit :
Adli makamlara verilen yeminli ifade.
Affiliate Company :
Hisse çoğunluğu bir başka şirketin mülkiyetinde olan ve ana şirke ...
A-FIU Bundeskriminalamt :
Avusturya Mali İstihbarat Birimi.
Against - to - RuleBribery :
Kamu görevlilerinin, yasal olarak yapılmaması gereken bir işi yap ...
Agent :
1- Genel anlamda bir kişi veya kuruluş adına üçüncü kişilerle iş ...
Agiotage :
Spekülasyon amacıyla döviz, hisse senedi veya tahvil alınması.
Agreement :
Genellikle ekonomik, kültürel bilimsel ve teknik işbirliği konula ...
Aiding :
Karapara aklama suçunu işleyen faile yardım edilmesi.
Aircraft General Declaration :
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine göre düzenlenen ve hava ...
Aleatory Contract :
Sigortalıları şansa bağlı bir olaydan dolayı zarara karşı koruyan ...
Algorithm :
Bilgisayar dilinde bazı tür problemleri çözmek için verilen bir s ...
Altcoin :
Bitcoinden farklı algoritma yapısına sahip Bitcoin türevi alterna ...
Alteration in Value of Money :
Milli veya yabancı paraların kıymetinin indirilerek değerinin değ ...
Altered Card :
Üzerine işlenmiş ve kodlanmış orijinal bilginin dolandırıcılık am ...
Alternative Remittance Systems :
Fiziki nakit hareketi olmaksızın paranın bir yerden dünyanın herh ...
Amendments :
1- Düzeltme ve değişiklikler, 2- Bir anlaşma veya sözleşme hüküml ...
An Garda Síochána / Bureau of Fraud Investigation :
Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu. İrlanda Mali İstihbarat Birimi.
Analysis :
1- Karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili risk değerlen ...
Analytical Work File :
Europol’un üye ülkenin tek başına çözemediği bir konuda kişisel v ...
Annual Prim :
Sigorta poliçelerinde bir yıllık kapsam karşılığında ödenen prim.
Annuity :
Bir yatırımdan elde edilen sabit yıllık gelir.
Anonymiser :
Bitcoin işlemlerinin kaynağınının belirsiz ve kapalı olmasını sağ ...
Anonymising Tool :
Bakınız: Anonymiser
Anonymity :
Finansal veya finansal olmayan kuruluşlarda müşteriler ve işleme ...
Anonymous Accounts :
Sırdaş (mudinin kimliği tespit edilmeksizin açılan) hesaplar.
Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing :
Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele veya karapara ...
Anti Money Laundering Authority :
Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Barbados Mali İstihbarat Bir ...
Anti Money Laundering Council :
Karapara Aklamayı Önleme Konseyi. Filipinler Mali İstihbarat Biri ...
Anti Money Laundering Department :
Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Hırvatistan Mali İstihbarat ...
Anti Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities :
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından Ocak 2 ...
Anti Money Laundering Principles for Correspondent Banking :
Wolfsberg Group’un Kasım 2002 de yayınladığı “Muhabir Bankacılık ...
Anti Money Laundering Principles for Private Banking :
Wolfsberg Group’un Mayıs 2002 de yayınladığı “Özel Bankacılık içi ...
Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit :
Karapara aklama ve Şüpheli Durumlarla Mücadele Birimi. Birleşik A ...
Anti-Money Laundering Office :
Karapara Aklamayla Mücadele Dairesi. Tayland Mali İstihbarat Biri ...
Anti-Money Laundering Unit :
Karapara Aklama ile Mücadele Birimi. Bahreyn Mali İstihbarat Biri ...
Apologetic :
Coğrafi olarak ayrı ve ekonomik yönden diğerlerine göre gelişmiş ...
Applicant Country :
Diğer ülkeden adli veya idari kapsamda yardım talep eden ülke.
Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing :
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği tarafından Ekim 2013 de ...
Apportionment :
Aynı konudaki birden fazla sigortayı kapsayan durumda kayıpların ...
Appropriate Account :
Yöneticilerinin hem sermayedar hem de aracı olarak hareket ettikl ...
Approval Response :
Yetki talebi içeren bir işleme müteakiben verilen olumlu cevap.
Apropriate Authorities :
Akreditasyon kurumları ve öz düzenleyici kuruluşlar da dahil olma ...
Arbitrage :
Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tah ...
ARGO :
AB içinde sığınma, vize, göçmen ve sınır konularında idari işbirl ...
Arrestee Drug Abuse Monitoring :
Kullanılan uyuşturucu madde türleri itibari ile yapılan harcamala ...
Artificial Market :
Bir veya birden fazla seanslar boyunca herhangi bir menkul kıymet ...
Artificial Price :
Bakınız: Artificial Market
As is :
Satılan malın herhangi bir garantisinin olmaması.
Asia Pacific Group :
Şubat 1997 de Bangkok da yapılan 4. Asya Pasifik Karapara Aklama ...
Asia Remittance System :
Bkz. Chinese/Asia Remittance System.
Assessment :
1- Yapılan bir çalışmanın veya belirli bir amaçla ihdas edilen bi ...