eng

Süt Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A vitamini :
Balık yağı, yumurta sarısı, tereyağı vb. hayvansal gıdalarda, öze ...
AAS :
Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı.
Ab Gıda ve Veterinerlik Ofisi :
Gıda, yem, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı konularındaki ...
Ab Konseyi :
Avrupa Birliği’nin, üye ülkeler devlet başkanları ya da dışişleri ...
Ab Müktesebatı :
Avrupa Birliği’ne üye ülkeleri Birliğe bağlayan ve aday ülkelerle ...
Ab Ortak Piyasa Düzeni :
Avrupa Birliği’nde 21 ürün grubunda her bir sektör için tarımsal ...
Abbe Refraktometresi :
Sıvının suda çözünür kurumadde ve indisi tayinininde kullanılan a ...
ABD Tarım Bakanlığı :
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı.
abiyotik :
Yaşamdışı. Biyolojik olmayan. Canlılarla ilgili olmayan.
absorban :
Soğurgan. Maddeleri kolayca emen, bünyesine alan.
Absorbe Edilmiş Su :
Nişasta, protein ve pektin gibi maddelerin yüzeylerinde absorbe e ...
Absorbsiyon :
1. Emilme. Örn, sindirim, gıdaların bağırsaklarda absorbsiyonu. 2 ...
Acetobacter :
Asetik asit bakterileri.
Acı :
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum. Tatlın ...
Acılanmış :
Tadı acı olma, acılaşma, tatlılığını yitirme, bozulma.
Acılaşmak :
Tadı acı olma, acılaşma, tatlılığını yitirme, bozulma.
acılı :
Tadı acı olan, içine acı katılmış olan.
Acılık :
Bir şeyin tadının acı olması, acı olma durumu.
Acımsı :
Tadı acıya yakın olan, tadı az acı olan, acımtrak.
Acımtırak :
Acımsı, tadı acı gibi olan.
açlık :
Vücudun uzun süre gıda veya besin alınmaması hali. Vücudun dışarı ...
adaptasyon :
Değişik veya giderek farklılaşan çevre şartlarına uyabilmek için ...
adenin :
Adenin-Timin protein çiftinin azotlu bir bileşeni. Nükleik asitle ...
Adenozin Fosfatlar :
Canlıların doğrudan kullandığı hücre faaliyetleri için gerekli yü ...
adenozin trifosfat :
Ribonükleik 5 trifosfat. Hücrede, enerji döngüsünde fosfat grubun ...
Adı Değeri :
Gıda maddelerinin vücuda günlük kabul edilebilir alım miktarı. Ge ...
adlandırma :
Adlandırma işlemi. Uluslararası ticarette her bir ürünün tanımını ...
Adme :
İncelenen bir katkının, organizmada Emilimi (kana geçişi), Dağılı ...
Adolesan :
Bulüğ ya da ergenlik çağındaki kimse. Çoçukluk ve erişkinlik aras ...
adsorban :
Soğurucu, yüzeyde tutan.
Adsorbsiyon :
Çözelti ortamındaki atom, iyon veya moleküllerin bir katı adsorba ...
Adsorbsiyon Kromatografisi :
Karışımı oluşturan farklı bileşiklerin sabit faz yüzeyinde değişi ...
Aeratör :
Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma ve dengeleme havuzlarında ...
Aerob :
Ancak oksijenli ortamda yaşayabilen organizma. Aerobik.
Aerobik :
Serbest oksijen bulunan ortamda yaşayabilen. Atmosferik hava bulu ...
Aerobik Plaka Sayımı :
Bakınız: Aerobik Plaka Sayımı
aerobiyoloji :
Havada taşınan organizmaları inceleyen bilim dalı.
aerobiyoz :
Oksijen varlığında yaşayan canlı.
Aerofil :
Oksijenli ortamı seven.
aerojenik :
Gaz oluşturan organizma.
Aeromonas :
Su kaynaklı gıda patojeni. Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik v ...
Aerosol :
Uygun bir çözücüde çözdürülmüş etken maddeyle itici gazdan oluşan ...
afinite :
İlgi, cazibe, çekim. Bir molekülün diğerine gösterdiği ilgi.
aflatoksin :
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus nomius t ...
Afyon Kaymağı :
Manda sütünün tekniğine uygun kaynatılarak 92 C’de en az 2 dakika ...
agar :
Mikrobiyolojik besi yerlerinin hazırlanması ve elektroforez jelle ...
agar agar :
Besiyeri bileşimine katılan jelleştirici madde. Nutrient Agar, Ma ...
Agaropektin :
Agar agar bileşiminde olan ve viskoz özellik veren bir madde.
agaroz :
Elektroforez yönteminde destekleyici tabaka olarak kullanılan, je ...
agaroz jeli :
DNA parçalarını ayırmak için elektroforezde kullanılan jel.
Aglütinasyon :
Kümeleşim. Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya g ...
aglütinojen :
Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbir ...
agregasyon :
Benzer yapıdaki bireysel elementlerin bir araya gelerek kümeleşme ...
Ağartma Maddesi :
Gıda maddelerinde bulunan doğal rengi gidermek için kullanılan ki ...
Ağdırmak :
Pişirilen bir şeyin suyunu ateşte uçurarak koyulaştırma ve kıvam ...
Ağı / Ağu :
Bakınız: Zehir
ağıl :
Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların konduğu etrafı çevrili yer.
Ağır Metal :
Yoğunluğu 4.0 kg/dm3’ten yüksek olan, vücut için esansiyel veya t ...
ağırlık :
1. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin olu ...
ağız sütü :
Ağız (sütü), ineğin doğumdan sonraki ilk sütü.
ahır :
İnek, Manda gibi büyükbaş hayvanların barındırıldığı tesis.
ajan :
1. Bulaşıcı mikroorganizmaları veya organizma üzerinde etkili ola ...
ajitasyon :
Kişinin huzursuzluk ve gerilim içinde bulunma hali.
akı :
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümü ...
akıcı :
Akabilen özellik. Akışkan.
akım :
Akıcı maddelerin belli bir yöne doğru ilerlemesi.
Akım Şeması :
Belirli bir gıda maddesinin hazırlanması, üretimi, işlenmesi, amb ...
akış :
Akma işlemi.
akışkan :
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın ...
Akıtmak :
Akmasını sağlamak veya akmasına yol açmak.
akreditasyon :
1. Laboratuvar, belgelendirme veya muayene kuruluşlarının hizmet ...
Akrilamid :
Gıdaların kızartma, fırınlama veya kavurma gibi yüksek sıcaklıkla ...
Aksenik :
Yabancı maddelerle bulaşmamış. Mikroorganizmayla bulaşık olmayan ...
Akşam Sağım :
Süt hayvanlarında akşam saatlerinde yapılan sağım işlemi.
Aktif :
Etkin, etken, etkili, canlı, hareketli, çalışkan, faal.
Aktif Karbon :
Karbon elementinin bir allotropu. Sıvılarda renk ve koku yapan bi ...
aktif kömür :
Bakınız: Aktif Karbon
aktif merkez :
Bir enzim molekülünde substratın bağlandığı ve etkileşime girdiği ...
Aktif Modifikasyon :
Ambalaj içine istenilen bileşimde gaz verilerek, modifiye edici k ...
aktifleştirici enzimler :
Amino asitlerin nükleotid monofosfatlarının aktivasyonu sırasında ...
Aktinomiset :
Filaman (flament) yapan, birçok yönleri ile bakterilere bazı yönl ...
Aktivasyon :
Etkinleşim. Aminoasitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ de ...
aktivasyon enerjisi :
Bir tepkimenin başlayabilmesi için reaksiyona giren bileşenlerin ...
Akut Toksisite :
24 saat içinde alınan bir ve birden fazla dozun oluşturduğu toksi ...
akümülasyon :
Birikme, yığın olma, toplanma.
alanin :
Elzem olmayan, glikojik amino asitlerden sentezlenebilen bir amin ...
Albuminli Sütler :
Bileşiminde kazeine yakın oranda albümin ve globülin bulunduran s ...
albümin :
Suda ve seyreltik tuz solüsyonlarında çözülebilen ve sıcaklıkla k ...
Albüminoz :
Albümin içeren, albümine benzeyen.
aldehit :
Alkollerin oksitlenmesiyle oluşan –CH=O yapısı içeren organik mad ...
aldoz :
Aldehit grubu içeren herhangi bir monosakkarit.
âlem :
Taksonomik sınıflandırmada biyolojik sınıflandırmanın en üst sını ...
alfa ışınları :
Radyoaktif maddelerin yaydıkları bir ışın. Artı iki birim yüklü h ...
alfa tokoferol :
Bakınız: tokoferol
alg :
Sulu ortamda yaşayan, fotosentez ya da fagosite yaparak beslenen ...
Algal :
Algler ile ilgili olma durumu.
algoritma :
Hesaplama işlemlerinde tüm pratik kuralları kullanarak her türlü ...
Alıcı Ortam :
Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, a ...
Alitam :
Aspartama oranla tatalılık derecesi daha fazla olan, kokusuz, nem ...